Zahradní fontánku, potůček či kaskádu? Važte si vody v zahradě! Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Ve městech jsou všudypřítomné kašny a fontány, na vsi zase rybníčky a požární nádrže. Co ale zvolíme pro osvěžení horkého vzduchu – zlepšení mikroklimatu na své zahradě? Bazény působí na mnohých zahradách nevzhledně (všude se prostě nehodí) a ne každý z nás touží právě po bazénu. Malé jezírko potěší, ovšem voda se v něm bude kazit. Velké zahradní jezírko (neřku-li to koupací) je zase nákladnou záležitostí. Existují ale další řešení – potůček či vodní kaskáda, fontánka s vodotryskem. A co třeba obyčejné pítko s pitnou vodou?

Příjemně zvlhčený vzduch – ovšem i příjemný zvuk vody, která je v pohybu. Stačí hodit do stojaté vodní hladiny příslovečný kámen. Jaký vodní prvek na své zahradě zvolíte závisí na její svažitosti, tvaru, velikosti a vaší chuti do zahrady investovat a něco zde budovat. Svažité zahradě bude slušet potůček či vodní kaskáda, kterou však lze vytvořit i na rovinatém pozemku. Na jakoukoli zahradu se zase hodí fontánka –a třeba i na terasu. Když ji ale umístíte do zahradního jezírka, získáte vynikající zvlhčovač vzduchu – úpravu mikroklimatu v zahradě.

Potůček a kaskáda v zahradě

Potůček, který bude poháněný čerpadlem v uzavřeném koloběhu, může vypadat zcela přirozeně. Stačí jen trochu svažitý terén. Málokdo má to štěstí, že si může přivést zcela přirozený zdroj vody na zahradu, nebo přes ni již dokonce teče. Navíc to přináší určitá rizika, i miniaturní potůček s minimálním průtokem vody se může stát za přívalových dešťů tím, který vás vypláchne či spláchne. Takových případů je již známo mnoho.

Do mírného či většího svahu, ale i na rovinatý pozemek, se hodí kaskády. Rozdíl mezi vodní kaskádou a vodopádem je příznačný – v případě kaskády voda překonává překážky v podobě skalnatých prahů a malých nebo rozrušených vodopádů. Velmi pěknou kaskádu si snadno vytvoříte pomocí kamení a betonu, může též být vhodnou součástí skalky, stejně jako miniaturní vodopád.

V případě uzavřeného oběhu s čerpadlem je nepříjemná pouze spotřeba elektřiny, ovšem lze využít solární pohon. 

Trasa potůčku či kaskády

Trasu je třeba vhodně naplánovat. Neměla by hlavně křížit důležité zóny zahrady, po kterých se často pohybujeme. Přirozeně a pohledně působí volné meandry podél kamenů a keřů, lze též vodu na několika místech pozdržet v malých tůních a nakonec může ukončit svou pouť v malém zahradním jezírku, odkud bude voda přečerpávána opět na začátek potůčku.

Ovšem teprve opravdu hodně svažitý terén je pro budovatele pohyblivých zahradních vodních prvků požehnáním. Mohou si pak dovolit efektní kaskády a „vystřihnout“ si též malý vodopád. Ideálně vše z přírodního kamene. Větší kameny přitom vytvoří na slunci doslova jiskřící peřeje. Nezapomeňte ovšem také na alespoň malé lávky a můstky. Budou v zahradě působit pěkně a usnadní nám pohyb po zahradě. Vytvoříme si tak křižující se systém pěšin a cest.  

Jak osázet zahradní potůček

Osázet jej můžeme, ale nemusíme. Více méně bychom se přiklonili k osázení – vdechneme jím totiž vodnímu prvku život a nastěhují se nám do něj i živočichové. Vydra či ondatra to sice zrovna nebude, ale … V tůňkách a klidných meandrech vysadíme stejné rostliny, jaké se hodí do jezírka. Pozor však na lekníny, vyžadují určitou hloubku a plochu, ovšem nabízené jsou i zakrslé formy. Břehy potůčku pak osadíme vlhkomilnými půdokryvnými trvalkami. Například vrbinou, pomněnkami, bahníčkem, mechovcem, mechy a vlhkomilnými travinami. A například i v proudící vodě potůčku lze ledaco vysadit – třeba prameničku.

Hloubka a šířka koryta

Koryto zahradního potůčku či kaskády přitom může být hluboké i jen pouhých 25 cm. My tak ušetříme na výkonu čerpadla a přesto dosáhneme působivého vodního prvku v zahradě. Šířka by pak měla být alespoň 0,5 m, abychom místo potůčku nevytvořili jakousi stružku.

Izolace koryta

Samozřejmě můžeme sáhnout i po betonu, ovšem dobrou službu nám též udělá PVC fólie. Její okraje musíme uchytit do mírně vyzdvižených břehů, čímž udržíme vodu v korytě, a pokryjeme je oblázky. Případně můžeme oblázky vystlat celé koryto a tu a tam do nich zapustit větší kámen, který bude z vody vyčnívat. Vyplatí se též uložit na dno vrstvu říčního písku zrnitosti 1-2 cm a nebo použijeme pod písek spodní vrstvičku zeminy, aby se nám ve „vodním toku“ uchytily rostliny.

Čerpadlo

Skutečně ideální jsou čerpadla na solární pohon, která vám vyřeší problém s permanentní spotřebou elektřiny. Zaplatíte pouze čerpadlo a rozvody a když se čerpadlo rozbije, necháte jej opravit či vyměníte. Navíc vám odpadá problém s elektroinstalací, což může být obzvláště do vzdálenějších koutů zahrady dosti náročné. Co se týká výkonu, záleží na šířce a hloubce potůčku, pro minimální hloubku 25 cm a šířku 0,5 m je to alespoň 50 litrů vody za minutu a počítejte s tím, že voda bude „líná.“ Je též nutné dát pozor na to, aby bylo čerpadlo odolné vůči mechanickým nečistotám. Čerpadlo vždy umístěte do nejníže položeného místa celého koloběhu – do jezírka či nejníže položené tůně. 
 
Přečtěte si také další článek o budování potůčku nebo vodopádu na zahradě.

Zahradní fontány a vodotrysky

Fontána s vodotryskem bude vydávat příjemné, šumivé zvuky. Fontány jsou přitom vhodné právě pro rovinné zahrady a nemusí jít vůbec o velkou investici. Fontány mohou též být umístěné stupňovitě a stát se součástí vodní kaskády. Na výběr máme z mnoha materiálových a výtvarných provedení a nakonec si je také můžeme vkusně vyrobit sami. Fontány a vodotrysky působí hezky téměř všude, přitahují naši pozornost a hrají svou melodii. Můžeme je postavit do prostoru jako solitér, připojit ke stěně, pergole, na terasu. Využít lze dřevo, kámen, beton, keramiku, součástí takového prvku může být i tvořivá mozaika. K pohonu stačí čerpadlo menšího výkonu a opět lze využít solární zdroj elektřiny. Můžeme je též dozdobit rostlinami, třeba vodními, nebo travinami. A pozor – výška vodotrysku nesmí přesahovat polovinu délky záchytné nádrže (třeba fontánky) pod ním, jinak se voda bude ztrácet.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com