Jak se projektuje typový rodinný dům a proč?

Bez kvalitního projektu vypracovaného do posledního detailu a se všemi nezbytnými přílohami nelze v ČR postavit dům. Tedy alespoň ne bez rizika, že by mohla být přikázána jeho demolice. V diskusních fórech jsem dokonce narazil na zoufalé dotazy stavebníků realizujících stavbu svépomocí, zda bude jejich dům potřebovat základy a podobně. Co všechno je součástí projektu rodinného domu a jaké jsou přílohy? Proč je výhodné zvolit právě typový projekt rodinného domu?

Když to hodně zjednodušíme, musí projekt rodinného domu obsahovat veškeré informace potřebné k tomu, aby bylo možné začít okamžitě stavět. Samozřejmě se to neobejde bez kladné reakce stavebního úřadu. A právě autorizovaný projektant může díky svým znalostem a praktickým zkušenostem předejít průtahům a problémům s chybějící dokumentací. Pokud jsou žádost o povolení stavby či ohlášení stavby úplné a ohlášený stavební záměr je v souladu s požadavky, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Má na to 30 dnů ode dne podání ohlášení a souhlas musí být stavebníkovi doručen v písemné podobě. Právní účinnosti nabývá právě dnem svého doručení stavebníkovi.

Projektová dokumentace obsahuje výkresy nutné pro projednání se stavebním úřadem, ale také další výkresy a technické informace, které jsou nutné pro provedení stavby. 

Proč právě typový projekt rodinného domu

Zásadním důvodem je cena typového projektu a také čas. Typové projekty sice neobsahují na rozdíl od individuálních osazení rodinného domu do terénu a přípojky inženýrských sítí. Tyto výkresy jsou vytvořeny až po vybrání konkrétního projektu stavebníkem a specifikaci pozemku, na který má být dům osazen. Osazení a přípojky se tedy realizují dodatečně a jsou k typovému projektu doobjednávané. Ke všem typovým projektům je též možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. 

Ovšem zásadní předností typového projektu rodinného domu je skutečně cena. Předpokládá se prodej každého typového projektu více zájemcům, u těch nejúspěšnějších může jít o desítky až stovky realizací a právě to se promítne do ceny projektu (včetně architektonického návrhu). Zatímco individuální projekt je vždy originálem, projektant jej nesmí později nabídnout jinému zákazníkovi. 
Individuální projekt je vypracováván postupně – počínaje prvními konzultacemi se stavebníkem. Samotný architektonický návrh prochází vývojem a skutečně zabere realizace individuálního „originálního“ projektu spoustu času. Je nasnadě, že se tento fakt odrazí i v ceně.

Typové projekty si vytváří projekční a architektonické ateliéry takzvaně do zásoby. Při jejich realizaci zcela vypadává z procesu schvalování stavebníkem. Projektant se naopak snaží vymýšlet takové domy, které zasáhnou co nejširší část cílového publika, čili vlastně předvídá, ovšem pracuje i s fakty – jaké typy staveb byly v poslední době v konkrétních lokalitách nejúspěšnější a podobně.

Ohromná výhoda typových projektů tví i v rychlosti. Veškerá dokumentace, kterou přikládáme k žádosti o stavební povolení či k ohlášce stavby, je hotova v extrémně rychlém čase. A proč? Protože většina důležitých výkresů a dokumentů je již připravena předem. Standardní doba vyřízení objednávky projektové dokumentace typového rodinného domu je do čtrnácti dnů.

Energetický standard

Z hlediska energetického standardu je možné u některých typových rodinných domů volit až ze tří kategorií. Základní jsou kategorie energeticky úsporných a nízkoenergetických rodinných domů. Třetí je kategorie pasivních rodinných domů, která je ovšem dostupná jen u vybraných projektů. Vychází to ze současné legislativy. Energeticky úsporný dům je tím nejhorším, co smíme z hlediska úspory energií stavět. A pasivní dům tím „téměř“ nejlepším. Pasivní dům pokulhává pouze za domy nulovými a nebo dokonce aktivními, které vyrobí více energie než spotřebují a jejich majitel tak těží z distribuce elektrické energie do energetického systému.

Systém vytápění a ohřevu vody

U typových projektů RD lze tyto systémy vybírat v závislosti na volbě energetického standardu. U energeticky úsporných domů se nejčastěji rozhoduje mezi plynem a elektřinou, u nízkoenergetických domů je tato nabídka rozšířena o cenově dostupná tepelná čerpadla vzduch – voda a u pasivních domů je v základní nabídce systému vytápění navrženo řízené větrání s rekuperací tepla. Ohřev vody lze řešit zapojením solárních (solárně termických) kolektorů, ovšem lze tento zdroj energie také kombinovat s jinými zdroji. 

Co je součástí typového projektu rodinného domu

  • Průvodní a souhrnná technická zpráva
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část
  • Technika prostředí staveb - zařízení zdravotně technických instalací (kanalizace a vodovod), plynová zařízení, zařízení pro vytápění staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky
  • případně další potřebné části dokumentace
Dokumentace je členěna podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V případě objednání i dalších částí dokumentace, jako je osazení do terénu, přípojky inženýrských sítí a průkaz energetické náročnosti budovy, je o ně dokumentace rozšířena. 

Při výběru typového rodinného domu lze zvolit orientaci domu (katalog nebo zrcadlo), jeho energetickou náročnost (energeticky úsporný, nízkoenergetický a pasivní dům), způsobu vytápění objektu a přípravy teplé vody. Následně lze individuálně doprojektovat jiné kombinace či varianty vytápění a přípravy teplé vody, než je nabízeno u vybraného typového projektu. Přiobjednat lze Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), osazení rodinného domu do terénu a přípojky inženýrských sítí.