V domech o více než pěti podlažích je výtah téměř nepostradatelný pomocník. Lékařské výzkumy prokázaly, že i pomalá chůze do schodů s těžším břemenem je plně srovnatelná se sportovním výkonem. První výtah, o kterém se ví, sestrojil slavný řecký učenec Archimédes roku 236 př.n.l. Kabina visela na kovovém lanu a zdvihal ji ruční vrátek. To už je však historie, dnešní normy zajišťují větší komfort i bezpečí.

Normám neodpovídající výtahy v dlouhodobém provozu jsou postrachem nejen uživatelů bytů. V České republice je v provozu zhruba 80 tisíc výtahů. Přitom nejzávažnější nedostatky se projevují v domech postavených před rokem 1985 a výtahy zprovozněné před rokem 1993 pak zase nevyhovují dnešním zpřísněným normám. Nedostatků a závad je celá řada a kromě zastaralé konstrukce výtahů někdy jejich dezolátnímu stavu napomáhá i činnost samotných obyvatel domu či přímo vandalů.

Nekompromisní norma

Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice, s účinností k 1.7.2004, vymezuje jasná a komplexní pravidla. Podle norem musí mít výtah dvoje dveře – jedny pevně spojené s kabinou a samozřejmě druhé, umístěné v každé stanici výtahu na nástupištích šachty. Dveře, obložení a další komponenty kabiny pak musí být z nesnadno hořlavých materiálů. Chybět v kabině nesmí ani komunikační zařízení, které lidem při poruše výtahu umožní domluvit se s dispečinkem servisní služby.

Výtahy jsou chráněné proti přetížení kabiny a neměly by se rozjet, dojde-li k překročení jejich nosnosti. Překročení limitní rychlosti jízdy kabiny výtahu je zase hlídané omezovačem rychlosti. Ten potom výtah při nedodržení stanovené hodnoty zastaví okamžitě. Pro usnadnění obsluhy výtahu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace se do jejich řízení zařazují akustická hlášení, Braillovo nebo alespoň vystouplé písmo na tlačítkách a sklopná sedátka. Ke zcela zásadním změnám však musí vždy dojít u výtahových šachet, kde se v minulosti často konstruovalo ohrazení pletivovými dílci nebo dílci s drátosklem, nyní se však vyžaduje jejich nahrazení plnostěnnými systémy. Například deskovými materiály Cetris, vyzdívkou porobetonovými materiály nebo použitím bezpečnostních lepených skel.
Trendy a novinky

Při modernizacích výtahů v bytových domech se ve většině případů zachovává jejich klasické dispoziční uspořádání se strojovnou nad výtahovou šachtou. Přitom hluk vzniklý provozem výtahu se eliminuje použitím pružného uložení jak výtahového stroje, tak i rozvaděče. Frekvenční měnič, použitý při řízení výtahu, odstraňuje klasické rázy a tím i nepříjemné akustické rány původních výtahů, jelikož dochází k postupnému plynulému zrychlení i zabrzdění kabiny. U bytových domů, kde se uvažuje o realizaci půdní nástavby, se pak konstrukce výtahu řeší jako bezstrojovnová, kdy je veškerá technologie výtahu ukryta do jeho šachty. Z pohledu techniky pohonu se používají výtahy s trakčním čili třecím převodem, kde se přes lanovnici za pomoci tření lan v jejích lichoběžníkových drážkách přenáší pohyb výtahu. Kabina je spojena lany s protizávažím a výtahový stroj překonává pouze rozdíl vah této soustavy. Z prostorových důvodů co nejlepšího využití rozměru stávající výtahové šachty se u modernizací používá také pohon bubnový, kde dosáhneme odstraněním původní protiváhy možnosti prodloužení kabiny. Takový profit z větší kabiny překonává nevýhodu potřeby většího elektrického příkonu.

U původní starobylé zástavby nebo nové zástavby s omezenými prostory nad šachtou se poměrně často používají výtahy hydraulické. Technologie těchto výtahů vyniká svým tichým chodem a výbornou prostorovou flexibilností zejména v prostorech šikmých střech a podobně. Strojovna hydraulického výtahu se může rozměrově zredukovat do velikosti skříně. Z důvodu potřebné temperance oleje se pak vždy umisťuje uvnitř budovy. Větší příkon elektrické energie tento výtah vyrovnává při pohybu směrem dolů pouhou gravitací, ale i jednoduchostí a spolehlivostí konstrukce.
A jak vybírat?

Hloubku a šířku kabiny při modernizacích výtahů v panelových a bytových domech určí projektant odborné firmy v návaznosti na rozměrech šachty. U nově instalovaných výtahů naopak návazně určují požadovaný rozměr kabiny právě rozměry šachty. Mnozí lidé kladou přehnané nároky na rychlost výtahu, ta však nehraje až tak významnou roli v naší běžné zástavbě s běžnou výškou bytových domů 5 až 13 pater, kdy způsobuje podstatnou časovou prodlevu oproti vlastnímu času překonání jízdní dráhy už jen automatický cyklus otevírání a zavírání dveří. Co je však více než jisté, je vyšší cena rychlejších výtahů včetně nákladů na jejich provoz.

Jak výtahy chránit?

Pomocí instalace čteček čipů do řízení výtahů a distribuce čipových klíčů oprávněným osobám je možné dosáhnout kontrolované přepravy osob ve výtahu. To umožňuje omezit provoz výtahu jen pro osoby bydlící v domě a zamezit v užívání výtahu neplatičům nájemného či vandalům, kteří výtah poškozují. Další možností je instalace bezpečnostního kamerového systému do společných prostor domu včetně kabiny výtahu, kdy lze viníky poškození zpětně dohledat.

A kolik zaplatíte?

Výtah vybíráme s ohledem na splnění užitné hodnoty, případně zadání projektanta a samozřejmě podle platných norem a předpisů. Rozumné je konzultovat návrh s pracovníky odborných firem a až poté provést výběrové řízení. Cenu ovlivňuje použitá technologie, výška výtahu i designové provedení kabiny výtahu. Také konstrukce šachty se významně podílí na celkové ceně modernizace výtahů nebo na ceně nově instalovaných výtahů.

Průměrné náklady na výměnu výtahu s pěti stanicemi a nosností 250 kilogramů činí nejméně 700 tisíc korun. S nezbytnými stavebními úpravami se pak může cena vyšplhat až k 850 tisícům českých korun. Modernizovaný výtah s nosností 320 kg, určený do osmipatrového panelového domu, stojí zhruba 850 tisíc korun. Se stavebními úpravami včetně opláštění šachty deskami Cetris se pak cena vyšplhá na milion korun.

Pokud se rozhodnete zabudovat do vašeho nového objektu výtah či rekonstruovat výtah již letitý, obraťte se na odborného dodavatele. Individuálně posoudí situaci, navrhne technické řešení a předloží vám cenový návrh. A zajistí vám i spolupráci s architektem, pokud o tuto nadstandardní službu projevíte zájem.