Jak si v zahradě vybudovat umělý potok Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Jakýkoli vodní prvek v zahradě osvěžuje, zlepšuje klima, uklidňuje, ovšem teprve voda tekoucí či tryskající dovede uklidnit naši duši i svými zvuky. Voda zurčí, šumí, ...

Vybudování zahradního potůčku není až tolik složité. Chce to však především větší, nejlépe svažitou zahradu. V opačném případě je vhodnější malé jezírko s vodotryskem, nebo malá fontánka. Potůček lze navíc doplnit i kaskádou, kterou snadno vytvoříme z kamenů. Obzvláště v létě je zvuk zurčící a šumící vody osvěžující. 

Přírodní potoky za sucha vysychají

Pokud máte štěstí a vaší zahradou či na jejím okraji protéká malý přirozený potůček či větší potok, máte vyhráno. Ovšem stav vody s v něm bude měnit v závislosti na počasí a za velkého sucha může vyschnout zcela. Koryto přirozeného potoka můžeme upravit, vysypat oblázky, doplnit kameny, vytvořit malý jez, kaskádu. A na jeho břehy vysadíme zeleň a květiny.

Umělý potok se nehodí do každé zahrady

Vedle toho však lze vybudovat zahradní potůček i uměle. Zásadním kritériem je jeho směr a tedy i spád. Na naprosté rovině se o to raději ani nepokoušejte. Bylo by to za cenu navezení spousty materiálu a výsledek by stejně nevypadal přirozeně ani pěkně. Kompromisem je v takovém případě malá, krátká kaskáda v uměle vybudované skalce, která končí dole jezírkem. Její součástí může být i malý vodopád, nebo kaskádu zcela vynecháme a vsadíme jen na vodopád.
Vhodným řešením začátku uměle budovaného potůčku je prameniště vytvořené kameny. Ideální přitom je, aby potůček protékal částí zahrady, kde nám nebude nijak překážet, a končil v alespoň malém jezírku. Předností tohoto řešení je využití jedné čistící (filtrační) technologie pro veškerou vodu. Vodu z jezírka pak dostaneme na začátek pomocí čerpadla, přičemž projde filtrací. Je nasnadě, že před příchodem mrazů je nutné z technologické součásti vypustit vodu a technologii i trubní vedení odpojit.

Trasu potůčku plánujeme tou částí zahrady, kde jej budeme dobře vidět, budeme k němu mít snadný přístup, ale nebude nám zde nijak překážet. Odpočinkovou zónu s pergolou, ohništěm, krbem či grilem pak situujeme co nejblíže k potůčku, nebo k jezírku, kam voda stéká. Tekoucí vodu odsud budeme v klidu pozorovat a těšit se jejími zvuky, ale i vůní. 

Jak vybudovat zahradní potůček

Koryto, které vykopeme, když už vybereme trasu potůčku, nemusí být vůbec hluboké. Po vykopání je ideální vyložit koryto PVC fólií, která je pro tento účel určena a vydrží i mrazy. Pokud máme při tvarování toku potůčku naprostou volnost, máme vyhráno.

Aby fólie nebyla vidět, je třeba zasypat ji drobnými i většími oblázky, na krajích zatížit většími kameny a tu a tam nějaký ten kámen vložit i do toku, případně vytvořit z kamenů kaskádu, ovšem ta předpokládá větší hloubku výkopu a též prudší svah.

Koryto potůčku lze též vyložit vylisovanými, různě tvarovanými a různě velkými dílci, které se za tímto účelem vyrábějí z betonu, polyetylenu či jiné umělé hmoty. Tyto dílce imitují přírodní skály, ale dost dost často vypadají poněkud uměle. Některé dílce však mají na druhou stranu i prohlubně určené k vysazení vodních rostlin v košících, jinými vytvoříme vodopád či kaskádu. 
Přečtěte si článek o zahradních vodních kaskádách nebo fontánách.
Vodu v potůčku nám rozhýbá čerpadlo. Volíme takové, které je vhodné k trvalému provozu i v mírně znečištěné vodě. Výkon musí odpovídat konkrétnímu objemu vody, která má potůčkem protékat. Běžná potůčková čerpadla mohou přečerpat 1000 až 20 000 litrů vody za hodinu, přičemž dovedou vodu dopravit do výšky 1 až 5 metrů. Jsou vybavena univerzální přípojkou pro hadice. Čerpadlo lze uložit i mimo vodu, kterou pak nasává v jezírku skimmer.

Pro dopravu vody z jezírka do prameniště potůčku se běžně používají žebrované hadice z černého polyetylénu o průměru 32 nebo 38 mm.

Výborného efektu pak dosáhneme podvodními reflektory a povrchovým osvětlením této atrakce včetně osvětlení jezírka. Samozřejmě se neobejdeme bez přívodu elektřiny, kterou vyžaduje i čerpadlo s filtrací.

Pro větší efekt při večerním pohledu na potok do něj můžeme instalovat podvodní reflektor. Pro zapojení čerpadla i reflektoru je potřeba mít v dosahu elektrického kabelu elektrickou zásuvku.
Zdroj: www.ksk.cz