Jen pravidelný servis výtahu je zárukou bezpečnosti Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Servis je prostě základ. Aby nám výtah mohl sloužit po dlouhá léta, byl bezpečný a bezporuchový, je zapotřebí se o něj pravidelně starat. Tuto povinnost má provozovatel výtahu. 

Co se rozumí pojmem výtah?

Dopravní prostředek z kategorie zdvihadel, který je využíván jako zdvihací zařízení pro přepravu osob či nákladů svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Jinými slovy – jedná se o plošinu, kterou táhnou nebo tlačí lana, řetězy nebo hydraulika.

Dnešní výtah je většinou tvořen kabinou uvnitř výtahové šachty.

Jaké povinnosti má provozovatel výtahu?

Především nese zodpovědnost za bezpečný provoz i technický stav výtahu. Je povinen zajistit řádné prohlídky, kontroly i servis.

Pravidelné činnosti dle platných ČSN dělíme na:

  • Odborné prohlídky
  • Provozní prohlídky
  • Odborné zkoušky
  • Inspekční prohlídky

Co se rozumí pojmem „servis výtahu“?

Aby nám zdviže dobře sloužily, je zapotřebí se o ně dobře starat. Těžko to bude dělat provozovatel výtahu. Taky je jen člověk a nemůže znát vše. Už ve chvíli, kdy jen zvažujete pořízení výtahu nebo jeho modernizaci, je dobré zamyslet se nad servisem.

Ten by měl být dostupný nonstop; měl by vám nabídnout zkušené techniky, které jen tak nějaký zádrhel nezaskočí a ideálně by vám měl být vytvořen plán údržby přesně dle vašich potřeb.

Pojmem servis výtahu se rozumí souhrn úkonů prováděných u každého výtahu po jeho spuštění do provozu. Jedná se o pravidelné prohlídky a zkoušky výtahů stanovené platnými normami. A nejen to. Servis výtahu zahrnuje o jejich údržbu, čištění, mazání, opravy nebo vyprošťování osob z výtahů.

Náš tip: Nechte si vypracovat individuální plán údržby výtahu

Odborná prohlídka

Neboli prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení všech bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. Odbornou prohlídku provádí pracovník společnosti, která zajišťuje servis výtahu. Řídí se dle ČSN 27 4002.

Odborná zkouška

Provádí se v pravidelných intervalech za účelem ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu. Týká se i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Provádí ji zkušební technik servisní firmy dle ČSN 27 4007.

Opravy výtahu

Porouchal se vám výtah? Obraťte se na svou servisní firmu. Od toho tu je. Jakákoli porucha výtahu totiž může ztížit, nebo dokonce znemožnit některým lidem přístup do vyšších pater budovy. A na koho se pak snese vlna kritiky? Na provozovatele.

Když už si vybíráte servisní firmu, zohledněte, jak rychle dokáže reagovat na vzniklou situaci a zda je schopna řešit ji obratem v kteroukoli denní či noční hodinu.

Údržba výtahu

Preventivní péče o výtah za účelem zajištění jeho bezproblémového chodu. Čištění, mazání i různé opravy. Zjištění a vyřešení problému dřív, než přeroste ve velký.