Jak se vyvarovat problémům s komínovými vložkami? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek Sortiment komínových vložek nabízí širokou škálu kvalitních produktů. Přesto se můžeme setkávat s řadou problémů. Čím jsou způsobené? A jak jim lze předcházet? Faktorů, které ovlivňují životnost nerezových, ohebných nebo pevných komínových vložek, je několik. Před čím výrobci varují a co naopak pro maximální bezproblémové fungování doporučují?

Aby komínová vložka dobře fungovala, musíme především zvolit správný typ. Každý typ spotřebiče vyžaduje pouze určitý druh sortimentu. Správné určení použitého materiálu pro způsob vytápění je základní a klíčovou záležitostí, kterou můžeme svěřit pouze do rukou odborníků z oboru: kominík, krbař, kamnář, topenář nebo revizní technik.

Správné použití

Nejčastější chybou, se kterou se můžeme setkat, se stává podcenění důležitosti správné montáže komínové vložky. Provádět tuto činnost svépomocí je zcela vyloučené. Montáž a sesazování veškerých výrobků nesmí laik provádět z prostého důvodu: neznalost předpisů a norem. Možná tento důvod na první pohled nevypadá jako závažný, ale výsledkem porušení předpisů a pravidel výběru a montáže komínové vložky může být i vznik vážných a nevratných událostí: k ohrožení nejen majetku a bezpečnosti, ale zejména našeho zdraví!
Péče a čištění

Jediné, co můžeme pro dobré fungování komínové vložky zajistit sami, jsou dvě věci: topení odpovídajícím palivem a zajištění pravidelné péče. Pokud bychom používali jiné palivo, než na které jsme komínovou vložku zakoupili, vložka se zničí. Celkem existují tři typy: nejlevnější systém pro topení plynem, další pro topení LTO a oleji a třetí systém pro tuhá paliva. Tento třetí systém vyžaduje o něco vyšší pořizovací náklady, zato je univerzálnější a umožňuje topit více druhy paliva.

Bez správné péče a pravidelného čištění a kontrol můžeme ohrozit správné fungování sebedokonalejšího komínového systému. Právě zanedbání správné péče patří k největším problémům, se kterými se výrobci setkávají. Přičemž zachování základních pravidel, se kterými nás výrobce vždy seznamuje, vede k bezproblémovému užívání výrobku po dlouhá léta. Nejcitlivější část systému tvoří jednotlivé závity, kde se může usazovat nejvíc nečistot.
Četnost čištění systému taktéž závisí na typu vložky a na jejím provozu. Pro spotřebiče do 50 kW (do této skupiny patří většina) platí následující pravidla čištění: topíme-li tuhými palivy celoročně, musíme podle normy systém nechávat čistit 4x ročně; při sezónním provozu pak jen 2x ročně. 2x ročně vyžaduje péči i vložka pro topení kapalnými palivy. Nejméně čištění (pouze jednou za rok) vyžaduje vložka pro topení plynem. Nejčastější intervaly čištění přitom udává začátek a konec topné sezóny.

Montáž ohebných komínových vložek

Tento výrobek lze jako jediný použít pro vložkování nerovného komína. Vyrábí se celkem ve třech provedeních. Na začátku stojí správný výběr materiálu, průměru a délky. Ohebné komínové vložky se vyrábí v délkách do 12 m a dají se spojovat zašroubením do sebe. Spoj se zajišťuje trhacím nýtem ze stejného materiálu.
Zasouvání do komína se provádí pomocí naváděcí hlavice směrem dolů. Při tomto kroku musí identifikační štítek vždy směřovat dolů. Vložka se zajišťuje dalším trhacím nýtem v místě připojovacího kusu (T - kusu). Na komíně se ještě zajistí objímkou (čili sponou), krycím plechem a komínovou hlavicí ( komínovou stříškou). Na závěr montáže od odborníka získáme doklad o revizi podle příslušných norem.

Pevné komínové vložky

Používají se pro vyvložkování rovných komínů, nebo jako kouřovod. Vyrábí se také v provedení teleskopickém, kterou lze zasunout až po hrdlo další trubky a nastavit tak požadovanou délku.

Více informací o komínových vložkách, ale také o bohatém sortimentu nejen pro komínové systémy naleznete přímo u výrobce.