Sdílet
 

Lehké stropy, které vydrží

Datum vydání: 10.05.2013 | autor:

Univerzální stavební systém VELOX  nabízí řešení i pro stropní konstrukce. Umožňuje provádět dva odlišné typy monolitických železobetonových stropů. Používají se buďto prefabrikované stropní prvky s následným vytvořením železobetonového monolitického žebírkového (kazetového) stropu, nebo stropní bednící desky s následným vytvořením železobetonového monolitického deskového stropu (bednící desky WSD). Stropní prefabrikované prvky i stropní bednící desky se přibíjejí v úrovni zakončení stěn, čili na ukončující desky bednění stěn. Konce stropních desek se pro překlenutí daného rozpětí osazují na jednoduchou soustavu podpěr, která se po dostatečném vytvrdnutí stropu odstraní.

Univerzální konstrukční systém VELOX Univerzální konstrukční systém VELOX
Univerzální konstrukční systém VELOX
Realizace stropů VELOX je jednoduchá a rychlá. Tyto stropy se vyznačují dobrým tepelným odporem a izolací proti šíření kročejového hluku. Umožňují i velká rozpětí s rovnými podhledy, tedy bez rušivých žeber, průvlaků a sloupů. Při větším rozpětí přitom přibývá jejich vlastní hmotnost ve vztahu k výšce stropní konstrukce pouze nepatrně. Snadno se realizují stropy libovolných půdorysů, jelikož přířezy lze rychle provést i na staveništi. Stropy jsou vhodné pro jakoukoli novostavbu, ale i rekonstrukce budov. K pohledovému materiálu stropů VELOX navíc výborně přilne omítka, což bývá obzvláště u stropů problém.

Specifika stavebního systému VELOX

Základem stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska vyrobená z kulatiny jehličnatého dřeva – dřevité štěpky (89% z celkového objemu). Dalšími komponenty jsou cement, který zajišťuje pevnost a soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky vůči vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost před plísněmi a hlodavci.

Kromě dobrých tepelně a zvukově izolačních vlastností jsou monolitické konstrukce VELOX masivní a stabilní, čili velice pevné. Tyto konstrukce jsou vhodné i do oblastí ohrožených zemětřesením a záplavami. Pevnost, tuhost a stabilitu zajišťuje monolitické betonové jádro. Stavební materiály VELOX mají též bezpečnostní list dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A2–s1, d0.
strop RD v Novém Jičíně strop RD v Novém Jičíně
strop RD v Novém Jičíně
strop RD v Líbeznici strop RD v Líbeznici
strop RD v Líbeznici

Přednosti stropů prováděných metodou ztraceného bednění

 • Samotná realizace stropu je jednoduchá a rychlá.
 • Stropy dosahují dobrého tepelného odporu.
 • Výborné jsou i izolační schopnosti zamezující šíření kročejového hluku.
 • Lze realizovat i stropy velkých rozpětí, přitom s rovnými podhledy (bez rušivých žeber, průvlaků a sloupů).
 • Při větším rozpětí přibývá vlastní hmotnost stropu ve vztahu k výšce stropní konstrukce pouze nepatrně.
 • Snadno provedeme stropy jakéhokoli atypického půdorysu (atypické díly jsou vyráběny na požádání zákazníka dle výkresu skladby stropu, případně lze na stavbě snadno provést přířezy).
 • Materiál se snadno opracovává a zároveň je ideální k připevňování dalších prvků.
 • Na materiál výborně přilnou omítky.
 • Na druhou stranu nemusíme pohledovou stranu stropu omítat, atraktivního vzhledu dosáhneme i pouhým barevným nátěrem - ovšem nikoli v privátních objektech.
 • Poréznost stropních prvků a dobrá cirkulace vzduchu zaručují rychlé vyschnutí stropů.
 • Odpadají nám odbedňovací práce.
 • Tyto stropy jsou vhodné pro všechny druhy novostaveb (rodinné, bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanského vybavení) i pro rekonstrukce.
 • I neomítnuté stropy (např. v průmyslové výstavbě) mají vysokou zvukovou pohltivost.
Prefabrikované stropní prvky Prefabrikované stropní prvky
Prefabrikované stropní prvky

Žebírkové monolitické stropy

V těchto monolitických stropech jsou nosnými prvky žebra, která vznikají bedněním pomocí stropních prvků VELOX. Výztuže žebírek stropů VELOX tvoří prostorové ocelové nosníky, případně vázaná výztuž. Každé dva metry, čili v místě napojení stropních prvků, mohou být uspořádána příčná žebra pro větší prostorové ztužení objektu. Podpěry se při montáži stropu rozmisťují vždy pod čelním stykem konstrukčních prvků. Osové vzdálenosti žeber jsou 500 mm s šířkou žebírka 120 mm. Základní délka stropních prvků l je 2000 mm, šířka b1 500 mm a b2 380 mm. Výška prvků může být od 170 do 575 mm v závislosti na rozpětí, užitném zatížení, stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže. Používá se beton B 20 a ocel skupiny R 10 505.

Nestandardní řešení se aplikuje u stropů se speciálním využitím (koncertní sály, divadla, …). Délka stropních prvků může být 500 až 2000 mm, šířka b1 500 mm a b2 380 mm. Příčná žebra se umísťují v osových vzdálenostech od 500 do 2000 mm, výška prvků může být od 170 do 575 mm. Žebra jsou armována vázanou výztuží a podpěry se při montáži stropu rozmisťují vždy pod čelním stykem konstrukčních prvků.
Stropy s vytvořením železobetonových monolitických žebírkových stropů Stropy s vytvořením železobetonových monolitických žebírkových stropů
Stropy s vytvořením železobetonových monolitických žebírkových stropů
Stropy s vytvořením železobetonového monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky) Stropy s vytvořením železobetonového monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky)
Stropy s vytvořením železobetonového monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky)
Monolitická stropní deska Monolitická stropní deska
Monolitická stropní deska
Desky VELOX WSD Desky VELOX WSD
Desky VELOX WSD

Monolitická stropní deska

Rozhodnout se také můžete pro strop s využitím bednících desek typu WSD v podobě ztraceného bednění pro vytvoření železobetonového monolitického deskového stropu. Stropní desky se vyztužují betonářskou výztuží dle statického výpočtu, osová vzdálenost podpor bednících desek při tloušťce betonové desky do 200 mm je 660 mm. Oproti stropům z prefabrikovaných stropních krabicových tvarovek šetříme přírodní štěpkocementový materiál, ale zvyšuje se spotřeba betonu.

VELOX WSD jsou jednovrstvé štěpkocementové desky se zvýšenou objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí. Tyto desky dosahují vysoké pevnosti v tahu za ohybu a vysoké přilnavosti betonů a omítek. Desky můžeme jednoduše a přitom pevně sbít hřebíky. Dosahují vysoké odolnosti vůči otřesům (u tloušťky desek 35 a 50 mm). Desky jsou zdravotně a hygienicky nezávadné a přitom odolné vůči zvířecím a rostlinným škůdcům. Výborně odolávají i požárům.
Strop před betonáží Strop před betonáží
Strop před betonáží
Betonáž stropu Betonáž stropu
Betonáž stropu

Rekonstrukce stropů

Rekonstrukce a nástavby starších objektů jsou ekonomicky výhodným způsobem, jak získat nové bytové a administrativní prostory. Přitom je jedním z nejčastějších problémů při provádění stavebních prací nedostatek manipulačních a skladovacích prostor v okolí rekonstruovaného objektu a v objektu samém. Dále pak komplikovaná manipulace se stavebním materiálem, ale i ztížený příjezd nákladních aut s nosností nad 3 t do center měst. Navíc nesmí být okolí stavby zatěžováno vysokým hlukem a nepořádkem.

Ovšem veškeré výše uvedené komplikace odstraní právě prefabrikované stropní panely VELOX. Tyto stropní prvky jsou lehké a umožní proto ruční manipulaci i ve stísněných podmínkách, případně použití jednoduchých zvedacích mechanismů. Ručně provedeme i vykládku stavebního materiálu (jeden stropní prvek váží cca 60 kg). Přitom můžeme zajistit zastropení místností s rozpětím až do 12 m. Montáž probíhá rychle i v případě atypických půdorysů místností. Provést lze snadno i kazetové - do kříže armované stropy. V historických centrech měst může být doprava materiálu provedena i "just in time" malými nákladními vozy či dodávkami.
Krok 1 Krok 1
Krok 1
Krok 2 Krok 2
Krok 2

Jak se montují a betonují stropy VELOX

1. krok
Před ukládáním stropu je třeba překontrolovat vyosení stěn a případně je vyrovnat. Podle výkresu skladby stropu se rozmístí jednoduché podpěry (dřevěné nebo univerzální ocelové) s roznášecími fošnami, které je nutné upevnit (přibít) k vnitřní desce bednění stěny. Vzdálenost svislých podpěr při použití roznášecí fošny o tl. 50 mm je max. 800 mm. Roznášecí fošny se rozmisťují pod každým čelním stykem stropních prvků.

2. krok
Stropní tvarovky se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám bednění (4 ks hřebíků/bm). Do mezer mezi tvarovkami se položí (s přesahem do nosných stěn) průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová výztuž. Konzolové části (balkóny, římsy, arkýře) a zastropení atypických půdorysů je nutné dokladovat statickými výpočty.
Krok 3 - betonování žebírkového monolitického stropu Krok 3 - betonování žebírkového monolitického stropu
Krok 3 - betonování žebírkového monolitického stropu
Krok 3 - betonování monolitické stropní desky Krok 3 - betonování monolitické stropní desky
Krok 3 - betonování monolitické stropní desky
3. krok
Vystavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí včetně konečného vybetonování 50 mm betonové desky nad stropními tvarovkami. Na hotovém podlaží může pokračovat sestavování bednění stěn následujícího patra.

Způsob betonáže stropů
Při manipulaci s materiálem během montáže a při ukládání betonové směsi se musí učinit taková opatření, aby nedošlo k trvalým deformacím vyčnívající prostorové ocelové výztuže. Celkové plošné montážní zatížení stropního prvku před uložením betonové směsi do konstrukce nesmí překročit 1,5 kN/m2. Bodové zatížení není přípustné a může negativně ovlivnit nosnost stropního prvku, nebo může vést k jeho prolomení.

Používá se betonová směs B 20 měkké konzistence, max. zrno 16 mm. Při betonování nesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích ve směru nosníků, zároveň se betonují žebra i betonová deska, která doplňuje strop na potřebnou výšku. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výztuže. Betonáž pruhu nesmí být přerušena. Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed stropního prvku. Při betonáži je nutné dodržet krytí horní výztuže, které je dané normou.

Betonovou směs v žebrech a okolí ztužujících žeber je nutné řádně zhutnit. Při použití ponorného vibrátoru smí mít vibrační hruška průměr max. 40 mm. Vibrování prostřednictvím výztuže se nedovoluje. Zhutnění je možné provádět i intenzivním propichováním. Po zhotovení stropu je třeba udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.

Podpěry stropu lze odstranit, až beton dosáhne normou stanovené pevnosti, která je pro příslušnou třídu předepsána. Podpory se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu.

Zdroj: www.velox.cz
Žebírkový monolitický strop Žebírkový monolitický strop
Žebírkový monolitický strop
Stropní monolitické bednící desky Stropní monolitické bednící desky
Stropní monolitické bednící desky
VELOX - WERK s.r.o.

VELOX - WERK s.r.o.

Hranice, Hranice I-Město, Bělotínská 288, 75301
Tel: 581 651 430
Web: http://www.velox.cz
E-mail: velox@velox.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VELOX - WERK s.r.o.

Hranice, Hranice I-Město, Bělotínská 288, 75301
Tel: 581 651 430
Web: http://www.velox.cz
E-mail: velox@velox.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Lehké stropy, které vydrží"

Buďte první a napište komentář k  "Lehké stropy, které vydrží"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE