Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích je branou do města

Náměstí Jana Pernera je významným přestupním bodem veřejné dopravy v Pardubicích. Místo nedávno prošlo přestavbou. Před budovou nádraží vznikla velkorysá plocha pro pěší, architekti mysleli i na parkovací místa, cyklostezky nebo zeleň. Základními rysy nového konceptu jsou přehlednost, bezpečnost a respekt k památkově chráněné budově nádraží. Projekt se uchází o titul STAVBA ROKU 2018. 

Území před vlakovým nádražím v Pardubicích je významným dopravním uzlem nadregionálního významu a zároveň jednou ze vstupních bran do města. Místo patří k prostorům definujícím obraz města v myslích návštěvníků i jeho obyvatel. Dominantou náměstí Jana Pernera je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží. Místo prošlo rekonstrukcí a vznikl zde multimodální uzel veřejné dopravy, jenž je součástí širšího urbanistického konceptu přestavby prostoru kolem vlakového nádraží v Pardubicích.

Jasné využití prostoru

Architektonické koncepce se ujalo studio Med Pavlík architekti s.r.o., které navrhlo prostor jako lineární, aby uspokojil potřeby cestujících. Prostor je rozdělen do ploch signalizujících jasné využití – terminál, parkoviště, stání pro taxi, stanoviště pro odkládání jízdní kol, odpočinkové plochy. Před budovou nádraží je velkorysá plocha pro pěší.

Členění dlažby je ornamentální, navazuje na historicky cennou budovu nádraží a respektuje její fasádu. Využito bylo specifické veřejné osvětlení inspirované osvětlením kolejišť. LED svítidla jsou umístěná na atypických sloupech různých výšek. Na pěším koridoru spojujícím vstupy do nádražní haly s centrem města je umístěna socha Jana Pernera.

Východní část náměstí zaplňují odpočinkové plochy lemující pěší cesty z centra města. Dominantou parku je fontána se slavnostním osvětlením z LED diod umístěných pod hladinu, kde evokují hvězdy noční oblohy zrcadlící se ve vodě. 
Podél fasády správní budovy je vyhrazené parkoviště a stojany jízdních kol. Objekt je pojat jako ocelová konstrukce opláštěná kompozitními deskami. Druhou variantou uložení jízdního kola je plně automatická cyklověž, jejíž barevnost je podřízena budově nádraží.

Dynamika a lehkost

Nejvýraznějším novým objektem je zastřešení terminálu. Hlavním výtvarným motivem je výrazná horizontálnost odkazující na římsu nad vstupy do budovy nádraží. Ta je však přepsána do podoby subtilní desky s výraznými přesahy na zeštíhlených koncích. Proto objekt působí dynamicky a lehce.
Samotný terminál hromadné dopravy je napojen na Palackého třídu. Plochy před nádražím jsou v maximální míře věnovány bezpečným a rychlým přestupům. Terminál je navržený jako obousměrný, takže umožňuje otáčení autobusů i trolejbusů.

Protože stavba svým významem dotváří obraz města, zní podtitul projektu Brána do města. Záměrem bylo vytvořit bezpečný, přehledný a kultivovaný veřejný prostor, jehož hlavní funkcí je přestup mezi jednotlivými módy dopravy. Stavba zvýšila uživatelský komfort, zkrátila čas mezi přestupy, vytvořila prostor pro odpočinek, pomohla snížit hluk v okolí. I proto se uchází o titul Stavba roku 2018.

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích soutěží o titul STAVBA ROKU 2018. Hlasovat pro něho můžete během září na webu www.stavbaroku.cz. Tato prestižní soutěž oceňuje kvalitní stavební řešení, architektonickou nápaditost a řemeslnost.

Fakta a popis objektu:

  • Typologický druh stavby: dopravní stavba a veřejné prostranství
  • Rok zahájení projektové a investorské přípravy: 2015
  • Datum zahájení stavby: 10/2016
  • Datum dokončení stavby: 6/2017
  • Plocha pozemku: 33 640 m2
  • Způsob financování: veřejné prostředky, dotační prostředky
  • Stavebně-konstrukční řešení: Zpevněné plochy (asfaltové akustické koberce, cementobetonový kryt, žulová dlažba), pozemní stavby (ocelové konstrukce, pohledové monolitické betony), sdružené ocelové sloupy VO a trakce. Stavba je bezbariérovým veřejným prostorem.
Zdroj: www.stavbaroku.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku