Sdílet
 

Prohlédněte si oceněné Stavby roku 2009

Datum vydání: 15.10.2009 | autor:
Úzkou spolupráci navázal festival Architecture Week s Nadací architektury a stavitelství, Dny stavitelství a architektury Svazu podnikatelů ve stavebnictví a jejich prestižní soutěží Stavba roku 2009, jejíž výsledky byly vyhlášeny na společném slavnostním Gala večeru architektury a stavitelství, který se konal 30. 9. 2009 na Žofíně a v budově Mánes. Některé nominované budovy soutěže Stavba roku byly v rámci festivalu také otevřeny k prohlídkám, mimo jiné například L´Ocelot, polyfunkční dům v Praze, Office building Ostrava, Nordica, Aquapark Olomouc, Hanspaulka - nové vily v Praze nebo City Park Jihlava.
Nominovaná Národní technická knihovna v Praze
Nominovaná Národní technická knihovna v Praze
Stavba roku

Statut soutěže Stavba roku i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které vždy sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku, jsou pak mnohokrát publikovány.

Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Nominovaná stavba The Bird
Nominovaná stavba The Bird
Nominované Administrativní centrum Amazon Court
Nominované Administrativní centrum Amazon Court
Poslání soutěže

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009.

Kritéria hodnocení

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle kritérií architektonického vyznění díla a jeho celkového přínosu, kvality a jakosti stavebních prací, vhodnosti použití stavebních materiálů a výrobků a profesionality v jejich stavebně realizačním zvládnutí, celkového prostorového a funkčního řešení díla, začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů, délky realizace a dosažené kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům, spokojenosti stavebníka a uživatele, přijetí veřejností, úrovně investorského záměru a dalších kritérií (např. originálnosti konstrukčního řešení, vlivu stavby na ekologii prostředí, či úspor energií).
Nominované Multifunkční vzdělávací komunitní a kulturní centrum
Nominované Multifunkční vzdělávací komunitní a kulturní centrum
Nominovaný Bytový areál Nové Měcholupy
Nominovaný Bytový areál Nové Měcholupy
Porota provedla výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučila stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybrala nejvýše 15 staveb. Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, bylo porotou následně vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny byly určeny z nominovaných staveb. Porota je přitom garantem odborného předvýběru.

V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. 10.9.2009 bylo v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Dne 30. 9. 2009 bylo nakonec pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.
Nominovaný Rodinný dům v Heřmanově Městci
Nominovaný Rodinný dům v Heřmanově Městci
.
.
Oceněné STAVBY ROKU 2009

22. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Autoři: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek – Projektil architekti s r.o.
Projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan spol. s r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání.
.
.
26. Bytový dům Na Topolce v Praze
Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer – Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s.
Investor: AT DEVELOPMENT a.s.

Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních.
.
.
30. City Park Jihlava
Autoři: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Dodavatel: PSJ INVEST, a.s.
Investor: CEI Building, a.s.

Titul Stavba roku 2009 je udělen za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru.
.
.
46. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice
Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha

Titul Stavba roku 2009 je udělen za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení.
.
.
54. Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha
Autoři: CMC architects, a.s.
Dodavatel: Porr (Česko) a.s.
Investor: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.

Titul Stavba roku 2009 je udělen za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů.
ABF a.s.

ABF a.s.

Praha, Letňany, Beranových 667, 199 00
Tel: 225 291 111
Web: http://abf.cz
E-mail: info@abf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ABF a.s.

Praha, Letňany, Beranových 667, 199 00
Tel: 225 291 111
Web: http://abf.cz
E-mail: info@abf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Prohlédněte si oceněné Stavby roku 2009"

Buďte první a napište komentář k  "Prohlédněte si oceněné Stavby roku 2009"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE