Jsou americké dřevostavby efektivnější než evropské? Zobrazit fotky zobrazit 15 fotek

Skeletové dřevostavby nejsou pro evropské poměry typické. Evropský trh s dřevostavbami se jen hemží různými konstrukčními systémy a meteriály. Velmi divoké jsou i cenové rozdíly jednotlivých staveb. Ocení to však uživatel – zájemce o nové bydlení „ve vlastním“ a na samostatném pozemku? Porovnejme si evropský způsob výstavby dřevostaveb a americké skeletové systémy, respektive – zaměřme se právě na neuvěřitelně variabilní skelety.

Většina staveb je v USA ze dřeva

V USA se větší část staveb realizuje ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Zapomeňme nyní na typické snímky center amerických velkoměst, kde dřevostavby de facto nenajdou v záplavě výškových a jiných budov své uplatnění, ale i na snímky center běžných amerických městeček, kde dřevostavby také nenajdeme. USA, to nejsou zdaleka jen mrakodrapy, beton, ocel, cihly a sklo, ale z 65% právě svět dřevostaveb, které jsou odvrácenou tváří civilizačního megalomanství a pestré panoptické mozaiky stylů, které se navzájem přebíjejí jak karty na mariášnickém stole. Kdyby skutečně bylo možné rozebrat, převézt a zase složit, třeba na předměstí New Yorku, Karlštejn, zajisté by to Američané udělali.

Přiznávané dřevo

V USA je běžným zvykem opak dominantní evropské výstavby dřevostaveb – dřevo je jakožto stavební materiál přiznávané, neukrývá se pod tenkou vrstvou stěrkové omítky a fasádních izolací, aby dům vypadal „jako ten zděný.“ A také proč? Dřevo je prostě dřevo a dům ze dřeva se nemá za co stydět, ani ukrývat. Fasády amerických dřevostaveb jsou nejčastěji obkládané dřevěnými lamelami, ovšem natírané barvami. Dřevěné obložení sice bývá nahrazováno i plastem, ovšem ve stejném stylu. Na první pohled tedy dům vypadá jako „obložený barvou natřeným dřevem.“

Skeletové dřevostavby drtí své montované sousedy

Dřevěné bývají i bytové domy (případně zděné z neomítnutých cihel), nejčastěji jsou však ze dřevěných skeletů stavěné domy rodinné. Ty starší v koloniálním stylu (výsuvná okna, otevřená veranda), prováděné tesařsky a dlužno říci, že tesaři zde byli vždy vážení. Tradiční výstavba domů ze dřeva pak přinesla i novinku – lehké dřevěné skelety, sbíjené hřebíky, nahrazující těžké trámy a velice pracné tesařské spoje. Ke konstrukci domu se používají lehké profily (fošny), čímž se snižují nároky na práci. Převažují tedy montážní tesařské práce. Nejčastěji se dnes používá takzvaný 2x4 konstrukční systém s profily 2x4 a 2x8 palců (1 palec = 25,4 mm), který „drtí“ systémy montovaných dřevostaveb, typických právě pro Evropu.

Bydlení v americké skeletové dřevostavbě

Nemá smysl srovnávat vzhled těchto staveb s těmi evropskými, jelikož jde v zásadě o místně vžitý styl, tradici – spojení stylů koloniálního, viktoriánského a farmářského. Samozřejmě ale mohou skeletové dřevostavby vypadat i jakkoli jinak, jde o „princip – systém“ výstavby. Dlužno dodat, že byty v amerických dřevostavbách jsou především prostorné. Na prostoru prostě američané nešetří. Uvnitř najdeme nepostradatelný krb (komín je často ve středu vnější obvodové stěny, na domě je opticky „nalepen“), venkovní krytá, ale jinak otevřená veranda je dnes často prosklívána (tepelné úspory) do podoby zimní zahrady, okna jsou zásadně výsuvná a dřevěné okenice jen ozdobným, nefunkčním prvkem. Málokdy se setkáme s bungalovy, typickými právě pro Evropu.

Často je v přízemí byt majitele a v podkroví byt nájemní, díky kterému je snáze umořována hypotéka. Na střechách najdeme většinou asfaltové šindele. Velikost bytu v americké dřevostavbě je udávána počtem ložnic, nikoli celkovým počtem místností jako u nás (1,5 koupelny, prostorný obývací pokoj s jídelním koutem či samostatná jídelna, prostorná kuchyň a šatna jsou samozřejmostí).
Na severu země se domy podsklepují (technické zázemí je situováno do sklepa), na jihu nikoli. Samozřejmostí je také prostorná garáž či dvougaráž. Americké skeletové novostavby jsou na rozdíl od starších domů vybavené výbornou izolací (tepelnou i zvukovou) a jsou komfortní, moderní. Vnitřní (interiérová) teplota nepřesahuje 20 oC, nejčastěji je byt v zimě temperován na 18 oC.

Američané preferují praktické využití obytných prostor a domu jako celku. Domy nezvětšují, nepřistavují, ale v případě potřeby a pokud na to dosáhnou, prostě koupí dům větší. Co se týká stavebních úprav, přichází v úvahu pouze modernizace interiéru a pravidelné údržby domu, výměna starých dřevěných oken (za plastová či nová dřevěná), zateplení severní stěny a střechy (nikoli zateplení celé obálky domu), případně zvětšují pouze verandu. Životnost skeletových dřevostaveb je dimenzována na jednu generaci, v praxi však jde až o tři generace. Stejné je to například s našimi panelovými bytovými domy- byly dimenzovány na max. 40 let (běžně 30), mnohé již ale přesluhují druhé desetiletí a dalších mnoho desetiletí ještě přesluhovat budou.

Přistěhovalci si vynutili trend rychlé a levné výstavby

Americký přístup k rychlé výstavbě lehkých skeletových dřevostaveb má kořeny už v dobách, kdy rostl počet přistěhovalců při osidlování kontinentu. Nutnost co nejrychlejší výstavby bytů pro přistěhovalce vyvolala poptávku po jednoduchých a rychlých konstrukcích domů, které zvládne i špatný řemeslník. A jelikož první osadníci netrvali bigotně na tradičním způsobu života, typickém ve svých původních mateřských zemích, snadno přistoupili na rychlé a účelné řešení. Naopak ze svých zemí a před svou minulostí často doslova utíkali. Dřevo se tedy v Americe začalo při stavbách domů používat zcela jinak, než tomu bylo v Evropě.

Evropa prostě ulpívá na tradičních mechanismech a konstrukcích, pouze je dnes výroba technologicky sofistikovanější a vyžaduje menší řemeslnnou zručnost, jelikož jsou používány stroje. Zatímco v Americe došlo pod tlakem zájemců o rychlé bydlení k eliminaci tradiční výstavby a konstrukčních prvků. Cílem byla především co největší efektivita práce a co nejnižší cena stavebních prací a materiálů.

Jeden konstrukční systém pro různou výstavbu

Veškeré obytné stavby byly proto stavěné jedním konstrukčním systémem (technologií) a byly takzvaně unifikovány. Ale nejen to, stejné stavební konstrukce se začaly používat i k výstavbě zemědělských či veřejných objektů. Čili může každá budova v jednotlivých částech země vypadat jinak, pod jejím pláštíkem však vždy najdeme dřevěný skelet a lisované dřevotřískové desky. Američané tak dosáhli stavu, že dovedou realizovat výstavbu za doslova směšné ceny. A to se nám v Evropě prostě nedaří, i když i v tomto ohledu jsou zde již firmy, které se touto cestou vydaly.

U nás je to většinou naopak, v jedné lokalitě se setkáte s domy stavěnými různými technologiemi a z různých stavebních materiálů. Ano, také často vypadá každý jinak, mnohdy ale každý stejně (typická snaha, aby montovaná dřevostava vypadala zvenčí jako tradičně zděný dům). A to se právě odráží v ceně. Bez ohledu na současnou ekonomickou recesi, neustále připomínanou médii a politiky, je mladá americká rodina schopna bydlet téměř okamžitě, což je v Evropě většinou jen iluzí. Nejprve práce a poté zadlužení až do konce života, přitom nemá tento trend žádnou logiku.

Co jsou lehké dřevěné skelety (LDS)

Lehké dřevěné skelety jsou v USA označovány jako Platform-Frame. Základem této lehké stavební konstrukce je tyčový nosný skelet (kostra domu), který je ztužen deskovým nosným skeletem (ten stabilizuje tyčovou kostru). Tyčová skeletová kostra přenáší vertikální (svislé) zatížení, konstrukční desky, kterými je skelet opláštěn, přenášejí horizontální (vodorovná) zatížení (účinky větru a jiných sil). Výstavba konstrukčním systémem lehkých skeletů je rychlá a velkou část stavebního materiálu lze prefabrikovat již ve výrobní hale (stupeň prefabrikace je volen podle konkrétní stavby, její složitosti a dispozic). Výstavba probíhá suchou cestou, dům tedy nemusí vysychat a stavět lze praktiky po celý rok, bez technologických přestávek.

Čím se liší těžké dřevěné skelety

Ihned po srubech jde o jeden z nejstarších způsobů výstavby dřevostaveb. Konstrukci tvoří svislé sloupy, vodorovné nosníky a výztuže rozmisťované v pravidelném rastru 2,5 až 6 metrů. Stropy jsou z nosníků či vedlejších prefabrikovaných prvků. Těžké dřevěné skeletové stavby přenášejí zatížení přes sloupy (bodově), což je opak skeletů lehkých, u kterých je nosnou celá stěna včetně opláštění. Těžké skeletové stavby se proto zakládají na patky a není tedy nutné betonovat základovou desku. Konstrukční spoje tvoří zapuštěné ocelové kování (není vidět) či tesařské spoje, ale ty jsou již jen výjimkou. Těžké skeletové stavby umožňují větší rozpětí při velice malém počtu vnitřních sloupů. Půdorysné dispozice domů jsou proto velice variabilní. Konstrukce navíc umožňuje velké prosklené plochy. Pro těžké dřevěné skelety jsou typické modulové rozměry 1,20 x 1,20 m; 1,25 x 1,25 m; 3,60 x 3,60 m a 4,80 x 4,80 m.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com