Sdílet
 

Kdy oslovit geodeta

Datum vydání: 25.01.2011 | autor:

Prací geodeta je zaměřování pozemků a budov a zpracovávání geodetické dokumentace. Jeho služby ovšem nevyužijeme pouze v průběhu stavby nového domu. V jakých případech oslovit geodeta, jaké dokumenty nám zhotoví a jak v konkrétních situacích postupovat? Základním dokumentem pro každou novostavbu je geometrický plán. Kdy jej budeme potřebovat?

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Služby geodeta budete potřebovat v následujících případech:

V průběhu stavby

Geodetické práce využijeme před zahájením stavby, v jejím průběhu i při závěrečném dokončení pro účely kolaudace. Začíná se geodetickým průzkumem, který objasní vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům. Dále v této fázi získáme informace o vedení inženýrských sítí a důležité údaje pro samotný projekt. Vytyčí se poloha, tvar budoucí stavby nebo staveb a terénní úpravy.

U dokončené stavby

Další měření proběhne u dokončených staveb jako kontrola a podklad pro vytvoření geodetické dokumentace dokončené stavby a geometrického plánu.

Zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí

Zápis rozestavěné stavby do katastru se provádí jako doložení její existence pro účely zápisu zástavního práva. Tento zápis se provádí zejména v případech žádostí o hypotéční úvěr. Aby byl tento zápis proveden, opět budeme mimo jiné potřebovat geodetem vypracovaný geometrický plán.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Vyznačení hranic

Pokud si nejste jistí hranicí svého nebo sousedova pozemku, požádejte geodeta o vytyčení vlastnické hranice (nebo její sporné části, lomových bodů atd.).

Vyznačení budovy

Stavbu lze do katastru nemovitostí zapsat pouze tehdy, jestli existuje její geometrický plán obsahuje tvar objektu, jeho polohu, označení parcely, atd.

Rozdělení pozemku

Před rozdělením pozemku musíme požádat o souhlas s dělením pozemku příslušný stavební úřad. Po získání souhlasu oslovíme geodeta, aby zpracoval geometrický plán pro rozdělení pozemku. Musíme mít jasnou představu o hranici pozemku, kterou geodet zaměří a vyznačí přímo v terénu. Na základě měření opět vzniká geometrický plán. K tomuto dokumentu přidáme souhlas s dělením pozemku a máme připravené listiny používané jako přílohu různých právních listin (kupní, darovací smlouva…), na základě kterých dochází ke změně v katastru nemovitostí.

Věcné břemeno

Věcné břemeno udává jisté omezení vlastnických práv. Práci geodeta využijeme hlavně jedná-li se o pozemek. Na začátku se určí druh věcného břemene a jeho územní rozsah. Pokud se věcné břemeno vztahuje např. k části pozemku, je třeba tuto oblast zaměřit a opět vypracovat geometrický plán s tímto vyznačením. Tento dokument se používá jako příloha smlouvy o věcném břemenu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
PERTICA CR, s.r.o.

PERTICA CR, s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 7, B. Němcové 12/2, 37001
Tel: 385 520 822
Web: http://www.perticacr.cz/
E-mail: pertica_cr@atlas.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PERTICA CR, s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 7, B. Němcové 12/2, 37001
Tel: 385 520 822
Mobil: 606 658 270
Web: http://www.perticacr.cz/
E-mail: pertica_cr@atlas.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Kdy oslovit geodeta"

Buďte první a napište komentář k  "Kdy oslovit geodeta"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE