Sdílet
 

Chcete mít jasno v dotacích na rekonstrukci výtahů?

Datum vydání: 27.04.2010 | autor:
Srovnání stavu výtahů v bytových domech s normami Evropské unie přineslo celkem alarmující údaje. 80% výtahů normy nesplnilo, případně v domě není výtah žádný. Vážné závady na mnoha výtazích dokonce ohrožují zdraví nájemníků a to samé platí i pro výtahy v budovách veřejných. Rekonstrukce nevyhovyhovujícího výtahu však v zásadě představuje jeho kompletní výměnu za nový a často je nutná i rekonstrukce výtahové šachty. Nový výtah přitom může stát až 1,5 miliónu korun. Zeptali jsme se poradkyně, odbornice na financování revitalizací bytových domů, paní Chlebcové.
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Jaké dotační tituly mohou vlastníci bytových domů využít k rekonstrukci (respektive výměně výtahů)? Je rozdíl mezi panelovými a nepanelovými bytovými domy?

Pro rekonstrukci výtahů není na našem trhu v současné době žádný konkrétní dotační titul. Je ale možné zařadit rekonstrukci výtahu do dotačních titulů určených k pomoci při opravách bytových domů.

Konkrétně do dotačního titulu Nový panel a v některých lokalitách i dotačního titulu zřízeného v rámci programu IOP (projekt pro rekonstrukci městských sídlišť v oblastech, které plní podmínky určitého sociálního vyloučení). Dále je možné v případě některých měst čerpat další dotace vždy dle podmínek konkrétního města či městské části, které je poskytují.

V programu Nový panel rozdíl mezi panelovým a nepanelovým domem (respektive domem postaveným v některé z vyjmenovaných konstrukčních soustav) spočívá především v dokládání splnění tepelných hodnot. V programu IPRM se musí dům nalézat v konkrétní „postižené zóně“ určené městem.

Jak mechanismus probíhá? Kdo podává žádost, kde? Kdo vlastně prostředky vyplácí?

V rámci dotačního titulu Nový Panel je třeba splnit podmínky Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. K tomu, aby bylo možné podat žádost, je třeba splnit podmínku rozsahu oprav daných v příloze č. 2 vládního nařízení. Teoreticky, pokud jsou ostatní podmínky pro podání žádosti splněny a dům již potřebuje pouze opravu výtahu (je potřeba prokázat předložením stanoviska takzvaného poradenského a informačního střediska) je možné podat žádost o dotaci k úvěru vztahujícímu se pouze k opravě výtahu.
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Program Nový panel je nepřímá dotace, kdy je prováděn návratek části úroku uhrazeného v rámci úvěru pro opravu domu – v našem případě výtahu. Výše navracených úroků je závislá na rozsahu zajišťovaných oprav. Pokud dům plní rozsah oprav včetně opravy výtahu, jedná se většinou o 3 procentní body návratku. Pro přiblížení se jedná o cca 275 tis. Kč z jednoho půjčeného milionu při patnáctileté splátce úvěru.

V rámci druhého dotačního titulu IPRM se jedná o přímý návratek investovaných prostředků. Výše dotace je možná v rozmezí od 36 do 56% z takzvaných uznatelných nákladů. O dotaci je možné žádat poté, kdy město, které je do dotačního programu zařazené, vyhlásí výzvu k podání žádostí. Před vypracováním dotačního projektu v programu BENEFIT je potřeba zjistit, zda je do projektu městem zařazena možnost opravy výtahu.

Žádost podává v obou přídech vlastník nemovitosti – v případě bytových domů i bytové družstvo a společenství vlastníků.

V případě dotace Nový panel je žádost administrována Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou a na základě uzavřené smlouvy je potřeba vždy před výplatou poměrné části dotace předložit potvrzení o splácení úvěru. Poté je provedena úhrada části dotace (při patnáctileté splátce úvěru 1/30 z výše dotace). Návratky uhrazených úroků probíhají v pololetním cyklu.

V případě projektu IPRM se jedná o přímý návratek z prostředků EU, prostřednictvím konkrétního města.
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
Na jakou výši dotace dosáhneme? Je možné, aby dotace uhradila kompletní výměnu technologií? Kdy jsou dotační prostředky čerpány a kým?

Jak již bylo uvedeno v programu Nový panel je dotace ve výši cca 3% bodů z úrokové sazby úvěru. Pro zjednodušení lze uvést – je-li úvěr úročen 5% p.a. po odečtu návratku dotace se dostáváme na 2% úroku s tím, že úvěrující bance uhradíme plný úrok a prostřednictvím ČMZRB jsou nám navraceny 3 procentní body.

V dotaci IPRM je vyplacena celá výše dotace jednorázově po provedení obnovy a doložení podmínek. Je potřeba poznamenat, že v tomto dotačním titulu je podporována pouze investice, nikoliv oprava. A znova opakuji, že výše dotace je možná v rozmezí od 36 do 56% z takzvaných uznatelných nákladů.

Kompletní výměnu technologií z plošně dostupných dotačních titulů neuhradí žádný.

Na jakou dobu jsou jednotlivé dotační tituly zřízené? Je s rekonstrukcí výtahu nutné spěchat?

Dotační titul Nový panel je na trhu od roku 2001 a jeho platnost není časově omezena. Pouze se mění podmínky – několik novel Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Druhý dotační titul je omezen rokem 2015 všeobecně a konkrétně záleží na výzvách vyhlášených jednotlivými městy.

Zdaje potřeba s opravou výtahu spěchat, je dáno především výsledky takzvané Inspekční zprávy.

A závěrem snad jenom upozornění. Dotační titul Zelená úsporám není možné na úhradu opravy či rekonstrukce výtahu použít.
Foto: KM výtahy
Foto: KM výtahy
KM výtahy s.r.o

KM výtahy s.r.o

České Budějovice, K. Weise 1046, 37004
Web: http://www.kmvytahy.cz
E-mail: info@kmvytahy.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KM výtahy s.r.o

České Budějovice, K. Weise 1046, 37004
Mobil: 777 588 801
Web: http://www.kmvytahy.cz
E-mail: info@kmvytahy.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Chcete mít jasno v dotacích na rekonstrukci výtahů?"

Celkem komentářů: 1

Dotaz na dotaci rekonstrukci výtahu 15.02.2016, 06:22:13

Dobrý den,jsme malé bytové družstvo a hrozí nám zavřením dvou výtahů(8.patro).Jsem budoucí důchodce a bydlím v 8. patře.Nové 2 výtahy vyjdou cca na 2 mil. Existuje nějaká pomoc od státu (dotace ,unie apod)?Pokud ano,kdo to má vČR na starosti? Děkuji Říha

Přidat nový komentář k  "Chcete mít jasno v dotacích na rekonstrukci výtahů?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE