Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

4. díl seriálu

Datum vydání: 11.04.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o kolaudaci RD či studny a stavbu hřiště na sousedním pozemku.

Dotaz na téma: Kolaudace rodinného domu

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu: přestože mám RD do 150 m2 zastavěné plochy, musela jsem před stavbou vyřídit stavební povolení, ohláška nestačila kvůli nesouhlasu souseda. Znamená to, že musím nyní automaticky zažádat o kolaudační souhlas, když jsem neměla dům na ohlášku, anebo to nemá na kolaudaci vliv a bude stačit oznámení o užívání? Se stavební firmou mám stále nevyřešené některé finanční otázky, kdy se jedná především o slevu z díla za neodstranitelné vady. Radíte s kolaudací počkat do té doby, než se s firmou dohodnu? (Bohužel se ale obávám, že dohoda je v nedohlednu a spor budu nucena řešit soudní cestou). Děkuji za pomoc. EN

Naše odpověď: Jelikož se jedná o stavbu rodinného domu, tedy o stavbu, jejíž vlastnosti mohou její budoucí uživatelé ovlivnit, není pro její uvedení do trvalého užívání důležité, zda má zastavěnou plochu do 150 m2 nebo větší. Tato stavba se do trvalého užívání uvádí vždy na základě oznámení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu (v souladu s ustanovením § 120 stavebního zákona), nikoliv tedy na základě žádosti o kolaudační souhlas (dle ustanovení § 122 odst. stavebního zákona). Co se týká nedořešených finančních otázek se zhotovitelem stavby, neměla by mít kolaudace stavby na další průběh řešení těchto věcí vliv. Jelikož však z dotazu nevyplývají bližší podrobnosti, které se týkají jak neodstranitelných vad, tak sepsané smlouvy o dílo, nelze na otázku podrobněji odpovědět.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace studny jako zdroje vody pro RD

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se vlastní studny. Developer prodal RD s jediným zdrojem vody - vlastní studnou. Musí být nějaký doklad o kolaudaci studny, její kvalitě včetně uvedení možnosti využití pro chod RD? Lze vůbec zkolaudovat RD s jediným zdrojem vody bez potvrzení o kvalitě vody jako pitná a užitková (v obci není vodovodní řád)? Předem mnohokrát děkuji za odpověď. PB

Naše odpověď: Studna je vodním dílem. Její povolení i uvedení do trvalého užívání (kolaudaci) s povolením odběru vodu vydává příslušný vodoprávní úřad (odbor životního prostředí městského úřadu). Ke kolaudaci stavby a k povolení odběru vody vydává rozhodnutí. V tomto případě by je developer měl při prodeji stavby RD, společně s ostatními doklady, předat budoucímu vlastníkovi stavby. V případě, že k tomu nedošlo, je možnost tyto doklady u vodoprávního úřadu zažádat o jejich kopii. To, za jakých podmínek byla stavba RD povolena a následně uvedena do trvalého užívání lze zjistit u příslušného stavebního úřadu. Není však možné, aby stavba rodinného domu byla zkolaudována bez toho, že by byla zkolaudována i studna.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studny, septiky a ČOV" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba hřiště a příjezdové komunikace na sousedním pozemku

Dotaz: Soused chce zřídit na svém pozemku stavbu tenisového hřiště včetně sociálního zázemí, stavbu nazval jako „zařízení pro rekreaci a sport“. K této stavbě chce vybudovat přístupovou komunikaci v šíři 3 m. Komunikace je navržena ve vzdálenosti 50 cm od hranice mého pozemku v délce cca 70 m. Nikde se mi nepodařilo zjistit, kolik musí být odstup od hranice pozemku u takovéto stavby a zda mohu požadovat vybudování plotu na hranici pozemku? Mám obavu, že můj pozemek by mohl být používán i jako parkoviště návštěvníky tenisových kurtů. Je možné požadovat i vysázení živého plotu kvůli odhlučnění (dcera plánuje výstavbu RD v této dosud klidové lokalitě)? M

Naše odpověď: Posouzení umístění komunikace by bylo možné po prostudování projektové dokumentace a dokladů ke stavbě, týkajících se sousedova záměru. Soulad navrhované stavby s územním plánem a s platnými předpisy musí při svém posuzování zkoumat stavební úřad a současně jej ve svém rozhodnutí musí rovněž odůvodnit. Pokud s rozhodnutím stavebního úřadu nesouhlasíte, máte možnost se proti němu odvolat. 

Co se týká budoucího možného poškozování nemovitosti: vlastník či uživatelé staveb, nebo pozemků nesmí při realizaci a užívání staveb poškozovat sousední nemovitosti, nebo omezovat vlastnická práva k nim. Vymáhání této povinnosti je už většinou věcí občanskoprávní a není ji možné řešit ve správních řízeních vedených stavebním úřadem. 

Omezování vlastnického práva je samozřejmě možné zabránit ohrazením nebo oplocením pozemku. Tuto povinnost však nelze přenést na souseda, v souvislosti s řízením, týkajícím se povolení stavby. To je otázkou dohody mezi oběma stranami. Tento požadavek však můžete uplatnit ve formě námitek v řízení o povolení stavby. Oporou Vám může být zákonný požadavek hlukových limitů pro stavby hřišť.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro podnikání a povolování cest a komunikací" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Zateplení sousedních staveb na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den, se sousedem máme na hranici našich zahrad jeho dřevěný plot (tři neprůhledné kazety mezi betonovými sloupky) asi 2/3 a dále štítovou zeď jeho přízemní zadní stavby - asi 1/3. Nyní chce tento bok zateplit (polystyrenem) z mé strany. Zahradu využívám jako obytnou ke své rekreaci. Obávám se, že tato úprava, která představuje lešení, mnoho odpadu z polystyrenu a řemeslníky, vytvoří z mé zahrady staveniště, nehledě na to, že se bok jeho zadní stavby "vysune" o 10 - 15 cm do mé zahrady. Případný přístup na zahradu bych povolila pouze cestou demontování části sousedova plotu, nechci zpřístupnit řemeslníkům svůj vstup do domu přes chodbu a vydlážděný dvůr na zahradu. Dále uvádím, že domky postavené v naší ulici v roce 1900 mají společné zdi. Společná zeď s mým sousedem je z mé strany vytápěná (kuchyň, obývací hala, pracovna, arkýř), ale na jeho straně si po rekonstrukci vybudoval nevytápěnou garáž, temperovanou koupelnu a vnitřní bazén. Také budu nucena tuto zeď zateplit (a odhlučnit kvůli koupelně, která sousedí s mým obývacím prostorem) a tuto úpravu provedu z vnitřní strany. To stejné mě čeká u druhé sousedky, kde máme za společnou zdí obě dvě nevytápěné chodby. Výhledově vyřeším zateplení z vnitřní strany, protože chci do chodby přidat radiátor. Není možné, aby si soused provedl zateplení své zadní budovy také zevnitř? Prosím, poraďte, jak postupovat. JH

Naše odpověď: Zateplení je stavební úpravou stavby, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (viz. ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona). Aby však soused mohl tuto stavební úpravu provést, musí získat souhlas vlastníka sousedního pozemku, neboť zateplením dojde k přesahu stavby na tento jeho pozemek. Z uvedeného vyplývá, že pokud od Vás soused souhlas nezíská, nemůže navrhované zateplení provést a bude muset hledat jiné řešení (např. zmíněné vnitřní zateplení). Je tedy pouze na Vaší vůli, jak předmětnou věc posoudíte a zda sousedovi souhlas dáte, či nikoliv. V případě vydání souhlasu s ním uzavřete dohodu, ve které budou přesně specifikovány podmínky, za jakých sousedovi umožníte provádět stavbu ze svého pozemku. Tato dohoda Vám umožní, v případě jejího porušení ze strany souseda, jednodušší řešení vymáhání případných škod, způsobených prováděním stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování a provádění staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE