Jak uklidit na zahradě listí a co s ním?

Právě listí uklízíme zpravidla průběžně. Nechat vše až na okamžik, kdy spadne poslední lístek z posledního stromu, tak to se nemusí vyplatit. Dřív napadne sníh, naráz půjde o velký objem práce, ale i starostí o to, co s takovým množstvím listí. I do kompostu je vhodné ukládat listí průběžně, nikoli naráz obrovský objem hmoty. Nejhorší dopad má přes zimu listí ponechané na trávníku. Pokud chceme trávník vážně poškodit, nemůžeme udělat nic lepšího – na jaře najdeme na trávníku vyholená, plesnivějící místa.

Jak a čím uklidit na podzim zahradu

K odstranění listí z pozemku nepotřebujeme jen běžné ruční zahradní nářadí – obyčejné železné hrábě, nebo široké či úzké hrábě švédské, které se vyrábí z oceli či plastu. Použít můžeme k tomu určené vysavače a fukary na listí, které zásadně omezí namáhavější fyzickou práci. Ovšem vhodné jsou i vzhledem k pořizovací ceně především pro větší pozemky. Na velké ploše lze použít i multifunkční zahradní traktor, který trávník zároveň poseká a odstraní z něj listí, dokáže i mulčovat a v zimě pomocí frézy či sněhové radlice uklidí napadaný sníh z míst, kde nám vadí. 
Před zimou se nám též budou hodit vertikulační hrábě a nebo vertikulační mechanizace, jelikož trávník je vhodné provzdušnit. Vertikulátory mívají pod kapotou ukrytou na hřídeli upevněnou soustavu až 34 speciálních tenkých svislých nožů. Ty se šetrně zařezávají do trávníku, čímž jej čistí a prořezávají. Trávník potom lépe dýchá, přijímá živiny a vláhu, dobře odnožuje a houstne. 
Pořídit lze ke sběru listí také zařízení, které je fukarem a vysavačem v jednom. Toto zařízení je vybavené popruhem na rameno pro snadnější manipulaci. Foukáním shromáždíme listí a další odpad na jednu hromadu. Poté přepneme na zpětný chod a vše vysajeme, respektive nasajeme do vaku přístroje, přičemž zmenšíme objem listí až o 85% (je stlačeno).

K úklidu zpevněných ploch je též vhodná tlaková hadice. Nejenže se zbavíme listí a jiných nečistot, ale zároveň tyto plochy důkladně umyjeme tlakovou vodou. Tlaková myčka se dokonce dostane i do spár dlažby. Běžně se ale k úklidů listí a jiných nečistot ze zpevněných ploch používají venkovní košťata. 

Můžeme listí pálit, nebo jím zaplnit popelnici?

Většina obcí zakazuje svými vyhláškami pálení listí, byť to není zakotvené v zákonech. A do popelnic na směsný odpad listí nepatří a je to také zakázané. Na cizí pozemek, byť by byl obecní, je odvoz listí též zakázaný. Co ale s listím shrabaným na hromady, když je ho každý rok tolik? 
Dokonce za vyvezení listí do lesa můžete zaplatit vysokou pokutu – až 15.000 korun a nesmíme zapomenout, že podle zákona o přestupcích lze uložit pokutu ve výši až 50.000 či až 100.000 korun za odložení odpadu mimo určené místo. 

Co se spadaným listím

Kompostování

Na velké zahradě je ideální založit dostatečně velký kompost a zde listí uložit – respektive pravidelně rozprostřít po celém kompostu a prokládat dalšími vrstvami po zasypání vápnem a trochou zeminy.

Tepelná izolace

Shrabané listí je ideální tepelnou izolací například záhonů s trvalkami, kořenů stromů či keřů, zeleniny, která zůstane v zimě v zemi (třeba pastinák) a podobně. Vrstva listí bude chránit rostliny před zimními mrazy a navíc poskytne kořenům živiny. Vhodné je též zakrýt listím ovoce uskladněné v pařeništi či skleníku. Určitě je vhodné na větší zahradě část spadaného listí uskladnit a pokud přijdou silné mrazy bez sněhu, který je výborným tepelným izolantem, nahradit pokrývku sněhu právě listím všude, kde je to třeba. Ale pozor, uskladněte listí tak, aby vám je vítr po zahradě zase nerozfoukal a zakryjte je.

Sběrný dvůr

Listí se též můžeme zbavit ve sběrném dvoře, případně na jiném místě, kde je možné uložit bioodpad. Na každém obecním úřadě, vám poskytnou potřebné informace. Setkáme se i s tím, že obec poskytne obyvatelům kontejner na předem stanovené dny a hodiny.

Úklidová služba

A pokud se nechcete listím vůbec zabývat a můžete si dovolit zaplatit službu, zajistí shrabání a odvoz listí úklidová služba, nebo zahradnická firma, pokud takové služby konkrétní firma poskytuje.

Co s větvemi?

Stromy a keře zbavíme uschlých větví, tedy těch, kterých se s pomocí větru již nezbavily sami. A co s větvemi? Určitě je nevyhazujte. Buďto je lze pomocí drtiče rozdrtit a uložit do kompostu, nebo se budou hodit na roztápění kamen, krbu, či kotle. 

Slabé větvičky se seřazávají zahradnickým nožem nebo nůžkami přímým řezem, ve větších výškách lze použít teleskopické nůžky. Ty silnější odstraníme pilkou a opět lze použít pilku na teleskopické tyči. Na silnější větve jsou též vhodné nůžky pákové.

Použít lze i motorovou kosu, která dovede zlikvidovat nežádoucí křoviny, přerostlou trávu, rákosí, stačí jen vyměnit nástavce. 

Jak investovat do zahradnického vybavení

Investujeme do takového nářadí a motorového či elektrického zařízení, u kterých se vyplatí poměr počtu funkcí, výkonu a ceny. Existují i zařízení, která dovedou posekat trávník, prořezat stromy a živé ploty, odfoukat listí, ale i sypký sníh. Záleží jen na zvoleném typu nástavce. 

Stromy a keře je třeba i chránit, nejen se zbavit listí, kterým zahradu zasypou

Vhodné je ochránit především mladé stromky a keře králičím pletivem před okusem. Obzvláště v případě, kdy je přístup na pozemek pro zvěř poměrně snadný. Též je vhodné před zimou ochránit kůru stromů a keřů před popraskáním za velkých mrazů vápenným mlékem. Hašené vápno smícháme s vodou v takovém poměru, abychom získali řidší kaši. Tu přecedíme a postřikem ochráníme kmeny, nejsilnější vrstvu aplikujeme na jižní stranu.
Zdroj: www.shutterstock.com