Nový studniční program pro studny a šachty Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Studnařství je poměrně náročné na techniku, kvalitu provedení, ale také materiál a jeho životnost. Na rozdíl od vrtaných studní nemůže kopaná studna vsakovat vodu celým svým objemem (děrovanou trubkou), nýbrž pouze dnem – přes skruže se voda nedostane. Cena kopané studny je navíc poměrně vyšší a je též uváděno, že ve vrtaných studnách bývá mnohem méně bakterií než v kopaných. Ovšem základem je vždy hydrogeologický průzkum a mnohdy se ukáže, že právě kopaná studna je vhodnějším řešením. Proč?

Kopané studny neztrácí svůj význam a mají své přednosti

Za prvé platí, že kvalita studny, respektive její vody, není o hloubce. A právě kopaná studna není sama o sobě vůbec špatné řešení, navíc jde o řešení tradiční. Například i tepelná čerpadla, která potřebují mnoho vody, dovedou fungovat v kopané studni hluboké třeba jen 6 metrů, záleží jen na její vydatnosti. Rozhodnutí ale prostě musí předcházet hydrogeologický průzkum. Především je třeba zjistit střed zvodnění, jinak se může snížit vydatnost studny až na polovinu. Navíc se zvýší chemické příměsi (FE, Ca, Mn, čpavek, …), zvětší se hloubka studny a my zaplatíme více peněz za nižší kvalitu.

Kopané studny lze navíc na rozdíl od těch vrtaných prodloužit a také levně čistit (v případě vrtu je čištění velice nákladné a navíc je pozemek poškozen těžkou technikou). Pokud nastane nějaký problém, snadno jej u kopané studny identifikujeme, ovšem do vrtu se nedostaneme.

Návratnost investice do kopané studny

Pokud vezmeme v úvahu, že kubík vody stojí průměrně cca 30,- Kč (dle lokality) a čtyřčlenná rodina spotřebuje přibližně 0,7 kubíku/den, činí roční spotřeba vody 7 665,- Kč. Ročně tedy ušetříte na cca 1 metr vykopané studny včetně materiálu.

Nový studniční (šachtový) program

Nový studniční (šachtový) program byl představen v letní sezóně 2014, respektive jde o program pro studniční, vodoměrné a další šachty. Všechny šachtové komponenty umožní sestavení šachty přesně podle požadavků konkrétního zákazníka.

Jeho základní součástí jsou šachtové skruže se sílou stěny 9 cm, které umožňují dosáhnout potřebné stavební výšky. Studniční skruže jsou vyráběné bez manipulačních závěsů a standardně také bez stupaček, ovšem není problém objednat skruže se stupačkami a DEHA závěsy. Šachtové skruže slouží jako středová část šachty, kde se jednotlivé díly kladou na sebe do požadované výšky šachty. Vyrábějí se ve třech výškách (250, 500 a 1000 mm). Šachtové skruže jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě dle ČSN EN 1917.

Dalším důležitým prvkem jsou studniční skruže základové. Ty jsou vyráběné bez spodního zámku, čímž umožňují lepší usazení šachty.

Ovšem skutečný základ „revizní šachty“ vybavené studničním programem představuje základová deska (1180 x 10 cm), která nabízí přesný a v kombinaci se základovou skruží i vodotěsný základ šachty. V případě studní se samozřejmě tento prvek nepoužívá – kopaná studna nabírá vodu právě svým dnem. Studniční základ může být nahrazen u šachet s požadavkem na vodotěsnost monolitickým šachtovým dnem. A pokud je třeba ze šachty vodu naopak odvádět do štěrkového podloží, je možné použít desku s otvorem.
Šachtová dna vodotěsných šachet pro kanalizační řád všech druhů kanalizačního potrubí mají kynetu (průtočnici) provedenu podle individuálního požadavku klienta. Může být vyrobena ze všech požadovaných materiálů (beton, keramika, čedič, laminát). Šachtová dna jsou vyráběna ve výškách 600, 800 a 1000 mm a mohou obsahovat stupadla. Ke každému šachtovému dnu je možné dodat i pryžové těsnění.

Další součástí studničního programu je zákrytová deska, která zajišťuje přesné, bezpečné a pohledově sladěné zakončení šachty. Deska má sílu 8 cm a zámek, který zabrání posunu skruže. V základní nabídce je zákrytová deska vcelku a nebo půlená. Navíc lze zákrytovou desku dodat s otvorem požadovaných rozměrů pro zaústění potrubí, hadic apod.

A poslední možností je zákrytová deska s revizním vstupem a nástavbou, která umožňuje snadný přístup do šachty bez nutnosti manipulace s těžkou zákrytovou deskou. Nástavba výšky 20 cm poté umožňuje přizpůsobit výšku revizního vstupu niveletě okolí tak, aby bylo možné provést terénní úpravy přes zákrytovou desku. Na úrovni terénu tak zůstává pouze pochozí poklop 60 x 60 cm. Deska i nástavba mají buď přímo zabetonovaný rám s poklopem, nebo zámek pro snadné složení sestavy.
Zdroj: www.diton.cz