Nová generace skladových výtahů Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Bezpečný a spolehlivý výtah je jednou z klíčových otázek úspěšného provozu mnoha skladů a logistických center. Kvalitní a cenově dostupné řešení vertikální dopravy přináší série výtahů SL De Jong. Výtahy jsou konstruované tak, aby přinášely maximální praktičnost, snadné ovládání a vynikající bezpečnost.

Při vývoji konstrukce výtahů série SL De Jong odborníci usilovali o hlavní cíl, kterým byla minimalizace nákladů a vytvoření výtahu zaměřeného ryze funkčním směrem. Proto zde nenajdeme jakékoli nepotřebné a nesmyslné součásti a proto je cena výtahů tak příznivá.

Proč právě skladový výtah?

Zajistit vertikální přepravu lze několika způsoby. Použití výtahu série SL v porovnání s ostatními variantami nabízí mnoho výhod. Z finančního hlediska jde o variantu mnohem levnější, než osobní výtah. Nepotřebujeme strojovnu na vrcholu šachty a výtah lze bez problémů přesunout na jiné místo. Je-li přistavěno další podlaží, dají se snadno instalovat další výstupní stanice. Skladový výtah je proto dostatečně flexibilním řešením, které zhodnotí vstupní investici. Další výhodu představuje bezúdržbová povrchová úprava plným žárovým zinkováním, která umožňuje použití výtahu jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorech.
Obsluhovat výtah mohou osoby starší 18 let, aniž by bylo zapotřebí speciální licence. Doprava nákladu je bezpečná a díky panelům s pletivem snadno kontrolovatelná. Výtah lze provozovat s jámou pro šachtu i bez ní. 

Bezpečné ovládání a spolehlivý provoz

Provoz výtahu nabízí bezpečnost a jednoduchost. Dveře, brány i rampy jistí elektromechanický systém zámků. Při nakládce i vykládce zajišťují zboží před poškozením. Náklad zabezpečují také nájezdové rampy, které se zavírají vertikálně do plošiny.
Na stožáru se nachází snímače polohy pro zastavení plošiny přesně v potřebné výšce. Bezpečnost garantuje použití pohonu pomocí pastorku a ozubeného hřebene ve spojení s odstředivou brzdou. Vstupní dveře se otevírají pouze tehdy, je-li výtah ve stejné úrovni.

Řešení pro nové i stávající budovy

Jak jsme již zmínili, série výtahů SL De Jong se používá pro nové i stávající budovy. Výtahy totiž nevyžadují šachtu pro plošinu ani strojovnu, takže není nutné provádět stavební úpravy budovy. Výtahy pracují v provedení s jámou pro plošinu i v provedení bez jámy. Instalace ve stávající budově se provádí jednoduše mezi strop a podlahu. Díky možnosti prodloužení výšky výtahu se náklad spolehlivě přepraví i do přistavěného podlaží. Jednoduše řečeno - prodloužení nebo přesunutí výtahu není problém.
V nové budově se doporučuje vytvoření jámy pro plošinu, která umožní ustavení plošiny v úrovni spodního podlaží . Hloubka jámy závisí na typu použitého výtahu, ale obecně postačí počítat s rozměrem 20 až 25 cm.

Specifické podmínky vyžadují individuální a flexibilní přístup. Proto výrobce nabízí různé možnosti konfigurace včetně kombinování standardních komponentů s prvky na míru. Díky tomuto řešení nedochází k markantnímu nárůstu ceny při zachování spolehlivosti a kvality. Standardně volíme nosnost 150 až 2.000 kg; různé rozměry plošin, výšku, možnosti ohrazení, tvary klece i různé ovládací systémy.

Kvalita a servis

Konstrukce a výroba výtahů De Jong má tradici trvající přes devadesát let. Za tuto dlouhou dobu se vyvinuly výrobky špičkové úrovně i systém záruky kvality. Spolehlivost provozu výtahu podporuje také spektrum komfortních servisních služeb. Patří sem nejen každoroční prohlídky a protokoly z testů, rychlé dodání náhradních dílů i okamžitý servisní zásah na místě, ale také podrobné instalační i servisní manuály a elektrická schémata.
DE JONG LIFTEN CO, s.r.o. Poslat poptávku