Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

64. díl seriálu

Datum vydání: 30.07.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o demolici a stavbu nové chaty či přístavbu schodiště a pergoly k chatě.

Dotaz na téma: Osazení světlovodu na RD

Dotaz: Prosím o radu: potřebuji povolení od stavebního úřadu nebo souseda, když chci nainstalovat světlovod do rodinného domu a jsem majitelem. Světlovod bude vyúsťovat na stranu k sousedům, máme zkosenou střechu. Děkuji za rady a odpověď.

Naše odpověď: Osazení světlovodu je „stavební úpravou“ stavby. Stavební úpravy stavby rodinného domu, kterými se mění vzhled stavby, vyžadují podle parametrů stavby buď ohlášení, nebo stavební povolení. Ačkoli se jedná o drobnou úpravu, při respektování ustanovení stavebního zákona by tato úprava vyžadovala schválení stavebního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Připojení stavebního pozemku na komunikaci a provedení přípojek na inž. sítě

Dotaz: Dobrý den, jsem majitelem pozemku, ke kterému vede od silnice 2. třídy cesta, uvedená v KN jako ostatní komunikace. Majitelem pozemku pod touto komunikací, je soukromá osoba. Asfaltový povrch a osvětlení + zimní údržbu zajišťuje obec. Na katastru není na pozemku cesty žádné věcné břemeno, přesto slouží tato komunikace cca osmi domům. Máme v plánu stavět na našem pozemku RD, ale na náš pozemek není z cesty zbudován sjezd. Potřebujeme v tomto případě vyjádření policie ČR? Dopravního úřadu? Obce? Nebo postačí pouze písemný souhlas soukromého majitele cesty s vybudováním sjezdu? Dále máme prozatím připraven návrh na vklad věcného břemene chůze a jízdy do KN, budeme ale potřebovat také věcné břemeno vedení kanalizace?, jelikož se z pozemku chceme napojit na kanalizaci na dešťovou vodu, která vede ve zmíněné cestě. Dále se chci zeptat, jestli v případě, že bychom pro napojení na kanalizaci potřebovali podvrtat cestu, potřebujeme souhlas majitele pozemku cesty, nebo i souhlas majitele komunikace (obce)? Děkuji. TL

Naše odpověď: Pro připojení sjezdu na místní komunikaci je nutné požádat příslušný dopravní úřad o povolení připojení pozemku na komunikaci. Podklady k žádosti o připojení sjezdu budou: stanovisko dopravního inspektorátu Policie a stanovisko vlastníka komunikace. Jelikož však vlastník místní komunikace není shodný s vlastníkem pozemku, je nutné získat i jeho souhlas. Pro budoucí uložení sítí na pozemek komunikace je nutné s vlastníkem pozemku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Pro podvrtání komunikace je rovněž nutný souhlas vlastníka cesty i vlastníka pozemku.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Demolice stávající chaty a stavba nové chaty

Dotaz: Dobrý den, rád bych se poradil o následující situaci a předem se omlouvám za obsáhlost. Vlastním dvoupodlažní rekreační chatu dle KN "stavba pro rodinnou rekreaci" s přiděleným číslem evidenčním o zastavěné ploše 38 m2 stojící na mém pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" téže výměry, který je uprostřed opět mého pozemku "trvalý travní porost" o rozloze cca 380 m2 se statutem ochrany zemědělského půdního fondu a evidovaným BPEJ. Celý tento soubor je zanesen do územního plánu obce jako "zastavitelné území chatových osad a zahrádkářských kolonií". Můj dotaz zní takto: je možné stávající stavbu při zachování základů nahradit novou, opět rekreačního charakteru, případně ji rozšířit (o cca 16 m2) na zmíněný pozemek s půdní ochranou? Je v případě této situace nutné vyjímat onu půdní ochranu, jedná-li se dle územního plánu o zastavitelné území, avšak nikoliv určeného pro bydlení? Je toto nutné při stavbě, která by byla umístěna na traverzách přesahujících částí (právě těch 16 m2) nad onen pozemek s ochranou, aniž by byly v této části v kontaktu s terénem? Nepostačí stavební ohlášení a bude nutné žádat o stavební povolení, jedná-li se o rekreační stavbu do 150 m2 a pouze dvěma nadzemními podlažími? Plánujeme tam s rodinou pobývat většinu roku a jen v případě tuhé zimy se přesídlit do města, kde vlastníme byt. Nepožaduji tedy ani trvalý pobyt, ani "obecní servis", protože do města dojíždím každý den do zaměstnání. Moc děkuji za objasnění této situace. TG

Naše odpověď: Popsanou stavbu pro rodinnou rekreaci lze, za splnění podmínek uvedených v § 104 odst. 1 stavebního zákona, realizovat na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud dojde k záboru pozemku, který je zemědělskou půdou, tedy i pozemku trvalého travního porostu, je tento pozemek nutný vyjmout ze zemědělského půdního fondu. A to i v případě, že se jedná o zastavěné nebo zastavitelné území. Vysazením horního podlaží mimo půdorys 1. NP podle mého názoru k záboru zemědělského půdního fondu nedochází. Je však nutné si uvědomit, že se do záboru započítávají veškeré zpevněné plochy, včetně venkovních dlažeb, okapových chodníčků apod.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístavba pergoly a schodiště k chatě

Dotaz: Mám rekreační chatu, ke které bych ráda přistavěla pergolu a jednoduché venkovní dřevěné schody (jedno rameno), které by vedly na lodžii obytné místnosti. Schody by nebyly pevně stavebně spojeny s chatou, byly by kotveny na betonovém prahu a nahoře na trámu pergoly. Mám dva dotazy: musí takové schody navrhovat autorizovaný inženýr? Může mít pergola přistavěná k chatě podchodnou výšku 200 cm, když je současná podchodná výška suterénu chaty 190 cm, aby pergola nepřesahovala nad podlahu lodžie? Vyjadřuje se k tomu stavební úřad? Děkuji za odpověď. EM

Naše odpověď:
Dle mého názoru se nejedná o novou samostatnou stavbu, ale o přístavbu stávající stavby (bude se stávající stavbou konstrukčně i komunikačně propojena). Pokud bude půdorysná plocha stavby včetně přístavby do 150 m2 a stavba chaty je nejvýše dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím a podkrovím, bude tato přístavba podléhat (podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) ohlášení stavebnímu úřadu. Projekt pro ohlášení stavby musí být vypracován oprávněnou autorizovanou osobou.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 2

Světlovod 19.07.2013, 14:18:58

Dobrý den, není třeba se lekat nutnosti ohlášení instalace světlovodu, takové případy úřady řeší opravdu rychle. My jsme měli vše hotovo za pár minut a mohlo se začít zařizovat. Akorát doporučuji si nejdřív pořádně projít srovnání světlovodů http://www.lightway.cz/produkty/jak-svetlovody-srovnavat/ než si nějaký vyberete

vybudování sjezdu 23.08.2012, 20:26:24

Dobrý den, mám dotaz ohledně sjezdu. Mám pozemek cca 1000m2, který chci napojit na komunikaci II. třídy. Pozemek zatím není v zastavitelném území,ale jen v návrhu a probíhá schvalovací proces. Ptám se: je možné,dle zákona vybudovat sjezd? Navíc je vedle malý 50m2 trojúhelníček, na kterém by měl vyrůst násyp a zde přístřešek na dvě auta, bohužel nedá násyp jen na tento trojúhelníček a zasahoval by do toho druhého pozemku, který není v zastavitelném území, lze udělit vyjímku nebo nějak obejít,aby se dal vybudovat sjezd a násyp,(přístřešek až po stavbě domu). Chtěl bych vybudovat sjezd a násyp v mezidobí než bude územní plán schválen. Můžete mi poradit jak postupovat? Moc děkuji za odpověď

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE