Jaký kámen je vhodný pro gabiony? Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Gabiony lze kromě kamene vysypat i hlínou (samozřejmě v kombinaci s geotextilií na pohledových stranách, která uvnitř hlínu udrží), možné jsou i kombinace kamene a tvrdého dřeva. Ovšem pokud hovoříme o gabionech a kameni, je třeba vědět, že jakýkoli kámen skutečně není pro gabiony vhodný. Použít lze jen takové druhy kamene, které zaručí, že vlivem klimatických podmínek nedojde ke změně jejich struktury. Používá se tedy lomový kámen s atestem životnosti alespoň 15 let. Při použití nevhodného kamene může dokonce dojít až k destrukci gabionů.

Podle čeho vybíráme kámen vhodný pro gabiony

Stejně jako je důležité vybrat vhodný materiál k výrobě gabionových košů a výztuží, je důležitý i výběr kamene, respektive kameniva – výplňového materiálu. Kámen volíme podle odolnosti (musí mít atest životnosti alespoň 15 let, nesmí být štěpivý, musí být tvrdý a nenasákavý), barevnosti, tvaru a rozměrů. Vždy přitom bereme v úvahu také hrubost kamene (tedy rozměry – frakci) v porovnání s otvory konkrétní zvolené ocelové sítě gabionových košů. Frakce voleného kamene je tedy závislá na velikosti ok sítí gabionových košů a musí být vždy 1,5 až 3 krát větší, než je oko sítě. Menší frakci kamene nesmíme zvolit vůbec, jelikož by se kámen z košů rozsypal a konstrukce by se zhroutila. Navíc by mohly vypadávající malé kameny ohrozit zdraví kolemjdoucích. Nejčastěji se používá výplňový kámen frakce 32 – 63 či 63 – 125. 

Nasákavost a mrazuvzdornost

Vybraný kámen musí odolávat klimatickým vlivům a musí svým složením zaručit svou neměnnou strukturu. Především pak musí být mrazuvzdorný, čili též minimálně nasákavý. Mráz by kámen roztrhal vlivem zmrznutí do pórů natažené vody. 

Nasákavost kamene je poměrem hmotnosti vody přijaté kamenem ponořeným ve vodě za atmosférického tlaku po dobu 48 hodin, nebo do ustálení hmotnosti k hmotnosti vysušeného kamene (vyjádřeno v procentech). Nasákavost přímo souvisí s mrazuvzdorností, jelikož nejlépe odolává mrazu nenasákavý materiál. V případě mrazuvzdornosti hovoříme o součiniteli mrazuvzdornosti po 25 cyklech a hodnota by měla být co nejnižší. 

Pěkný vzhled gabionů

Pěkného vzhledu gabionů dosáhneme volbou hezčího lomového kamene na pohledové (okem viditelné) strany. Zbytek gabionových košů (rub) může tvořit výplň obyčejným nevzhledným hrubozrnným kamenem. Horní část sítí se nakonec vysypává kamenivem menší frakce, aby byl vytvořen pevný základ pro další řadu gabionových košů. Ovšem pozor, provedeme vysypávku takovou frakcí a tak, aby nehrozilo vypadávání těchto kamenných kousků z pohledových stran. 

Poměrně snadné je vyložení gabionových košů štípanými kamennými kostkami pravidelných rozměrů, nebo naopak pouhé strojní vysypání menším hrubým kamenivem, které je ale dostatečně velké, aby nepropadávalo oky.

Časově nejnáročnější je takzvaná barevná mozaika, kdy koše vyskládáme různobarevnými kameny a vytvoříme tak na pohledových stranách zajímavé vzory. Výborně spolu pro tento případ kontrastují například dolomit a lasturnatý vápenec, ale i jiné druhy kamene.

Druhy kamene vhodného pro gabionové konstrukce

Pro gabionové konstrukce se hodí například žula, rula, čedič, lasturnatý vápenec, dolomit, břidlice, granit, fylit, diorit a jiné druhy kamene. Vybereme buďto jeden druh kamene, nebo druhy, které vůči sobě tvoří kontrast a z nich se vytvoří předem navržené vzory mozaiky (viz výše).

Gabiony lze kromě kamene vysypat i hlínou v kombinaci s geotextilií na pohledových stranách, která uvnitř hlínu udrží. Možné jsou i kombinace kamene a tvrdého dřeva, ale i další materiály. 

Plnění gabionů kamenivem

Kámen se plní do nezavíkovaných gabionových košů s vloženými distančními sponami. Nejprve se vkládá ručně část pohledové strany, poté se rub zasype drobnější frakcí. Poté se opět ručně vyskládá další úsek pohledové strany a opět dosype rub, čili postupujeme postupně do výšky a šířky. Gabiony je však možné i jen vysypat, záleží na volbě drobnější frakce a velikosti oka. A na druhou stranu můžeme gabiony celé vyskládat ručně a drobnější frakcí pouze plnit mezery. Pokud se realizují gabionové stěny o více řadách, před zaklopením víkem nevyplníme gabiony zcela. Až po sešití víka doplníme dokončenou řadu zásypem drobné frakce. 

Běžný bývá i zpětný zásyp za rubem gabionu kamením, nebo zeminou, která nesmí být zmrzlá a nesmí obsahovat nevhodné příměsi. Před zásypem zeminou se použije jako filtr geotextilie, aby nebyla zemina vyplachována do gabionu. Pokud zajišťujeme gabiony svah, je jejich obvyklý sklon roven jedné desetině výšky objektu.
Zdroj: www.geologie.cz

Zdroje použitých fotografií: www.geologie.cz, www.rothfuss.de, www.shutterstock.com 
Ing. Martin Janda & RNDr. Stanislav Škoda Poslat poptávku