Pevnou nebo flexibilní komínovou vložku? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Instalace komínových vložek je nejpoužívanější a nejlevnější způsob rekonstrukce komína pro potřeby bezpečného připojení spotřebiče na spalinovou cestu. V případě rekonstrukce starších komínů je komínový průduch vybaven novou komínovou vložkou adekvátních rozměrů, čímž získáte všechny potřebné parametry pro bezpečný provoz. Příliš zanesené komíny však bývá třeba nejprve frézovat.

Pevné (rovné) komínové vložky se používají u přímých komínů, flexibilní hadice nejčastěji u komínů s různými úhyby a nebo směrovými změnami. Oba typy komínových vložek se vyrábí v provedení pro podtlak (mají těsnost do 95 až 96%) i pro přetlak (mají těsnost 100%). Podtlakové pevné vložky přitom můžeme instalovat bez těsnění, přičemž jsou případné netěsnosti eliminovány samotným podtlakem ve spalinové cestě. Zatímco podtlakové flexibilní vložky lze bez těsnění instalovat jen některé a lze k nim připojit jen konkrétní typy spotřebičů.

K podtlakovým komínovým vložkám lze připojit pouze plynové spotřebiče typu B, které mají atmosférický hořák s nasáváním vzduchu z místnosti a odvod spalin komínem. Zatímco komínové vložky tlakově těsné lze použít pro plynové spotřebiče typu C, které mají uzavřenou spalovací komoru s ventilátorem spalin. U pevných vložek je součástí dodávky těsnění a spony, flexibilní vložky mají zcela jinou konstrukci (uzavřený zámek G) a používá se dvojitý nerez pásek 2x 0,12 mm. Tyto vložky jsou odzkoušené na přetlak a musí odpovídat kategorii P - ČSN 1443. Odlišná je situace u krbových kamen. Pro pevná paliva můžeme použít kvalitnější pevné komínové vložky o tloušťce materiálu 1mm.
Ovšem která komínová vložka se hodí ke kterému komínu, je zcela závislé na konkrétním komínu.
Vždy však platí, že flexibilní komínové vložky mají nižší užitné vlastnosti oproti vložkám pevným. Ovšem pokud nelze pevnou vložku použít, musíme sáhnout po flexibilní. Životnost vložky je pak závislá na používaném palivu, četnosti provozu a údržbě komína.

Standardní záruka je na certifikované nerezové vložky poskytována 10 let. Jejich životnost je pak závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič umístěn a na druhu paliva. Běžně dosahuje 30 až 40 let. Pokud se však v prostředí či ve spalinách vyskytují agresivní chemikálie, životnost se snižuje. Proto se v takových případech sahá po vložkách keramických či plastových (podle zdroje tepla a paliva). Určitě nesmíme spalovat materiály obsahující PVC, degradace nerezové vložky by mohla trvat i jen pouhý 1 rok. Ovšem zkušený kominík provede průzkum komína a navrhne vhodný materiál pro vyvložkování komína.

Komínové vložky by měl vždy montovat odborník. Klíčový je výběr komínové vložky právě podle použitého materiálu a jeho kvality. Výrazně to ovlivňuje její vlastnosti: odolnost vůči vlhkosti, nasákavost, odolnost proti agresivnímu prostředí a trvanlivosti (odolnost proti vyhoření). Důležité je též, aby ohebné komínové vložky byly „pevné,“ takzvaně 'necukaly.'

Ohebné komínové vložky:

 • Vložkování nerovných komínů 
 • Podtlakový provoz
 • Přetlakový provoz
 • Provoz s přirozeným tahem
 • Plyn, LTO, pevná paliva a dřevo
 • Uvnitř vložky se snadněji udržují saze
 • Vložky se dají spojovat natočením do sebe a tím je možné docílit jakékoliv délky

Druhy ohebných komínových vložek dle materiálu:

 • Plyn (podtlak) 1.4301 tl. 0,3 mm
 • Olej (podtlak) 1.4404 tl. 0,3 mm
 • Pevná paliva (podtlak) 1.4404 tl. 0,4 mm
 • Plyn (přetlak) 1.4404 tl. 2x0,12 mm

Pevné komínové vložky:

 • Vložkování rovných komínů
 • Podtlakový provoz
 • Přetlakový provoz
 • Provoz s přirozeným tahem
 • Plyn, LTO, pevná paliva a dřevo
 • Uvnitř vložky se méně usazují saze
 • Vyrábí se v max.délce 1 m a spojují se hrdly do sebe

Druhy pevných komínových vložek dle materiálu:

 • plyn (podtlak) 1.4404 tl. 0,6 mm
 • Olej (podtlak) 1.4404 tl. 0,6 mm
 • Pevná paliva (podtlak) 1.4404 tl. 0,8 mm, 1 mm
 • Plyn (přetlak) 1.4404 tl. 0,6 mm