Jak vybírat komínovou vložku? Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky Jestliže komín neodpovídá předpisům, netáhne, nebo pokud přecházíme na jiný druh paliva, pak nás čeká vyvložkování komína novou komínovou vložkou. Dalšími důvody k vyvložkování může být problém se zápachem spalin v místnosti nebo prostě potřeba vyměnit zastaralou původní vložku. Pojďme se podívat na zajímavosti ohledně komínových vložek, na informace, které by nás měly zajímat. Jaké materiály použít a které již byly nebo v nejbližší době budou překonány? Který materiál má budoucnost a proč?

Vložkování komína se provádí ze střechy, takže se nemusíme bát nákladné rekonstrukce v podobě bourání komína. Co ušetříme za bourání bychom měli investovat do  kvalitního materiálu vložky. Jaké existují a co která vydrží? Ještě před několika lety se zdála výbornou a levnou variantou hliníková vložka. Nyní se však ukazuje, že hliník zdaleka nepatří k nejideálnějším materiálům. Dokonce postupně dochází k jeho omezování. V minulosti patřil hliník k nejdostupnějším materiálům pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva. V úvahu ovšem vůbec nepřichází kapalná nebo pevná paliva. K univerzálněji použitelným patří moderní keramické vložky odolné vůči vnitřnímu vyhoření. Jejich mechanickou stálost doplňuje odolnost proti vlhkosti.

Plastové komínové vložky
Na místo hliníku se dostává materiál, kterému je v oblasti komínových vložek prorokována velice dobrá budoucnost. K nám se plastové komínové vložky zavádí postupně, ale v zahraničí s nimi mají výborné zkušenosti. To je jeden z důvodů narůstání jejich výroby a rozšiřování sortimentu – např. se začaly vyrábět i vložky s většími průměry.
K nejdůležitějším vlastnostem patří vysoká odolnost a tím pádem i dlouhá životnost materiálu. Používají se pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva, které se vyznačují nízkou teplotou spalin. Vhodné je jejich použití pro kondenzační kotle. Právě zde se projeví vysoká odolnost vůči nežádoucím účinkům kondenzátů spalin.
Máte-li před sebou modernizaci komína, pak dejte na doporučení odborníků a použijte právě plastovou komínovou vložku.
Problémy s komínem
Pokud teprve zamýšlíme připojení spotřebiče a spalinové cesty, pak bychom neměli opomenout celkový výpočet komínového tahu. Výsledek nabídne nejvhodnější a leckdy i nejlevnější variantu řešení.
Pokud jsme si pořídili nová plastová okna, můžeme se setkat s malým tahem komína. Dokonalé těsnění totiž zabraňuje proudění vzduchu do místnosti. Tento problém lze vyřešit instalací plastových oken s funkcí mikroventilace, která zajistí potřebný přísun kyslíku. S podobným problémem se setkáváme v koupelnách – zejména v těch s malými nebo dokonce s žádnými okny.
Možnou náhradou přirozeného tahu je zapojení spalinových ventilátorů.

Při výběru komínové vložky musíme dbát na to, aby výrobek splňoval všechny požadované české i evropské normy. Ty požadují např. zkoušku na pevnost, tepelný odpor nebo např. na požární odolnost. Dále nezapomeňme na provedení kontroly a zkoušky před uvedením do provozu nebo na pravidelné čištění a revize. Četnost těchto kontrol se odvíjí od výkonu a také od používaného paliva.

Máte-li před sebou zapojení nového, dokonalejšího a účinnějšího spotřebiče paliv, pak se zamyslete nad tím, jestli mu bude dosavadní komínová vložka a použité komínové materiály stačit. Nové technologie vytápění se totiž v kombinaci se zastaralým komínem nemusí projevit podle původních očekávání.

Pokud máte problémy s komínem, poraďte se s odborníky ze společnosti Tomáš Skopal OK - SETO. Dokáží si poradit i s atypickými situacemi. Dále firmu Tomáš Skopal OK - SETO oceníte zejména v akutních případech výměny komínové vložky. Důvod je jednoduchý: firma má 90% veškerého sortimentu skladem.