Nečekané dědictví vám může vynést jmění. Víme, jak se přihlásit. Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

V ČR je evidováno téměř 200 tisíc nemovitostí bez majitele. Je přitom možné, že některé z nich jsou právě vaše. Pokud se právě vy stanete nečekaným dědicem, můžete ze dne na den zbohatnout!

Nedávno spadlo doslova do klína nečekané dědictví po prapratetě rodině s Čáslavska. Získala rozlehlé zemědělské pozemky, ty byly prodány a překvapení dědicové zbohatli. Na našem území je přitom dosud téměř 200 tisíc nemovitostí, jejichž vlastnictví je nevyjasněné a lidé se o ně mohou přihlásit.

Konkrétně šlo k 1.8. 2019 celkem o 390.069 položek, u kterých nebyl dostatečně identifikován vlastník a nebo byl vlastník neznámý. Jelikož však může 1 člověk vlastnit více nemovitostí, nebo může naopak patřit jedna nemovitost více vlastníkům, je v praxi bezprizorních pozemků a staveb méně. Reálně jde o 179 267 pozemků a 5 678 staveb, nejčastěji v příhraničních lokalitách Jihomoravského a Zlínského kraje, ve středních Čechách, v části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku.

A právě tyto nemovitosti mohou patřit zrovna vám! Přestože se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových snaží tyto pozemky a domy identifikovat vlastními silami, je to velice zdlouhavé a komplikované. Prozkoumávalo se již 60 tisíc položek a zhruba polovina z těchto případů je již uzavřena.

Nejčastějším výsledkem šetření úřadu bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (konkrétně 58 % případů). V 11% případů pak bylo prokázáno, že konkrétní prošetřovaná nemovitost je ve vlastnictví České republiky, v 8% případů se vlastník přihlásil sám.

Úřad proto vyzývá občany, aby neváhali a přímo na stránkách ÚZSVM si zkontrolovali, zda i oni či jejich předci náhodou nevlastní zapomenutou budovu, kus pole, louky či lesa.

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2019 pro celou Českou republiku najdete ZDE. Seznamy jsou aktualizovány pololetně. Dále zde najdete také seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků v ÚP Praha, Střední Čechy, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava a České Budějovice.

V případě rodiny zmíněné na začátku článku šlo o zemědělské pozemky výměry více jak 5 hektarů. Ty vlastnila žena narozená v roce 1888. Po její smrti zůstaly pozemky stále evidované v jejím vlastnictví, byly však obhospodařované tehdejším JZD. Dědicové zemědělcům pozemky prodali za jeden a půl miliónu korun.

Zdroj: ČESKÉSTAVYB.cz, tn.cz, uzsvm.cz, shutterstock.com, pixabay.com