Sdílet
 

Jak se vytyčují hranice pozemků

Datum vydání: 14.12.2012 | autor:

Hranice pozemků jsou zakresleny v katastrální mapě. Tyto dokumenty jsou na katastru nemovitostí základními podkladovými materiály pro vytyčení vlastnických hranic. Vytyčení hranic pozemků provádí geodet buďto přesně podle příslušných dokumentů z katastrální mapy, nebo z dalších dostupných podkladů. Jak se hranice pozemků zaměřuje v praxi?

Vlastnické hranice pozemků se vytyčují tak, že se do terénu přenáší hranice, která je zakreslená v katastrální mapě. Nejprve se do terénu přenese přesná poloha všech lomových bodů hranic pozemku. Tyto body se vyznačují předepsaným způsobem za použití speciálních hřebů nebo plastových mezerníků.

Dále se k vytyčené hranici mohou souhlasně či nesouhlasně vyjádřit majitelé sousedních parcel. Toto vyjádření jim musí být vždy umožněno.
Geodetické práce a měřící technika Geodetické práce a měřící technika
Geodetické práce a měřící technika

Kdy je třeba vytyčit hranice prozemků

Vlastnické hranice lze vytyčit nejen u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, ale vytyčují se také ostatní pozemky, které byly dosud vedeny ve zjednodušené evidenci. Nejčastěji se jedná o lesní a zemědělské pozemky. Hranice se vytyčují při realizaci projektu pozemkových úprav a také v případě určení věcného břemene. Zde se jasně vyznačuje užívací hranice pozemku. Pokud jsou sousedské nebo jiné spory o hranice nejasné, opět se pro potřeby soudu vytyčují vlastnické hranice. Vytyčování hranic se provádí také pro zřejmost restitučních vlastnických hranic a užívacích hranic.

Potřebné podklady

K vytyčení hranic pozemku se používají technické podklady a předchozí měřické dokumentace, které jsou uloženy na katastrálním úřadě. Tyto mapové podklady jsou výsledkem originálního mapování či pozemkových úprav. Dalším zdrojem může být právně platný geometrický plán, digitální mapa a další mapy, vztahující se k danému pozemku. Vytyčení vlastnické hranice musí být provedeno s maximální přesností, kterou použitelné podklady umožňují.

O vytyčení se sepisuje protokol, geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení – kopie obojího se vydává objednateli vytyčení a příslušnému katastrálnímu úřadu.

Praktická rada

Někteří zákazníci využívají služby vytyčování hranic ještě před prodejem nebo koupí pozemku, aby měli ověřenou jistotu reálné hranice kupované nebo prodávané plochy v terénu. Chyby a rozdíly mezi tím, co prodejce nabízí a jaká je skutečná situace, nejsou výjimkou. V takovém případě se vyplatí preventivně využít služeb geodeta, než zaplatit peníze za sousedův pozemek, aniž bychom znali jeho skutečnou velikost.

Zdroj: Ing. Aleš Urban

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Louny, Louny, Vladimirská 2431, 44001
Tel: 602 820 989
Web: http://www.geodetlouny.cz/
E-mail: geospol.louny@email.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Louny, Louny, Vladimirská 2431, 44001
Tel: 602 820 989
Tel: 415 655 298
Web: http://www.geodetlouny.cz/
E-mail: geospol.louny@email.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak se vytyčují hranice pozemků"

Buďte první a napište komentář k  "Jak se vytyčují hranice pozemků"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE