Kvůli nerezovému komínu nemusíte bourat ani stavět Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Komíny zajišťují bezpečné odvádění spalin z topidel - kotlů, kamen a krbů, rozptylují spaliny do ovzduší a chrání nás před jejich vdechováním a otravou. Ovšem jen správně navržený a provedený komín odvádí spaliny bezpečně a umožňuje účinné vytápění. Pokud by tah komína nebyl dostatečný, klesne účinnost spalování paliva a zvýší se jeho spotřeba, a to bez ohledu na druh paliva (plyn, dřevo, pelety, uhlí, dřevní brikety, ...).

Třívrstvé nerezové komíny

Třívrstvé systémové komíny z nerezu (resp. kovu) jsou určené k odvádění spalin ze spotřebičů na paliva plynná, kapalná i pevná do volného ovzduší. A co víc, vypadají pěkně v interiéru, na fasádě, i nad střechou.
Jejich provoz je podtlakový a musí odpovídat ČSN 73 4201 (v platném znění). Minimální tloušťky stěn spalinové cesty musí být zvolené podle požadované odolnosti komína vůči působení kondenzátu a korozi. Tyto komíny je možné instalovat v novostavbách, ale i při rekonstrukcích stávajících topných systémů, respektive jimi stávající komíny snadno nahradíme. Využít je můžeme dokonce i jako přímý kouřovod s funkcí komínu a jako komínový nástavec.

Pokud je plášť komína hliníkový, je na výběr 5 základních barev, případně další barvy podle vzorníku RAL, čímž komín sladíme s fasádou a architektonickým výrazem budovy. Též nerezové komíny jsou nejčastější volbou pro budovy, na jejichž fasádě budou vypadat pěkně, neotřele. Mimo sezónu získáte takový komín nejdéle do týdne, v sezóně (na podzim) do 14 dnů.

Použité materiály:

  • Vnitřní kovová stěna spalinové cesty z korozivzdorné ocele typ 50 (ocel 1.4404) o tloušťce stěny 1 mm, 0,8 mm a nebo 0,6 mm
  • Hliník 99,5 typ 11 o tloušťce stěny 0,63 mm
  • Tepelná izolace Nobasil LSP (95+-5kg.m-3) o tloušťce 50 mm (pro pevná paliva) a o tloušťce 40 mm (pro plynná paliva)
  • Vnější kovová stěna pláště z korozivzdorné ocele 1.4301 o tloušťce stěny 0,6 mm (povrch 2B nebo 2R + F)
  • Vnější kovová stěna pláště z hliníku 99,5 o tloušťce stěny do průměru 200 mm 0,63 mm a nad průměr 200 mm 0,8 mm 
  • Vnější kovová stěna pláště z hliníku 99,5 o tloušťce stěny 0,6 mm v barevném provedení dle RAL s fólií

Montáž třívrstvého komínu

Před montáží je třeba nejprve připravit prostor, kde bude komín umístěn. To může zahrnovat stavební otvory, konzoly, stěnové spony atd. Ovšem to jsou jediné stavební práce, které nás čekají na rozdíl od běžného zděného komínového systému. Pokud je volná část komína vyšší než 1 až 1,5 m, musí se připevnit krakorcovou sponou a nebo objímkou a kotvícími lanky. Konzoly a stěnové spony se připevňují pomocí šroubů a hmoždinek. Veškeré příslušenství je samozřejmě součástí dodávky.

Komínové díly se spojují zasunutím do hrdel (do sebe) tak, aby kondenzát a dešťová voda nezatékaly do tepelné izolace. Ta by se poškodila a přestala plnit svou funkci. Vnitřní vložka musí vždy být hrdlem vzhůru a plášť naopak hrdlem dolů. Spoje jsou zajišťovány trhacími nýty ze stejného materiálu, a to v rozestupech cca 10 až 20 cm. Ve spodní části má komín otvor pro odtok kondenzátu. Stříška proti dešti není nutná, pokud je vyústění průduchu komína opatřeno kónickým uzávěrem. Zajímavě tvarovaná stříška však může být ozdobou. 

Třívrstvý komínový systém musí být montován v souladu s ČSN 73 4201 a s dalšími příslušnými normami. Zásadně se nedoporučuje montáž svépomocí! Odborník smontuje fasádní kovový komínový systém za cca dvě hodiny a montáž je možná celoročně. V budoucnu lze tento komín navíc snadno rozebrat a dodatečně kdykoli prodloužit či zkrátit. Důležité je, že se tyto komíny nezanášejí a jejich údržba je snadná. Po zatopení se velice rychle zahřejí, což snižuje tvorbu nežádoucího kondenzátu. 

Fasádní komín nemusí být na očích

Záleží jen na prioritách, fasádní komín může být přiznaný v interiéru stejně jako na fasádě, případně ale může být i ukryt. Někteří stavebníci spodní část komína obezdí a nadstřešní část nechají holou – pouze zde přiznají nerez v lesklém nebo matném provedení, hliník či povrchově upravené železo. Pro náročné jsou nabízené dokonce díly komínu s poměděným vnějším povrchem. Jiní stavebníci zase fasádní komín kamuflují – prostě jej obezdí. Pro někoho vypadá lesklý kovový komín příliš moderně nebo průmyslově. Ovšem komu se stříbřitý lesklý povrch nelíbí, může si vybrat barvu RAL podle barvy fasády.

Fasádní komín je ideální dodatečné řešení

Fasádní komín je jediným řešením, které může odborník s čistým svědomím doporučit těm, kteří si včas (tedy již v době výstavby) nepromysleli, že chtějí mít v domě třeba krb. Jiná dodatečná instalace je nesystémová a tím i nebezpečná z hlediska požárního rizika. A navíc zbytečně drahá.

Co je tah komína?

Tah komína vzniká díky teplotě spalin a čím jsou spaliny chladnější, tím je důležitější správné navržení komína. Tah je důsledkem rozdílu vysoké (či jen vyšší) teploty spalin odcházejících komínem a nižší venkovní teploty. Čím vyšší je rozdíl těchto teplot, tím lepší je tah. Tah je kromě teplot ovlivněn i počasím, výškou komína a šířkou průduchu. Za krásného jasného, ale chladného počasí táhne komín lépe, účinná výška komína je 5 m pro spotřebiče tuhých paliv a 4 m pro spotřebiče paliv kapalných a plynných a průměr komínového průduchu je závislý na výkonu spotřebiče, množství spalin a druhu paliva. V příliš úzkém komíně proudí spaliny příliš rychle a dochází k tlakovým ztrátám – tah se zhoršuje. V příliš širokém komíně ztrácí spaliny tah chladnutím, protože proudí příliš pomalu. K zhoršení tahu dochází také vlivem nadměrně dlouhých kouřovodů od spotřebičů, zbytečných úhybů a změn průřezů. Kouřovod (odovod spalin od spotřebiče do komína) a komín (resp. komínová vložka - šamotová, ocelová, hliníková, plastová) by též měly mít vhodně řešenou tepelnou izolaci. A právě v případě třísložkových kovových komínů, pokud splníme podmínku výšky komína a šířky průduchu, dosahujeme výborného tahu. Vnitřní oplástění se rychle ohřívá, nezanáší, vytváří se minimum kondenzátu a vnitřní a vnější opláštění jsou oddělené tepelnou izolací.

Tahu komína též vadí, pokud je komín ve stínu střechy nebo vysokých stromů, pokud se do komína dostává vzduch spárami (falešný tah) a nebo je dům (kotelna) až příliš dobře utěsněn a my jsme nezajistili spotřebiči dostatečný přívod vzduchu zvenčí.

Zdroj: www.ok-seto.cz