Jak se využívají globální navigační satelitní systémy?

Využití globálních navigačních satelitních systémů nám umožní získat data pro přesné určení pozice na určitém území. Základem upřesnění dat je využití služeb a informací z permanentních GNSS sítí. Na území České republiky poskytuje korekční data pro určení pozice systém CZEPOS, který provozuje Zeměměřičský úřad jako součást geodetických základů České republiky. Co všechno tyto služby zahrnují a jaké využití mají globální navigační satelitní systémy v praxi?

Zjednodušený popis funkce CZEPOSU

Základem systému jsou permanentní sítě referenčních stanic, které jsou rozmístěny na daném území. Dostupné služby sítí ovlivňuje vzdálenost a hustota referenčních stanic. Stanice se připojují přes internet k operačnímu centru, kde fungují hlavní prvky sítě, které poskytují připojeným (opět přes internet) uživatelům požadované služby. Tyto sítě umožňují získávání doplňujících korekčních dat pro přesné určení pozice na území ČR.

Využití v praxi

Využití služeb je pro klienta snadné a rychlé. V praxi se musí uživatel nejdřív zaregistrovat. Dále je třeba zvolit si službu nebo produkt – podle požadované přesnosti souřadnic určované pozice a podle charakteru prací. Podle zvoleného produktu se odvíjí také cena služby. Služby jsou poskytovány přes internet, takže k jejich příjmu musíme mít mobilní internetové připojení. Z nabídky služeb si vybereme požadovanou přesnost. Může jít o přesnost do 10 cm, centimetrovou přesnost, až po milimetrovou přesnost.

Poskytované služby a jejich využití

Využití v dopravě
Globální navigační systémy může díky službě CZEPOS využít každý, kdo potřebuje v reálném čase určit pozici pevného nebo pohybujícího se stanoviště. Nejčastějším využitím bývá přesná navigace v dopravě. Kromě určení pozice můžeme také sledovat pohyb vozidel, vlaků, kamionů apod. Specifickou oblastí využití jsou pak záchranné systémy.

Lokalizace objektu v terénu
Další skupinou služeb je využívání pro přesnou lokalizaci objektů v terénu, které lze následně začlenit v geografických informačních systémech. Tyto informace se používají zejména ve stavebnictví, zemědělství, energetice a hydrologii.

Tyto služby mají široké využití v oblasti zeměměřičství a mají uplatnění v katastru nemovitostí. Umožňují totiž zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, mapování a určování souřadnic geodetických bodů.

Využití ve výzkumu
CZEPOS se využívá také pro výzkum v různých oblastech, především v geodynamice a GPS meteorologii.

Vývoj do budoucna

Potenciál navigačních systémů je obrovský. Globální navigační satelitní systémy proto nachází stále širší možnosti uplatnění. Z původního zaměření pro vojenské aplikace pronikají systémy do celé řady jiných profesních i zájmových činností a lze předpokládat další růst jejich využívání. To jde ruku v ruce se zvyšováním přesnosti dat a se zdokonalováním efektivnosti systému a rozvojem přístrojů.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Diana Špinarová-GEODÉZIE VYSOČINA Poslat poptávku