Jezdíte starým a nebezpečným výtahem? Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Nejčastějšími riziky spojenými s provozováním výtahů jsou klec bez dveří, nefungující uzávěry dveří, špatné zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti, špatné nárazníky a nakonec i nedostatečná komunikace v případě uvíznutí ve výtahu. U těchto rizik hovoří inspektoři v inspekčních zprávách jako o rizicích nejvyšších a středních. Určitě je nepříjemné uvíznout ve výtahu a nedovolat se pomoci. Stejně tak je nebezpečné, když klec nemá dveře a je tedy možné, že se jakýkoli předmět zachytí mezi jedoucí klecí a stojící stěnou šachty. Nabízíme vám efektní a profesionální řešení od českého dodavatele.

Co říkají statistiky

Závady výtahů jsou dle statistik způsobené ze 70% chybami projektantů a ze 30% nevhodným užíváním a údržbou (servisem). 60% starých výtahů vykazuje špatnou přesnost zastavování, 80% má uvnitř šachty nevhodná zastavovací zařízení či dokonce žádná, 80% starých výtahů má i nebezpečné zajištění šachetních dveří. Téměř všechny výtahy, které byly instalované před rokem 1999, jsou nevyhovující. Rekoredem je u nás 52 hodin strávených ve výtahu nedobrovolně. Výtah patří podle statistik k nejnebezpečnějším dopravním prostředkům a jen v ČR je přitom v provozu přes 85 tisíc výtahů.

Výtahy a normy

Provoz výtahů určených k dopravě osob a nákladů se řídí ČSN 27 4002. Tato norma stanovuje jak povinnost pravidelných prohlídek výtahů, tak prohlídek inspekčních. Majitelé objektů, ve kterých jsou výtahy instalované, mají navíc podle závazků naší republiky vůči EU povinnost odstranit nedostatky do roku 2010. Rekonstrukce starého výtahu (respektive výměna technologií) však vyjde na cca 500.000,- Kč a pořízení výtahu nového až na 1,5 miliónu korun. A rekonstrukce výtahů je nejnáročnější právě ve starých bytových domech, kde výtahy jezdí pouze v oplocené šachtě.

Inspekční zpráva a odstranění závad

Klíčem k odstranění závad na starých výtazích jsou inspekční zprávy. Inspekční zpráva vždy uvádí termíny, do kterých je nutné jednotlivá rizika odstranit. Je mylné se domnívat, že se vše vyřeší právě vyhotovením inspekční zprávy. Z omylu nás snadno vyvede dodavatel nového výtahu, který podle současných norem nese za provoz výtahu a případná rizika s ním spojená plnou zodpovědnost. Pro vlastníky objektů či členy bytových družstev přitom samozřejmě platí, že neznalost zákona neomlouvá.
Jsou dle občanského zákoníku (§ 415) povinni se chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku, ale i na přírodě a životním prostředí. Každý přitom odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením konkrétní právní povinnosti. Inspekční zpráva naopak přímo definuje rizika a tedy i naši zodpovědnost.

Výtahy a dotace

Dalším z podstatných důvodů, proč se na renovaci, respektive výměnu výtahu za nový, věnovat právě nyní, jsou dotace. V budoucnu již tato možnost nemusí být reálná a výtah není levnou záležitostí. Dodavatel vašeho nového výtahu vám přitom poradí i s tím, jak dotaci získat a bude schopen za vás vše i vyřídit. Čerpání prostředků na nový výtah z dotací je pro odborné firmy každodenní rutinou. Problematika výtahů dokazuje, že revitalizace starých bytových domů není jen estetickou, ale především i funkční záležitostí.

Výtahy ale nepořizujeme jen při rekonstrukcích bytových domů. Bez výtahů se neobejde ani nová bytová výstavba, administrativní a obchodní centra, objekty zdravotnických a sociálních služeb, hotely a další. Každý nový výtah nás oproti těm zastaralým, na které jsou mnozí z nás ještě zvyklí, překvapí vzhledem (včetně efektních dveří) a uživatelským komfortem. Nejdůležitější je však bezpečnost.
Definujme si konkrétní rizika podrobněji, v 5 základních bodech a seznamme se s možnostmi jejich odstranění.

1. Velmi nebezpečná je jízda ve výtahu, jehož kabině chybí samostatné dveře. To se vám však u nových výtahů nemůže stát. Kabiny výtahů jsou z bezpečnostních důvodů instalované s vnitřními dveřmi zásadně.

2. Mnohé staré výtahy umožní svůj provoz i při přetížení kabiny a to je samozřejmě nebezpečné, byť je nosnost výtahů dimenzována s dostatečnou rezervou. Problém může nastat právě u starého výtahu, respektive některých jeho funkčních částí. Nové výtahy jsou vybavené elektronickým zařízením, které přetížení kabiny kontroluje. Pokud pak kabinu přetížíme, elektronika zabrání jejímu rozjetí. Elektronika však u nových výtahů hlídá třeba i přehřívání motoru. Pokud toto riziko nastane, motor je automaticky vypnut.

3. Jestliže starý výtah selže a vy v něm uvíznete, může se v extrémním případě i stát, že v něm strávíte třeba celou noc. Například vypadne-li elektřina. I staré výtahy sice mají tlačítka pro nouzovou pomoc, při výpadku elektřiny vám však ve výtahu zhasne světlo a zkuste pak toto tlačítko najít. Mnohdy je navíc nefunkční. Nové výtahy jsou přitom vybavené nouzovým osvětlením, které je napájené záložní baterií. Ta navíc umožní i komunikaci s operátorem - správcem objektu, vyprošťovací službou, nebo ostrahou objektu.
4. Dalším rizikem je neexistence systému pro případ, že selžou brzdy motoru. Proto jsou nové výtahy vybavené zdvojenou mechanickou součástí elektromagnetických brzd. Nové výtahy jsou navíc chráněné před nekontrolovatelným pohybem výtahu v obou směrech.

5. Riziko představuje i možné uvolnění starých vodítek protiváhy. Může tak dojít ke kolizi obou vzájemně se pohybujících částí - kabiny a protiváhy. To se vám nemůže stát u nových výtahů s protiváhou montovanou na nová ocelová vodítka. A vůbec už ne u nových výtahů, které žádnou protiváhu nepotřebují.

Podrobné informace o kvalitních výtazích k dopravě osob a nákladů najdete na www.vytahy.com. Tento dodavatel vás navíc vybaví výtahy, které jsou širší (šíře 80 cm) i hlubší, než ty běžné. Větší hloubka je zajištěna absencí protiváhy, co se u jiných typů výtahů pohybuje vůči kabině a míjí se s ní. Zajímavá je i cena uvedených výtahů, v zásadě je až o 30% nižší.