Petrklíče odemykají jaro

Prvosenka jarní (Primula veris), lidově zvaná „petrklíč, bukvice bílá, bylina sv. Petra atd.,“ je drobnější vytrvalá bylina z čeledi prvosenkovité (Primulaceae), která dorůstá i s květem výšky 20 až 25 cm. Petrklíče se objevují v květinářstvích v malých mobilních nádobkách již ke konci zimy a skutečně i v přírodě a v zahradách patří mezi první kvetoucí posly jara. Petrklíče jaro prostě odemykají.

Z podzemního oddenku prvosenky jarní vyrůstají měkké a svraskalé listy, které jsou uspořádané do přízemní růžice, zatímco vonné květy (u prvosenky jarní žluté) vyrůstají na jednostranném okolíku. Prvosenky se mohou rozmnožovat vegetativně rozdělením oddenku, nejčastěji však pohlavně tvorbou semen, přičemž plodem je tobolka. A nyní jedna zajímavost – prvosenka jarní se může i přes svou něhu a titěrnost dožít až padesáti let!

Ve volné přírodě najdeme prvosenky především v Evropě a Asii, hlavně v teplejších polohách nížin a pahorkatin. Oblibu mají ve světlých listnatých lesích, hájích, prosluněných stráních a křovinách, ideálně na vápencových podkladech. Na druhou stranu však přežijí i velký chlad, proto je najdeme i na severu Evropy.

Ohrožené prvosenky

Ovšem pozor – u nás je prvosenka jarní v seznamu ohrožených druhů (kategorie C3 – vzácnější až ohrožený). Pokles populace této rostliny souvisel s růstem zemědělské výroby, ale též holosečnou těžbou a výsadbou kultur jehličnanů, dusíkatými hnojivy a používáním herbicidů, orbou travních porostů (známé rozorávání mezí) a eutrofizací (zvyšováním obsahu živin) stálých lučin. Oč více je však tato rostlina ve volné přírodě vzácná, o to více bylo vyšlechtěno barevných kultivarů určených do zahrad a bytů. Ty však nevyužijeme v přírodním léčitelství, k tomu jsou určené téměř výhradně přírodní druhy rostlin (zahradníci říkají plevelů, léčitelé bylin). 

Prvosenky v léčitelství

Prvosenku jarní užíváme k přípravě čajů, nálevů a v lidovém léčitelství. Obsahuje glykosidy a saponiny, které jsou vhodné při onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Léčitelé a mágové dokonce vidí v petrklíči magickou rostlinu, která má schopnost zmírnit v lidech pocity úzkosti a osamělosti, odstraňovat deprese.

Mnoho druhů a kultivarů prvosenek

Zajímavostí rozmanitých druhů a kultivarů prvosenek je fakt, že čím menší jsou, tím dříve kvetou. Proto se můžeme jejich květy těšit od února do konce května a druhy pocházející z Himaláje kvetou dokonce ještě déle. Pokud je v zahradě někde vysadíte, budou se množit oddenky i semeny a proto je zde najdeme každý rok. O dlouhověkosti těchto rostlin nemluvě. Nakonec – věděli jste, že si prvosenka jarní vysloužila v 19. století pověst květiny, která probouzela nejen jaro, ale i národ?

Co se týká různých kultivarů, můžete si je vytvářet dokonce sami. Stačí vedle sebe vysadit 2, 3 různé druhy a již v dalším roce se zde mohou objevit i jinak kvetoucí rostliny. Petrklíče se prostě kříží tak snadno, až je to neuvěřitelné. Na světě dnes existuje 550 až 700 druhů (v Evropě jen cca 30, u nás 7, nejvíce v Himaláji a Číně), ovšem kříženců jsou mnohonásobky.

Našimi původními druhy jsou léčivá prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka vyšší (Primula elatior), prvosenka medvědí ouško (Primula auricula), ale i prvosenka nejmenší (Primula minima), která je kryticky ohroženým druhem a odolná prvosenka lysá (Primula auricula L.)

Prvosenky dělíme podle květenství do několika skupin:

  • Kulovité prvosenky (P. denticulata, P. acaulis, P. pruhoniaca, P. minima) mají kulovitá květenství
  • Okoličnaté prvosenky mají delší stonek, který je ukončen několika květy
  • Patrovité prvosenky jsou dosti choulostivé, proto jsou méně pěstovány, mají květy uspořádané v několika patrech

Škůdci a choroby prvosenek

Co se týká podmínek pěstování, mají prvosenky rády vápenité půdy a dostatek závlahy. Nevyžadují hnojení, nesnáší dokonce nadbytek dusíku, v zahradách jsou ideální na skalky. Nejčastějšími škůdci prvosenek jsou měkkýši a mnohý hmyz. V příliš hustě zapojené výsadbě a za vysoké vlhkosti jsou prvosenky napadány plísněmi a houbovými chorobami.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, wikipedia.org, chatar-chalupar.cz, shutterstock.com