Postavit nový dům, nebo koupit starý a rekonstruovat?

Na otázku, zda starý, nebo nový dům, vůbec není jednoduchá odpověď. A navíc to nemusí být zrovna starý dům, co koupíme, ale třeba půdní prostory městského domu, ve kterých si vybudujeme zcela nový, luxusní, podkrovní byt. A pokud je to možné, třeba i s přiznanými starými a cennými trámy, které dodají podkroví atmosféru.

Mnoho kritérií rozhodování

Rozhodování mezi starým a novým domem se netýká pouze technické a finanční stránky věci, ale ukrývá mnoho otázek čistě osobních, v jiném než technickém a finančním smyslu praktických. Od příbuzenských (nesnášenlivost, nebo naopak snášenlivost) a dědických vztahů (např. nebudu přece investovat do domu, o který se budu muset později dělit, a který zhodnotím dalším dědicům na své náklady), přes vzdálenost bydliště od zaměstnání, školy a vůbec obslužnost dané lokality, až po potřebu bydlet v klidu, nebo naopak v rušném centru města, kde to vře a máme vše po ruce.

Problémy satelitní výstavby

Nové rodinné domy už pěknou řadu let rostou doslova jako houby po dešti. V mnohých lokalitách je však již problém získat další parcelu, a tak se postupně vzdalujeme městům. Problémy nastávají v případě satelitních městeček, jelikož obslužnost zde bývá často mizivá, byť byla developerem slibována, kapacita sousedících obcí je nedostatečná (např, málo místa ve školce, zrušená základní škola apod.), a lidé se časem vracejí zpět do měst, kde si kupují byty. Alfou a omegou nové výstavby je prostě vhodná lokalita, resp. vhodný pozemek ve vhodné lokalitě. Paradoxem též je, že ceny za pozemky v hůře dostupných lokalitách nejsou zásadně nižší, čili vlastně přeplácíme a v konečném důsledku trávíme ročně mnoho set hodin navíc za volantem.

Přednosti novostaveb

V každém případě však má výstavba nového domu své opodstatnění a zásadní přednosti. Za prvé „nové prostě voní novotou.“ Nový dům, pokud nebyla jeho výstavba zfušována, vždy splní touhu po komfortním, moderním bydlení, přičemž si předem určujeme počet místností, dispozice, stavební systém, technologické vybavení, propojení domu se zahradou atd.

Dostupnost materiálů i dodavatelů

Situace s výstavbou nových rodinných domů je dnes navíc velmi snadná, stavebních materiálů je dostatek, nemusíme nic obtížně shánět, přitom si dům můžeme nechat postavit na klíč a zcela se tak zbavit starostí o jeho realizaci – samozřejmě za předpokladu výběru osvědčené stavební firmy, která má s konkrétním stavebním materiálem a konstrukčními systémy dostatečné zkušenosti. Stavbu nového domu si můžeme vybrat v širokém cenovém rozpětí, podle svých finančních možností. Hypotéky již nejsou nedostupné, aktuálně jsou podmínky hypotéčních úvěrů celkem příznivé, a díky rychlosti výstavby můžeme bydlet velmi rychle. Stále více lidí proto ustupuje od postupné, pomalé a časově náročné výstavby svépomocí. Navíc už dávno neplatí, že co Čech, to všeuměl. Za vynucenou improvizací na jakékoli téma si můžeme zaletět třeba na Kubu.
Nadále jsou však Češi kutily a zahrádkáři, proto si mnohdy svépomocí realizují dokončovací práce a budují zahrady. Na to však mají mnohem více času a energie, pokud za ně nový dům postaví někdo jiný.

Typová projekce ulehčí výběr nového domu

Výběr nového domu nám navíc ulehčují typové projekty, jejichž objem se stal v Česku skutečným unikátem. Stačí si proto prostudovat katalogy a udělat si představu. Více méně však mnohdy stačí i jen nabídka typových domů od jednoho dodavatele, jelikož je jich tolik a v tolika podobách, že i tak se budeme těžko rozhodovat. Samozřejmostí jsou nakonec individuální úpravy zvoleného typového projektu. Ale nikdo nám nebrání přistoupit ke zcela individuálnímu, ojedinělému návrhu domu.

Výstavbu nových domů nám usnadňují i nové technologie a materiály, umožňující úsporný provoz domu, obytný komfort a zdravé, hygienické prostředí. Není výjimkou, že spotřeba energií pro potřeby vytápění nepřesáhne ročně 10.000 korun. 

Přednosti rekonstrukcí

Oproti novostavbám však mají i rekonstrukce své přednosti. Za prvé získáme dům na pozemku v dobré lokalitě, kde již často ani není možné koupit novou parcelu. Nemluvě o rodinných domech poblíž center měst či plně obslužných čtvrtí. Starší dům přitom můžeme rekonstruovat postupně, podle svých aktuálních možností a potřeb. Máme dostatek času vše si promyslet, i když na druhou stranu mnohdy nelze zcela radikálně měnit dispozice.
Ideální však je v tomto případě pořízení staršího objektu v civilizaci, s dobrou obslužností, který však není pod ochranou památkářů. Dokonce lze takový dům pořídit i jen za účelem získání parcely, budovu poté zbouráme a postavíme dům nový.
Objekty vyžadující rekonstrukci či alespoň modernizaci pořídíme levněji, ovšem musíme kalkulovat právě i s náklady na renovaci. Předností mnoha starších domů je i takzvaný „genius loci,“ „duch domu.“ K tomu můžeme připočíst již plně funkční zahradu se vzrostlými stromy poskytujícími kýžený stín, ale i chutné plody. U novostavby musíme zahradu vybudovat a ideálního stavu zahrady se často dočkáme až splatíme hypotéku, nebo alespoň její větší část. Předností starších budov je též fakt, že při menších stavebních úpravách nepotřebujeme stavební povolení, postačí pouze ohlášení (rozhoduje o tom příslušný stavební úřad), mnohdy však ani to není třeba.

Náklady na rekonstrukci a skryté problémy

V každém případě musíme počítat s tím, že náklady budou nakonec často vyšší, než je tomu u novostaveb. Ovšem součástí ceny domu bývá na druhou stranu i pozemek, čili v tomto směru ušetříme, i když je tato úvaha relativní. Největší problémy jsou u starších domů spojené s technologiemi, respektive TZB (technickým zařízením budov). Není výjimkou, že musíme vše nechat udělat znova – rozvody vody, odpady, topení, elektřinu, prostě vše. Stinnou stránkou bývají i chybějící či poškozené izolace. Vlastně předem nikdy nevíme, jaký problém nás ještě zaskočí.
Zdroj: www.vstavby.cz
VSTAVBY-vodoinstalace s.r.o. Poslat poptávku