Sdílet
 

Jak vyrovnat terén zahrady kolem novostavby

Datum vydání: 26.09.2012 | autor:

Nejen na pozemcích s právě dokončenými novostavbami, ale i v případě „starších parcel a zahrad“ je třeba upravit terén. Potom až můžeme ralizovat novou zahradu, respektive začít s výsadbou a osevem. Může však jít i o pouhou realizaci příjezdové cesty či pěšin a chodníků po pozemku, nebo vybudování přírodního jezírka a jiné terénní úpravy.

Úprava terénu pozemku Úprava terénu pozemku
Úprava terénu pozemku
Nejjednodušší je úprava pozemku s novostavbou realizovanou poblíž hranice pozemku, kde je zahrada již založena. Potom je zásadní co nejcitlivější zásah do terénu při zakládání stavby a úpravě terénu kolem stavby po jejím dokončení. Nezbytně musíme vymezit manipulační prostor pro stavební techniku, aby do stávající zahrady příliš nezasahovala a nepoškodila vrstvy zeminy.

Terénní úpravy na pozemcích

Terénní úpravy se jinak mohou týkat celého pozemku, jeho části, ale třeba i příjezdové cesty k pozemku. Mnohdy je nejsnazším způsobem jak pozemek „vyčistit“ právě zásah do jeho terénu a posléze navezení zeminy. Mnohdy jsou třeba terénní modelace – ne každý má v oblibě zrovna rovinaté pozemky, obzvláště milovníci členitých zahrad si zakládají na alespoň mírném zvlnění, skalce, jezírku či kaskádě. Terénní úpravy členíme na hrubé a na jemnou modelaci terénu. Vždy je přitom třeba promyslet terénní úpravy včas.

Zásadní je představa o účelu pozemku a rozmístění jednotlivých prvků na pozemku včetně okrasných rostlin, dřevin a užitkových záhonů. Úpravy na pozemku je třeba nejprve důsledně naplánovat, jelikož terénní úpravy pozemku jsou trvalého charakteru. Když už na svůj pozemek jednou pustíte bagr, určitě to nebudete chtít v nejbližších letech a desetiletích opakovat.
Úprava terénu pozemku Úprava terénu pozemku
Úprava terénu pozemku

O terénních úpravách uvažujte již při plánování stavby domu

O tom, jak bude budoucí zahrada vypadat, je třeba uvažovat už ve fázi plánování a hrubé stavby domu. Členitost terénu je určující pro celkový dojem z budovy na pozemku. Například zcela rovná plocha pozemku se nám může jevit jako nežádoucí a naopak, pozemek svažitý bude vyžadovat takové terénní úpravy, aby sem nový dům skutečně zapadl. Nějaká ta rovná místa prostě budou třeba. Svažitosti pozemku pak bude odpovídat i osazení domu na pozemku a nejčastěji vybudování terasy před domem ve směru pohledu z dolní části svahu vzhůru. Terasa pak budovu ve svahu dokonce zpevní. Zapomenout nesmíme ani na případné odvodnění stavby, resp. pozemku kolem stavby a odklonění svahu od domu.

Vymezte manipulační prostor pro techniku

Ještě než se na pozemku začne stavět, bude třeba vymezit manipulační prostor pro těžkou techniku. Kde nebudeme v budoucnu požadovat terénní úpravy a těžká technika tam kvůli stavbě ani nemusí, je třeba zachovat původní povrch pozemku a zamezit zhutnění půdního profilu.
Modelování svahu nad rybníčkem Modelování svahu nad rybníčkem
Modelování svahu nad rybníčkem

Hrubé terénní úpravy pozemku

Hrubá modelace vychází vždy z jasné představy o budoucím vzhledu zahrady. Vždy začneme stržením a uskladněním ornice někde na okraji pozemku. Ornice nesmí být smíchána s hlušinou, je to příliš cenný materiál. Při hrubém modelování pozemku je také třeba zacházet rozumně s hlušinou, ale i případnou stavební sutí. Nechat zbrkle odvézt, co bagr vykope či vyhrne, je krátkozraké, jelikož modelování zahrady, to není jen hloubení a vyhrnování, ale také zahrnování, zarovnávání a vytváření umělých terénních vln. Především pro násypy je vhodná směs hlušiny se stavební sutí. Přebytečnou hlušinu proto vyvážíme až nakonec a také se hned nezbavujeme ani veškeré stavební suti. Nahrnutou hlušinu je vždy třeba zhutnit lehčí technikou, jinak bude později docházet k sedání půdních vrstev. Součástí hrubých terénních prací jsou po vyrovnání terénu do potřebné podoby také výkopové práce pro vedení zavlažovacího systému, vody od studny a elektřiny po zahradě.
Vymodelovaný pozemek Vymodelovaný pozemek
Vymodelovaný pozemek

Štěrkové lože

Při modelování pozemku kolem novostavby nesmíme zapomenout na štěrkové lože kolem domu, které zde bude působit jako drenáž a na štěrkové lože pod příjezdovými a přístupovými cestami, případně i pěšinami.

Lesní stavby s.r.o. zajišťuje následující terénní a výkopové práce

  • Při výstavbě a rekonstrukci komunikací a chodníků
  • Při výstavbě a rekonstrukci lesních a polních cest
  • Při realizacích zahrad a parcel s novostavbami
  • Při výstavbě a rekonstrukci mostů a propustků
  • Při výstavbě a rekonstrukci rybníků a jiných vodních děl
  • Při stavbách nových budov a rekonstrukcích
  • a další služby viz. www.lesnistavby.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Lesní stavby s.r.o.

Lesní stavby s.r.o.

Nýrsko, Nýrsko, Palackého 764, 34022
Tel: 376 571 106
Web: http://www.lesnistavby.cz
E-mail: info@lesnistavby.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Lesní stavby s.r.o.

Nýrsko, Nýrsko, Palackého 764, 34022
Tel: 376 571 106
Mobil: 602 428 391
Web: http://www.lesnistavby.cz
E-mail: info@lesnistavby.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak vyrovnat terén zahrady kolem novostavby"

Buďte první a napište komentář k  "Jak vyrovnat terén zahrady kolem novostavby"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE