Sdílet
 

Na vytápění bytového domu uspoříte tepelným čerpadlem

Datum vydání: 28.11.2012 | autor:

Vytápění bytů dálkovými teplovody je velmi drahé, dražší je už jen elektřina, propan a starý kotel na zemní plyn. Zato tepelná čerpadla se pohybují svou spotřebou energie na opačném konci stupnice. Když popis jejich spotřeby hodně zjednodušíme, získají 75% energie zdarma a pouze 25% tvoří spotřeba elektřiny, kterou musíme zaplatit. Samozřejmě není součástí této jednoduché rovnice o dvou známých cena zařízení a jeho servis.

Tepelné čerpadlo CMF 180 Duo Tepelné čerpadlo CMF 180 Duo
Tepelné čerpadlo CMF 180 Duo
Topení je jednou z nejnákladnějších režií. V našem „mírném“ klimatickém pásmu nás sice naštěstí nezatěžuje celoročně, ale i tak se mohou částky za vytápění běžného bytu pohybovat až v řádech desítek tisíc korun ročně. Majitelé rodinných domů mají poměrně široké možnosti volby způsobu vytápění, horší je to však v městských domech bytových. Většina rodin je zde vázána na dálkové vytápění teplovodem a to dnes bohužel patří k těm nejdražším. Připočteme-li cenu běžného bytu a výši splátky hypotéky, jde o dvě zásadní položky. Proto hledají majitelé či správci bytových domů alternativní způsoby vytápění místo standardního topení centrálním zásobováním, elektřinou, případně plynem (všechny tři zdroje tepla se pohybují v červených číslech). Ve vzduchu, zemi a vodě je přitom nashromážděno ohromné množství sluneční energie.

Řešením mohou být tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou vhodným řešením pro objekty s vysokou spotřebou energie. U domů s nízkou spotřebou energie může kalkulace vykázat tepelné čerpadlo jako nerentabilní zdroj tepla – pořizovací cena zařízení je poměrně vysoká. K rozdílným řešením je přistupováno u novostaveb a domů před plánovanou rekonstrukcí či po ní. V novostavbě je možné naplánovat topný systém přesně na míru zdroji tepla. U starších budov to však mnohdy není vůbec možné ani v případě jejich kompletní rekonstrukce. Problematický je rozdíl teplotního spádu běžné otopné soustavy (90/65 oC) a soustavy s tepelným čerpadlem (max. 55 oC). I tento problém však lze vyřešit.
Schéma zapojení tepelného čerpadla Schéma zapojení tepelného čerpadla
Schéma zapojení tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo CMT 180 - vnitřní jednotka Tepelné čerpadlo CMT 180 - vnitřní jednotka
Tepelné čerpadlo CMT 180 - vnitřní jednotka
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla
Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla pro zateplené bytové domy

Zateplený bytový dům má tepelné ztráty snížené na cca polovinu. Klesá tedy i potřebná teplota otopné vody v topném systému. Navíc je možné zapnout kaskádu tepelných čerpadel bytového domu v alternativním režimu a zvýšit tak dočasně teplotu topné vody. A proč se vyplatí tepelné čerpadlo i v zatepleném bytovém domě? Celková spotřeba tepla na celkovou podlahovou plochu bytů a společných prostor bytového domu je stále vysoká, i když se měrná spotřeba tepla sníží zásadně na cca 50 kWh/m2. Zároveň lze tepelné čerpadlo využít i k ohřevu užitkové vody, což přinese další úsporu (ohřev vody představuje až 40% potřeby tepla).

Investice do tepelného čerpadla pro bytový dům

Tepelné čerpadlo lze pořídit buďto přímo, jako přímou investici, kdy majitel domu či sdružení vlastníků bytových jednotek zakoupí technologii. Po finanční stránce je to však mnohdy nereálné například právě v souvislosti s předchozí investicí do zateplení a výměny oken. Další možností je částečné zakoupení technologie a její splácení až do úplného odkoupení od dodavatele. V tomto případě jde vždy o individuální dohodu. Podstatné je, že tepelná čerpadla vyrobí 1 GJ tepla za cca 250 korun, zatímco u centrálního zásobování teplem to může být v extrému až 700 korun a více. Dodavatel dálkového tepla (teplárna) se však vždy brání a požaduje uhrazení nákladů spojených s odpojením budovy a doregulování rozvodů. Další starostí a investicí je pak zajištění přísunu elektrické energie pro záložní elektrokotle a tepelná čerpadla.

Pokud budeme uvažovat o TČ pro jeden vchod bytového domu o padesáti obyvatelích, bude prvotní investice do technologie cca 2.000.000 korun a roční úspora za teplo cca 350.000 korun. Investice se tak vrátí za 6 let. Dlužno však dodat, že úvaha nezahrnuje rostoucí ceny energií, návratnost se tedy ještě více zrychluje.
Invertorová technologie tepelného čerpadla Invertorová technologie tepelného čerpadla
Invertorová technologie tepelného čerpadla
Princip tepelného čerpadla Princip tepelného čerpadla
Princip tepelného čerpadla
Regulace tepelného čerpadla Regulace tepelného čerpadla
Regulace tepelného čerpadla
Zásobníky na teplou vodu Zásobníky na teplou vodu
Zásobníky na teplou vodu

Typ tepelného čerpadla pro bytový dům

Jelikož majitelé bytových domů většinou vlastní jen pozemky pod těmito domy, nelze použít jiná tepelná čerpadla než vzduch – voda v provedení venkovním a vnitřním. Je možné vytvořit kaskádu více tepelných čerpadel a zajistit jejich regulaci ovládanou přes internet. Stejně tak je ihned nahlášena jakákoli závada a dojde bezprostředně k servisnímu zásahu.

Zásadní je též dimenzování otopné soustavy na teplotní spád nejvýše 55/45 °C. Vyšší výstupní teploty se ani nevyplatí, jelikož čím je větší výstupní teplota, tím nižší je topný faktor tepelného čerpadla a tedy i úspora. Ideální je samozřejmě projekt nízkoteplotního otopného systému v novostavbě, i tak ale dosáhneme u starší zateplené budovy značné úspory.

Problém může být s vymezením prostoru pro tepelná čerpadla v bytovém domě, jelikož ale zabere jedno zařízení místo řádově v metrech čtverečních, určitě se vždy něco najde. Strojovna není náročná na prostor. Zásadní je pak požadavek na minimální hlučnost tepelného čerpadla.

Ideálním řešením jsou invertorová teplná čerpadla, kdy se otáčky kompresoru přizpůsobují díky invertoru plynule podle aktuálně potřebného topného či naopak chladícího výkonu. Dosáhneme tak vyšší úspory energie, účinnějšího provozu a vyšší životnosti zařízení.

Účinnost tepelných čerpadel přitom zvyšuje kvalitní regulace. Hospodaříme tak s teplem optimálně. Navíc pomůže i lepší využívání získaného tepla podle denní doby a dnů v týdnu. Vhodná je též kombinace tepelných čerpadel a solárně termických kolektorů, pro které je dostatek místa na plochých střechách bytových domů.

Zdroj: www.remko.cz
Panelové bytové domy
Panelové bytové domy
REMKO, s.r.o.

REMKO, s.r.o.

Praha, Letňany, Beranových 65, 19902 areál Letov
Tel: 283 923 089
Web: http://www.remko.cz
E-mail: remko@remko.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REMKO, s.r.o.

Praha, Letňany, Beranových 65, 19902 areál Letov
Tel: 283 923 089
Tel: 234 313 263
Mobil: 602 624 240
Web: http://www.remko.cz
E-mail: remko@remko.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na vytápění bytového domu uspoříte tepelným čerpadlem"

Buďte první a napište komentář k  "Na vytápění bytového domu uspoříte tepelným čerpadlem"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE