Je tepelné čerpadlo pro rodinný dům vždy ekologickým řešením vytápění a ohřevu vody? Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Patříte i vy mezi uvědomělé, kteří se snaží svým chováním co nejméně zatěžovat přírodu a tedy naše životní prostředí? Nakupujete lokální farmářské potraviny, vyhýbáte se jednorázovým plastům, volíte zásadně přírodní produkty? A co vytápění? Hledáte i v tomto případě co nejekologičtější řešení?

Pokud si srovnáme všechny dostupné možnosti vytápění, vychází tepelná čerpadla stále nejekologičtěji. Ne všechna však můžeme natřít sytě zelenou barvou. Ne všechna totiž jsou zrovna tak ekologická, jak se může na první pohled zdát. Co je proto třeba zohlednit při výběru tepelného čerpadla, abychom se mohli honosit právě ekologií?

Účinnost tepelného čerpadla na prvním místě

Začněme uvedením důvodů, proč jsou tepelná čerpadla obecně ekologičtější než jiné způsoby vytápění. Tepelná čerpadla čerpají většinu tepelné energie (cca 70 až 75 %) z okolního prostředí a jde konkrétně o energii sluneční (ať již čerpají teplo ze vzduchu, země či vody). Toto teplo je zdarma a navíc se při jeho získávání neprodukují žádné škodliviny. Prostě nemusíme nic spalovat. Ani my doma, ani elektrárna. Klíčová je přitom účinnost tepelného čerpadla, takzvaný topný faktor. Čím je vyšší, tím méně dodatečné elektrické energie budeme potřebovat. A tím méně za ni také zaplatíme.

Množství použitého chladiva

V útrobách tepelného čerpadla najdeme chladivo, ovšem čím více této kapaliny je, tím více se zvyšuje riziko jejího úniku do přírody, ale i finančních výdajů. Při poškození chladícího okruhu je totiž třeba vyměnit právě i chladivo. A to dokonce i v případě, že se porouchá součástka doslova za pár korun. Více chladiva pouze vyrovnává ztráty účinnosti tepelného čerpadla.

Nyní již předkládáme PR informace o konkrétních tepelných čerpadlech. Tepelná čerpadla alpha innotec jsou jedna z nejúčinnějších na trhu. Konkrétně v typech LWD i LWDV o výkonu 9 kW pak koluje 1,2 kg chladiva R290 (1 kg chladiva stojí 585 Kč a náklad na výměnu chladiva v tepelném čerpadle je 702 Kč). U jiných výrobců koluje v tepelném čerpadle o stejném výkonu 4,5 kg chladiva R410A, kdy stojí 1 kg 1650 Kč a za výměnu chladiva zaplatíte celkem cca 7 425 Kč. A právě větším množstvím chladiva výrobci běžně dohánějí ztráty v účinnosti svých tepelných čerpadlech. 

Tepelná čerpadla alpha innotec jsou však konstruována tak, aby byla v žebříčku účinnosti na nejvyšších příčkách. Patří dokonce k nejlevnějším čerpadlům na servis na trhu.

Co je GWP?

Tepelná čerpadla vlastně fungují stejně jako ledničky, ale zcela obráceně. Lednice totiž odvádí přebytečné teplo z potravin a prostoru uvnitř, tepelná čerpadla naopak odebírají tepelnou energii z venkovního prostředí. A obojí probíhá pomocí média – chladiva. Toto chladivo koluje ve „střevech“ strojů a zajišťuje přenos tepelné energie oběma směry. A právě chladivo má dopad na životní prostředí. Pro tento případ se používají dvě zkratky: GWP (Global Warming Potential) CO2_ekv.

GWP je přitom ukazatel vlivu na globální oteplování, čím vyšší je hodnota GWP, tím vyšší riziko chladivo představuje, pokud by uniklo do přírody. CO2_ekv. (ekvivalent CO2) se pak počítá v tunách jako násobek GWP a náplně chladiva. Ekvivalent CO2 vyjadřuje, kolik tun oxidu uhličitého má v ovzduší stejný dopad jako množství konkrétního chladiva použitého v tepelném čerpadle. Tato hodnota je přitom uvedena v návodu u každého tepelného čerpadla. Na použitém chladivu proto jednoznačně záleží! A ekologům by mělo záležet o to víc!

Srovnejme si tedy 3 konkrétní chladiva: R410A, R32 a R290

R410A koluje v tepelných čerpadlech nejčastěji. Jeho GWP je 2088 (GWP = potenciál látky zvýšit teplotu klimatu k potenciálu oxidu uhličitého). Pokud by z tepelného čerpadla unikl např. při výměně chladiva nebo poruše 1 kg chladiva R410A, je to stejné, jako by uniklo 2088 kg CO2 do ovzduší. To je podobné množství, jako byste jeli například 18 000 km automobilem. Trh proto nabízí šetrnější chladiva.

R32 má GWP pouze 675. 1 kg tohoto uniklého chladiva představuje ekvivalent 675 kg CO2 (cca 5800 km automobilem). Navíc je chladivo R32 oproti R410A energeticky účinnější a má mnohem lepší schopnost přenosu tepla. Je velmi pravděpodobné, že na něj během pár let přejde většina výrobců tepelných čerpadel a klimatizací.

R290 je ovšem chladivo, které najdeme právě v tepelných čerpadlech alpha innotec LWD a LWDV. A je ještě zelenější! Pokud unikne 1 kg tohoto chladiva do přírody, je to jako byste ujeli pouhých 20 km autem! Značka alpha innotec proto nejde s dobou, ale je o míle napřed!

Navíc se od roku 2025 bude moci používat pouze chladivo s nižší hodnotou GWP než 1500 a od roku 2040 s nižší hodnotou GWP než 500. Z toho důvodu je i chladivo R32 pouze dočasným řešením a právě chladivo R290 má GWP 3.

Problematická je i samotná možnost úniku chladiva. Proč by vůbec mělo unikat a lze tomu zamezit?

Trh nabízí v zásadě dvě varianty tepelných čerpadel. Tou první jsou čerpadla s nehermeticky uzavřeným okruhem od výrobce (splitová), při jejichž montáži se zasahuje do chladicího okruhu a hrozí tak únik chladiva do přírody. Druhou skupinou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem od výrobce (monoblok). A právě při jejich montáži se do chladicího okruhu vůbec nezasahuje a únik chladicí kapaliny do přírody proto nehrozí.

Přičemž tepelná čerpadla alpha innotec tvoří zásadně monoblok. Chladicí okruh je hermeticky uzavřený od výrobce, instalace je proto i snazší a zároveň pro přírodu bezpečnější. Nevýhodou monobloku je možnost zamrznutí za velkých mrazů a dlouhého výpadku proudu, i na to je však výrobce připraven. V místech, kde hrozí delší výpadky elektřiny (např. na samotách a na horách) přidává do topného okruhu i nemrznoucí směs.

Recyklace chladiva

Aby bylo „eko“ myšlení úplné, je třeba ještě řešit pojem recyklace. I takové chladivo, které nemá valný dopad na životní prostředí, nemůžeme jen tak vyhodit do koše. Nemusíme je však šetrně zlikvidovat, pokud lze recyklovat. Šetří se tak navíc elektrická energie spotřebovávaná při výrobě, omezuje se produkce oxidu uhličitého při dopravě a výrobce nakonec šetří i vaše peníze. Zrecyklované chladivo je totiž vždy o něco levnější než nové.

Životnost tepelných čerpadel

Je to naprosto jednoduché. Je třeba, aby životnost tepelných čerpadel byla co nejdelší a proto jejich spotřeba co nejmenší. Dokonce jsem u některých modelů automobilů některých značek slyšel vtipy na „neuvěřitelnou spotřebu motorů“. Přitom žijeme v domnění, že autu by měl po celý život vydržet jeden motor. Pokud si pořídíte tepelné čerpadlo alpha innotec, bude jeho životnost dvoj až třínásobná oproti jiným způsobům vytápění.

On-line průvodce výběrem tepelných čerpadel najdete ZDE.