Sdílet
 

Pojištění domácnosti s přidanou hodnotou

Datum vydání: 10.02.2012 | autor:

Domácnost by měl mít pojištěnou každý. Nejen přírodní katastrofy, ale i řádění zlodějů či havárie stavební nebo havárie rozvodů v domě, či zapomenutý puštěný vodovodní kohoutek napáchají nemalé škody. Čili nejen hořící domy, řádění vichřice nebo povodní jsou důvodem, proč svůj majetek pojišťovat. Proto si majitelé bytů a domů zřizují pojištění domácnosti, se kterým se může pojit také pojištění nemovitosti (rodinného domu, bytu, chaty a podobně), připojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti.

Požár Požár
Požár

Co je pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se řadí do kategorie pojištění majetku občanů. Tento pojistný produkt ochrání vaši domácnost před nejrůznějšími negativními vlivy - živelnými pohromami a haváriemi různého charakteru, úmyslnými poškozeními či krádeží. Pojištěním domácnosti pojišťujete soubor movitých věcí, které jsou v domácnosti trvale používanými zařízeními, sloužícími k provozu domácnosti a k uspokojení potřeb jednotlivých členů domácnosti. Některé pojistné produkty konkrétních pojišťoven dokonce umožní také pojištění zařízení garáže a jiných předmětů na pozemku.

Co zahrnuje pojištění domácnosti
Můžeme tedy říci, že pojištění domácnosti zahrnuje snad veškeré předměty (až na výjimky), které jsou vybavením domácnosti. Tedy nábytek, veškeré spotřebiče, ale i cennosti a peníze (byť většinou omezeně) a jiné předměty. Omezená výše plnění z pojistné smlouvy platí právě pro peníze (finanční hotovost) a cennosti (šperky, starožitnosti a umělecká díla), výpočetní techniku, jízdní kola, hudební nástroje a audio a video techniku. Tyto předměty však lze připojistit takzvaným dodatečným připojištěním na vyšší částky.

Na co se pojištění domácnosti nevztahuje
Pojištění domácnosti se nevztahuje na rostliny, plodiny, plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva, silniční vozidla včetně jejich příslušenství a náhradní díly, lodě, letadla, vrtulníky, vznášedla, balony, rogala a jiné. Stejně jako na věci, které jsou předmětem jiného pojištění a na škody vzniklé mimo území ČR a škody vzniklé v důsledku válečných konfliktů, teroristických útoků, vzpourou, povstáním, jadernou energií, zářením, vadami projektu, atmosférickými srážkami, působením vlhkosti, plísní, opotřebováním, nesprávnou údržbou a podobně.
Záplavy Záplavy
Záplavy
Základní pojistná nebezpečí
Za základní pojistná nebezpečí (rizika) jsou považována odcizení věci krádeží, vloupáním či loupeží, úmyslné poškození či zničení, poškození vodou z vodovodního zařízení, poškození povodní či záplavou, úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem nebo nárazem letadla, vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů či stožárů, tíhou sněhu a námrazy a zemětřesením. Je na každém, aby zvážil, jaká rizika mu skutečně hrozí, jaká jsou pro něj nejdůležitější. Pojišťovny samozřejmě ve svých pojistných podmínkách stanovují, která rizika máte skutečně pojištěna. Je skutečně důležité si pečlivě promyslet, která rizika vám hrozí a která ne.

Místo pojištění
Důležité je samozřejmě také místo pojištění, jehož plná adresa je vždy uvedena v pojistné smlouvě. Může jít o trvale obývanou bytovou jednotku či rekreační objekt, ale i uzamykatelné nebytové prostory ve výlučném užívání pojištěného, uzamykatelné prostory příslušející k pojištěnému rekreačnímu objektu či garáž, která je v pojistné smlouvě identifikována.

Pojistná částka
Samotná pojistná částka, kterou budete pojišťovně hradit za ochranu svého majetku, je ovlivněna výší pojistné částky, výší vaší spoluúčasti, místem, kde domácnost je, úrovní zabezpečení (člení se do 6 kategorií) domácnosti, četností hrazení pojistného a bonusy. 
Vloupání Vloupání
Vloupání
Pojistka on-line a kalkulačka
Pokud máte vše důkladně promyšleno, můžete pojistku uzavřít on-line přes internet, v opačném případě je vhodnější konzultace s pojišťovacím agentem – makléřem, zlidověle „pojišťovákem.“ Velmi praktickou pomůckou jsou také „kalkulačky pojištění domácnosti.“ Zde si sami předem vypočítáte, kolik vás bude stát vaše pojištění a můžete si porovnat jednotlivé varianty.

Výběr pojistné smlouvy
Při výběru pojistné smlouvy by mělo být pro každého zásadní, jaké věci a na jakých místech nabídne pojišťovna pojistit, jaká bude celková roční výše pojistného a jak srozumitelně jsou mi vysvětleny pojistné podmínky a jednotlivé klauzule smlouvy. Roli hraje i flexibilnost pojišťovacího ústavu a kultura prostředí, respektive firmy včetně ochoty personálu a nakonec také pravdomluvnosti, což ale nelze často včas zjistit. 
Nejčastější škody - přetékající vana Nejčastější škody - přetékající vana
Nejčastější škody - přetékající vana
Položili jsme 7 zajímavých dotazů inženýrce Olze Herko, manažerce MAXIMA pojišťovny, a.s., konkrétně ohledně pojištění domácnosti Maxdomov:

1. V čem se vaše pojištění domácnosti Maxdomov liší od produktů konkurenčních pojišťoven?
Výhodná cena, individuální a flexibilní přístup, již v základní variantě velký rozsah pojistných nebezpečí.

2. Jak probíhá v praxi uzavření pojistky? Je vhodnější oslovit makléře a pojištění nejprve konzultovat, nebo stačí on-line formulář?
To záleží, zda už víme, co přesně chceme pojistit. Pokud víme, je výhodnější využít sjednání online, bývá zpravidla levnější. V případě, že se ještě rozhodujeme a potřebujeme poradit, je lepší využít makléře, který nám podá přesné informace rychle.

3. Pojištění domácnosti je spojováno s dalšími pojistnými produkty. Které jsou to v případě vaší pojistky Maxdomov?
Kromě pojištění domácnosti si můžete sjednat i pojištění nemovitosti (tzn. rodinného domu, bytu, chaty apod.). Dále si můžete připojistit odpovědnost za škody v běžném občanském životě (např. když Vy nebo Vaše dítě v obchodě něco rozbije) nebo odpovědnost za škodu vlastníka nemovitosti.

4. Pokud by chtěl váš klient v budoucnu ukončit pojistnou smlouvu, hradí nějaký poplatek? Respektive, jak snadné je ukončení pojistné smlouvy?
Pojistné smlouvy se sjednávají na dobu neurčitou, pojistné období je jeden rok. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět vždy ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Žádný poplatek hradit nebudete.
5. Kde se ukrývají největší záludnosti pojistných smluv při pojištění domácnosti a které? Respektive – na co by si klienti měli dát pozor?
Největší chybu dělají klienti v tom, že špatně odhadnou pojistnou částku své domácnosti. Ideálním příkladem je představit si, že kdybyste vzali „Váš dům“, otočili ho a vše co vypadne, je považováno za domácnost.

6. Kdy začíná pojistka platit?
Na pojistné smlouvě je uvedena kolonka Počátek pojištění.

7. Nyní nabízíte pro limitovaný počet (prvních 1.000) klientů pojištění domácnosti za 100,- Kč ročně. Platí toto pojištění za propagovanou cenu pouze v prvním roce, nebo po celou dobu existence pojistky?
Jedná se o promo akci a pojistné ve výši 100 Kč je pouze na první rok, další roky jsou již za standardní sazby pojistného snížené o 30% v případě, že si klient sjedná pojištění on-line prostřednictvím webových stránek.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
MAXIMA pojišťovna, a.s.

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Praha, Vokovice, Na Dlouhém lánu 508/41, 16000
Tel: 224 305 403
Web: http://www.maxima-as.cz
E-mail: info@maxima-as.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Praha, Vokovice, Na Dlouhém lánu 508/41, 16000
Tel: 224 305 403
Web: http://www.maxima-as.cz
E-mail: info@maxima-as.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pojištění domácnosti s přidanou hodnotou"

Buďte první a napište komentář k  "Pojištění domácnosti s přidanou hodnotou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE