Kam postavit skleník?

Výběr vhodného místa pro skleník je prvním krokem, jak skleník vybudovat. Kromě základů (pokud jsou třeba a skleník není kotven jinak) je samotná montáž objednaného skleníku již jen skládačkou. Ale vybrané místo je definováno především plochou skleníku, aby se na místo vešel, byl k němu snadný přístup a naopak nám nepřekážel. Pokud však máme prvotní představu o velikosti skleníku a plánujeme pěstování konkrétních rostlin v konkrétním rozsahu, musíme prostě vybrat takové místo, na které se skleník vejde.

Pokud by si místo pro skleník vybíraly rostliny

Světlo a stín
Pro rostliny je umístění skleníku zásadní z jednoho důvodu, vlastně dvou. Jsou jimi světlo a stín. Nároky rostlin na pěstování se liší (nejen nároky na světlo, resp. stín). Ovšem právě ve skleníku je nejdůležitější dostatek světla. Světlo je důležité pro správný růst rostlin a pro jejich dobrý stav. Proto by neměl být skleník stíněn vyššími rostlinami a dřevinami, budovami a stěnami, resp. zídkami. Ideální je pro skleník naprosto světlé stanoviště. Pokud to ale není možné, prostě hledáme takové místo, kde je stínu co nejméně. Skleník by neměl být ve stínu více jak několik hodin denně.

Délka stínu, který vrhají dřeviny, budovy, zídky a jiné překážky, je vždy závislá na velikosti objektu a výšce slunce, která se během roku mění. V létě je slunce nejvýš, v zimě naopak. Proto je dobré sledovat vybrané místo po celé jedno vegetační období, což ale nemusí zkušený zahrádkář, který zná svou zahradu nazpaměť.
Vítr a průvan
Kromě dostatku světla by měl být skleník také chráněn před silným větrem a průvanem mezi domy a jinými stavebními konstrukcemi. Silný vítr a průvan porušují vrstvu teplého vzduchu kolem skleníku. Na jaře a na podzim pak právě toto teplo chybí. Skleník můžeme chránit živým plotem nebo nízkou zídkou. Pozor však na výšku větrolamu. A jestliže skleník takto chránit nemůžeme, musí být natočen vůči převládajícím větrům svou nejužší stranou, respektive nejmenší plochou.

Sklon pozemku
Řešíme také rovinnost pozemu se skleníkem. Svah může být problematický, jelikož se pod ním může tvořit takzvaná mrazová kotlina, která udržuje studený vzduch. Ideální je pro skleník pozemek v rovině, pokud ale musíme skleník stavět ve svahu, čekají nás náklady na podezdívku či úpravu terénu.

Voda a svah

Měli bychom si též dát pozor na vodu, která může ze svahu stékat. Voda může poškodit základy skleníku a přemokřená půda ve skleníku nakonec vadí právě i rostlinám. Stejně tak není vhodné stavět skleník na přemokřených místech pozemku bez předchozí drenáže.
Je třeba skleník orientovat vůči konkrétní světové straně?
Ne, není. Obzvlášť u malých skleníků je to úplně lhostejné. Na velikosti a množství produkce v podstatě nenajdeme žádný rozdíl. U velkých skleníků bychom pak mohli přihlédnout k délce sezóny. Pokud budeme skleník využívat už brzy na jaře a na podzim (vytápěný pak celoročně), orientujeme jednu z podélných stran skleníku na jih. Rostliny tak dostanou nejvíce slunečních paprsků a my ušetříme za vytápění skleníku. Jestliže chcem skleník využívat pouze v sezóně, je naopak vhodné natočit k jihu čelo skleníku, čímž naopak snížíme potřebu větrání a rostliny budou rovnoměrněji osvětleny (podélné strany budou orientovány na východ a západ).

Pokud si místo pro skleník vybírá zahrádkář

Jedním z kritérií pro výběr skleníku je i vlastní pohodlí zahrádkáře, čili snadný přístup ke skleníku i s kolečkem a snadný přístup z boku, čili větší odstup od okolních oplocení a jiných konstrukcí a staveb. Praktický může být i přívod elektřiny a vody do skleníku. Stejně jako co nejkratší vzdálenost od domu. Skleník pak dokonce lze vytápět i topným systémem domu.

A nakonec hraje důležitou roli i vzhled. Do okrasné části zahrady se skleník prostě nehodí. Vždy by měl na pozemek zapadnout, najít si tam co nejvhodnější místo.

Co na stavbu skleníku sousedé a úřady?

Pokud získáme ke stavbě skleníku písemný souhlas od všech sousedů přímo sousedících s naším pozemkem, máme vyhráno. Dodržet bychom též měli minimální vzdálenost 2 až 3 metry od jejich pozemků. Pokud chceme stavět skleník na pozemku, který máme pronajatý, musíme požádat o svolení se stavbou majitele pozemku. Vhodné je i uzavření písemné smlouvy, že skleník je majetkem nájemce.

Z hlediska úřadu nepotřebujeme žádné povolení pro skleníky do 40 m2 plochy a 5 m výšky. Skleník však musí být umístěn alespoň 2 m od hranice pozemku. Jinak povolení potřebujeme. Je též třeba poptat se na stavebním úřadu na místní předpisy, vyhlášky a nařízení. Pozemek nesmí spadat do ochranného pásma a pokud tomu tak je, musíme získat povolení ke stavbě. Například územní plán může zase definovat konkrétní rozměry skleníku a podobně.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com