Sdílet
 

K čemu potřebujete geometrický plán

Datum vydání: 13.12.2012 | autor:

Geometrický plán se vyhotovuje na základě výsledků zeměměřičských činností. Je neoddělitelnou součástí všech právních listin, podle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Například při dokončení budovy nebo rozdělení pozemku.

Geodet Geodet
Geodet
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geometrický plán je nutné doložit ke kupní smlouvě nemovitosti, darovací smlouvě, kolaudačnímu rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného a k dalším úředním listinám. Listiny se s předepsanými přílohami (včetně geometrického plánu) podají na územně příslušný Katastrální úřad se žádostí na zápis.

Druhy geometrických plánů

Geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • například při prodeji nebo daru části pozemku jiné osobě, při vyvlastňování pozemků, při záboru části pozemku pro investiční výstavbu
Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
  • změnu hranice pozemku, popřípadě pro změnu rozhraní způsobu využití pozemku
  • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
  • určení hranic nových pozemků při pozemkových úpravách
Geometrický plán pro doplnění pozemku ze zjednodušené evidence
  • doplnění katastru nemovitostí o pozemek, jenž je dosud vedený ve zjednodušené evidenci parcel, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu hraničními znaky
Geometrický plán pro zřízení věcného břemene
  • grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, například vyjádření hranice věcného břemene k části pozemku
  • rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy se nezakresluje
Geometrický plán pro zaměření stavby
  • vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí a přiděluje se jí popisné nebo evidenční číslo, nebo pro vyznačení změny jejího vnějšího půdorysného ohraničení, například pro vydání kolaudačního rozhodnutí
  • vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí a popisné nebo evidenční číslo se jí nepřiděluje, nebo změny jejího vnějšího půdorysného ohraničení, jde-li o budovu, která není příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na téže parcele
  • vyznačení rozestavěné budovy v katastru nemovitostí, například v případě žádosti o poskytnutí úvěru peněžním ústavem
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Co byste měli vědět

O vlastní zápis do katastru nemovitostí smí zažádat výhradně vlastník nemovitosti či parcely. Vyhotovení geometrického plánu a jeho schválení místně příslušným katastrálním úřadem může trvat i několik týdnů, proto si je objednejte s dostatečným časovým předstihem. Mějte připravené parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, jinak geometrický plán nemůže být zpracován. Při hledání geodetické firmy pro vyhotovení geometrického plánu se zaměřte na firmy ve vašem okolí. U geodetické firmy ze vzdálenějšího místa by vám stouply celkové náklady o náklady na dopravu ze sídla této firmy.

Zdroj: www.gako-oblouk.cz
GAKO-Oblouk s.r.o.

GAKO-Oblouk s.r.o.

Ostrava, Hrabůvka, Hasičská 551/52, 70030
Tel: 603 412 398
Web: http://www.gako-oblouk.cz
E-mail: gako@gako-oblouk.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GAKO-Oblouk s.r.o.

Ostrava, Hrabůvka, Hasičská 551/52, 70030
Tel: 603 412 398
Tel: 596 785 715
Web: http://www.gako-oblouk.cz
E-mail: gako@gako-oblouk.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "K čemu potřebujete geometrický plán"

Buďte první a napište komentář k  "K čemu potřebujete geometrický plán"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE