Jak získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká získání dotace na nový kondenzační kotel, druhý nahrazení elektrokotle jiným zdrojem tepla a třetí možností získání dotace na zateplení domu.

Dobrý den, máme rodinný domek, ve kterém topíme plynovým kotlem, který už dosluhuje. Rád bych se zeptal, zda je možnost získat dotaci, když zakoupíme nový kondenzační a jaké budou přibližně náklady?

Dobrý den, kotlíkové dotace se vztahují pouze na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, tzn. kotlů 1. a 2. emisní třídy. Podpořit výměnu starého kotle za nový tedy není možné, a to ani z programu Nová zelená úsporám. S výměnou tedy musíte počítat s vlastními náklady. Pořízení nového kondenzačního plynového kotle vyjde přibližně na desítky tisíc (25 – 50 tis. Kč) s tím, že účinnost nového kotle bude o cca 20% vyšší než starý kotel.

Dobrý den, máme menší dvoupodlažní rodinný dům, ve kterém topíme letitým kotlem na uhlí a částečně i elektrokotlem. Elektrokotel zapínáme pouze, pokud jsme pryč a chceme udržet teplotu, jinak hlavně fungujeme přes kotel na uhlí. Ten stále slouží, ale musím ho neustále škrtit, což samozřejmě není ideální. Chystáme se proto kotel nahradit novým, ideálně na brikety nebo pelety. Zároveň zvažuji i akumulační nádrž. Jde nám i o to, aby kotel zvládl provoz automaticky po nějakou dobu naší nepřítomnosti a tím bychom odstavili i elektrokotel. Je toto řešení vhodné pro náš provoz?

Dobrý den, pro optimální návrh řešení je třeba znát tepelné ztráty domu a zároveň zhodnotit i dimenzi rozvodů a radiátorů, správný teplotní spád a regulace systému. Spolu s výměnou zdroje, respektive před ní, je vhodné řešit i možnost snížení energetické náročnosti pomocí zateplení konstrukcí. Jak píšete, váš starý kotel na uhlí je předimenzovaný a ač tyto kotle slouží relativně bez problému spoustu let, tak účinnost kotle bude velmi nízká. Pokud uvažujete o alespoň částečně automatickém provozu, je možné zvolit kotel na pelety. Automatické kotle jsou schopné provozu v režimu cca 30-100% výkonu. Doba mezi obsluhou závisí na velikosti zásobníku paliva a velikosti popelníku. V některých případech je i u automatických kotlů doporučována nebo dokonce nutná akumulační nádrž (obecné pravidlo cca 20 litrů na kW výkonu zdroje). Cena paliva je u pelet vždy vyšší, přibližně dvojnásobná oproti uhlí. Nicméně provozní náklady při zohlednění účinnosti obou kotlů tento rozdíl značně sníží. Navíc na výměnu neekologického zdroje (1. a 2. emisní třídy) lze využít dotační program kotlíkové dotace, kde v případě automatického kotle na pelety lze čerpat dotaci až ve výši až 120 tis. Kč.


Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně možnosti získat dotaci na zateplení domu o čtyřech bytech. Již dříve jsme zateplili střechu a vyměnili okna za plastová. Zbývá nám tedy zateplit fasádu, na kterou už tak nějak máme naspořeno ve fondu oprav. Jaké jsou možnosti ohledně dotací?

Dobrý den, vzhledem k tomu, že váš dům obsahuje více jak tři bytové jednotky, tak není možné žádat v programu Nová zelená úsporám, který je určen pouze pro rodinné domy s maximálně 3 bytovými jednotkami. U vás se jedná o dům bytový a pro tento typ budov je určen program IROP. Ten je zaměřen na snížení energetické náročnosti prostřednictvím zateplení, případně výměny zdroje vytápění. Nyní konkrétně běží výzva č. 78 s příjmem žádostí od 2.2.2018 a ukončením příjmu 29.11.2019.
Principem je posouzení stávajícího a návrhového stavu, kdy musíte navrženými opatřeními dosáhnout určité úspory a dosažení klasifikační třídy v průkazu energetické náročnosti budovy. Dotace je pak 30% nebo 40% způsobilých výdajů.
Povinnými doklady jsou: plná moc, Zadávací a výběrová řízení, Podklady pro hodnocení, Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projekt, Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, Položkový rozpočet stavby, Energetické hodnocení, Čestné prohlášení o skutečném majiteli.
Vzhledem k nutnosti zpracovávat dosti podrobné podklady, především projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, je otázkou, zda se do dotace pouštět. Čím větší dům a čím více realizovaných opatření, tím je samozřejmě možnost dotace smysluplnější.
Zdroj: www.eccb.cz
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku