Sdílet
 

Kotle na fosilní a biologická paliva

Datum vydání: 31.03.2009 | autor:
Bojíte-li se závratné investice, možná nevíte, že na některé konkrétní výměny kotlů stát přispívá dotacemi. Všechny kotle můžeme jednoduše členit podle toho, zda spalují fosilní nebo biologická paliva, dalším parametrem pro rozdělení je, zda je kotel ruční či automatický. Rozdělení těchto kotlů je důležité především z pohledu získání možných dotací a podpor.
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Automatické kotle na fosilní palivo

Za fosilní palivo se považuje nerostná surovina, která vznikla v dobách dávno minulých přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Jde o uhlí, zemní plyn a ropu. V současné době je žádoucí od užívání fosilních paliv z ekologických důvodů ustupovat. Především kvůli snižování produkce oxidu síry, oxidu uhelnatého a prachu. Kromě toho roste se snižující se zásobou i cena těchto paliv. I když byly kotle na pevná paliva – uhlí zatracována, dnešní kotle jsou k životnímu prostředí daleko šetrnější. Dá se říct, že jedinou nevýhodou je v porovnání se staršími typy klasických uhelných kotlů jejich poměrně vyšší pořizovací cena.

Moderní automatické kotle zajišťují plně automatický provoz pomocí násypky, která umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti přikládání. Kotle mají navíc plynulou regulaci výkonu, zajištěnou automatickou regulací a v mnoha případech i samočinným zapalováním. V současné době se jedná o novém zákoně o ochraně životního prostředí, podle kterého by měly kotle na fosilní palivo plnit přísné ekologické limity. Domácnosti topící ve starých neekologických kotlích by tak musely platit vyšší daň z nemovitosti. Na druhou stranu však stát počítá s poskytnutím podpory na zateplování a změnu vytápění. Nový zákon je však v současné době teprve v jednání.
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Kotle pro biologické palivo

Biologickým palivem se rozumí dřevní hmota ve formě kulatiny, štěpků, výlisků a pilin – briket a především pelet, které se vyrábí z odpadů při zpracování dřeva. Tato forma obnovitelného paliva umožňuje používání plně automatizovaných systémů vytápění s vysokým obslužným komfortem. Vytápěním dřevními peletkami výrazně šetříme životní prostředí, protože pro produkci tepla využíváme obnovitelný a ekologický zdroj energie, což je v energetické oblasti jeden z cílů Evropské unie. Věděli jste, že při spalování pelet nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů? Tyto plyny způsobují globální klimatické změny. Při spalování pelet dochází narozdíl od fosilních tuhých paliv k minimální tvorbě popela. Tento popel je navíc velmi kvalitním hnojivem s obsahem oxidů draslíku a fosforu. Emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány procesem fotosyntézy. Pokud popel využijeme jako hnojivo, vrátíme navíc do půdy potřebné živiny.

Kromě zmíněných výhod, které jsou zelenou pro životní prostředí, ve kterém žijeme, překvapí mile i naši peněženku. Topení peletkami je totiž o poznání levnější nežli topení plynem či elektřinou. Pro spalování peletek se vyrábějí nejen automatické kotle pro provoz po celou sezónu, ale i krbová kamna se zásobníkem, která na jedno naplnění hoří i několik dní. Ke kotli však musí být přivedeno speciální podávací zařízení na pelety. Zpravidla jde o šnekový dopravník, který pelety vede ze skladu paliva do prostoru, kde je mezizásoba paliva, odtud jsou poté šnekovým dopravníkem dopravovány na hořák. Nevýhodou pro topení peletkami je fakt, že vyžadují skladování. Některé novostavby postavené ve městě takové možnosti zkrátka nemají. Častý závoz topného materiálu se pak může prodražit o dopravu.
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Státní podpora pro fyzické osoby na úsporné druhy energie

Měli byste vědět, že pokud se rozhodnete investovat do tepelných zdrojů, které šetří životní prostředí, můžete od státu získat dotaci. Pokud totiž ve svém rodinném domě či bytě nahradíte kotel nebo kamna na fosilní palivo (uhlí, zemní plyn) za moderní biomasu, solární systém či tepelné čerpadlo, můžete do 31. března 2009 získat dotaci. Podpora se poskytuje na již hotové akce a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Předmětem podpory jsou kotle na biomasu, tedy lokální systém napojený na topnou soustavu objektu, zajišťující dodávku tepla a případně i teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem této podpory je i systém na podávání paliva ze skladiště. Bohužel však nejsou podporovány krby, kachlová kamna a krbové vložky, jejichž součástí není teplovodní výměník a neslouží tedy jako jediný zdroj vytápění objektu a kombinovaných kotlů na spalování biomasy a fosilních paliv.
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
Foto: MARTIN ŠEVČÍK
U stávajících staveb jsou podporovány pouze přechody z fosilních paliv na biomasu. U novostaveb je nutné doložit, že objekt není napojen na rozvod zemního plynu nebo centrální zásobování teplem. Pro získání dotace je také třeba mít řádně vyplněné formuláře: Žádost o podporu ze SFŽP ČR – fyzické osoby, čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (u stávajících objektů), potvrzení obecního úřadu - plynofikace. Příspěvek na kotle na biomasu činí 50% z uznatelných nákladů, přičemž maximální výše podpory je 55.000,- Kč. Je tedy o čem uvažovat.

Pokud pak uvažujete o pořízení automatického kotle, určitě se do instalace nepouštějte sami. Samotná montáž a instalace vyžadují odborné znalosti a zkušenosti, které mají specializované firmy v malíčku.
Martin Ševčík

Martin Ševčík

Vodňany, Vodňany I, Čičenice 113, 389 01
Tel: 383 381 209
Web: http://www.topenisevcik.cz
E-mail: info@topenisevcik.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Martin Ševčík

Vodňany, Vodňany I, Čičenice 113, 389 01
Tel: 383 381 209
Mobil: 603 814 367
Web: http://www.topenisevcik.cz
E-mail: info@topenisevcik.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Kotle na fosilní a biologická paliva"

Buďte první a napište komentář k  "Kotle na fosilní a biologická paliva"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE