Sdílet
 

Konference Dřevěné stavění

FOR WOOD Praha, 23.9.2008

Datum vydání: 01.08.2008 | autor:
Dovolujeme si vás jménem společnosti ABF, a.s. pozvat na 3. ročník celostátní konference Dřevěné stavění, která se bude konat 23. 9. 2008 na Výstavišti PVA Letňany v rámci doprovodného programu 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Praha, doprovodné výstavy FOR WOOD. Konference bude zahájena v sále č. 1, v 16:00.
FOTO: FOR ARCH, minulý ročník konference
FOTO: FOR ARCH, minulý ročník konference
Odborné sympozium Dřevěné stavění se stalo součástí komplexního programu FOR WOOD, stejnojmenné výstavy probíhající současně s veletrhem FOR ARCH 2008, kde budou prezentovaná progresivní řešení ´dřevěného´ způsobu stavění. Tématicky je tato konference opět zaměřena na konkurenceschopnost dřevostaveb na českém trhu.

V řadě zemí evropského mírného i severního pásma byly v posledních 10 až 12 letech se státní podporou uskutečněny, významné realizační programy se zaměřením zvláště na rozvoj vícepodlažní bytové a občanské výstavby. Podíl dřeva se následně pohybuje mezi 15 až 35% z celkové bytové výstavby, ve Skandinavii nad 75%. Motivace rozvoje vychází především z potenciálu velkých energetických úspor (cca 100 MWh /rodinný dům) bez vyvolaných investic, dřeva jako obnovitelné suroviny s minimální emisí CO2 a odpadem.
FOTO: FOR ARCH, minulý ročník konference
FOTO: FOR ARCH, minulý ročník konference
Velmi příznivá ekonomika, včetně malé pracnosti, rychlé výstavby a nízkých nákladů umožňuje formulovat cíl: zvýšit v průběhu cca 10 let podíl dřeva v bytové výstavbě z dnešních 3% na 20 až 25%. Zalesněnost cca 34%, roční těžba dřeva cca 15 mil. m3, nadměrný vývoz kulatiny a řeziva a stav dřevozpracovatelského průmyslu k tomu vytvářejí příznivé podmínky. Rovněž teoretická i realizační připravenost stavebních odborníků a firem, je po 20 letech zkušeností a vzdělávání na uspokojivé úrovni.

Konference je určena architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, odborné a laické veřejnosti.
Přípravný výbor:
doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc., ČSSI, ČKAIT
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan FSv ČVUT
doc. Ing. Alois Materna, CSc., děkan FS VŠB-TU
Ing. Irena Plocková, MŽP ČR

Záštita:
Jiří Vačkář, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj ČR
Martin Bursík, místopředseda vlády a ministra životního prostředí
Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu
Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR
Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy
Jiří Pohloudek, předseda ADMD
Petr Vala, místopředseda ADMD
Václav Havlíček, rektor ČVUT
ABF a.s.

ABF a.s.

Praha, Letňany, Beranových 667, 199 00
Tel: 225 291 111
Web: http://abf.cz
E-mail: info@abf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ABF a.s.

Praha, Letňany, Beranových 667, 199 00
Tel: 225 291 111
Web: http://abf.cz
E-mail: info@abf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Konference Dřevěné stavění"

Buďte první a napište komentář k  "Konference Dřevěné stavění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE