Sdílet
 

Rekonstrukce komunikací a infrastruktury po povodních

Datum vydání: 14.06.2013 | autor:

Ministerstvo dopravy zveřejnilo po pravidlech pro financování odstranění škod na silnicích II. a III. třídy také pokyny pro mapování škod na místních komunikacích. Až do 14. června měli starostové obcí možnost situaci řešit pomocí jednoduchého formuláře.

Zatopené komunikace Zatopené komunikace
Zatopené komunikace
Dosud byla celková škoda na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy způsobená povodněmi předběžně odhadnuta na 300 milionů korun, na železničních tratích na 700 milionů korun. Škody na komunikacích I. třídy a rychlostních silnicích byly prvotně odhadbuté na 260 miliónů korun, škody na dálnicích na 40 milionů korun. A škody na silnicích II. a III. třídy jsou teprve vyčíslovány. Opravy se však již mohou reálně rozběhnout, jelikož je zajištěno financování škod.

Čili obecní i krajské úřady mají možnost vyplnit na stránkách ministerstva dopravy jednoduchý formulář. Je zde umístěn i návod, jak vypisovat veřejné zakázky. Přitom platila povinnost zmapovat škody na místních komunikacích nejpozději do 14. června. Na základě těchto informací předkládá Ministerstvo dopravy příslušné informace vládě a ta rozhoduje o zajištění prostředků na zabezpečení nápravy.

V této chvíli (k datu uveřejnění článku) má již Ministerstvo dopravy k dispozici 3,3 miliardy korun na opravy železnic, dálnic a silnic I. až III. třídy. A další sta miliónů by vláda mohla uvolnit na svém dalším jednání.
Povodní poškozená silnice Povodní poškozená silnice
Povodní poškozená silnice
Pozitivní je fakt, že veškeré škody na dopravní infrastruktuře, které byly způsobené letošními červnovými povodněmi, jsou řešené z jednoho místa na Ministerstvu dopravy. A to tak, aby starostové obcí nemuseli absolvovat složité dohady o tom, zda je poškozená část komunikace obecní, krajská, nebo státní. Jsou zveřejněné metodické pokyny a starostům je nabídnuta odbornou pomoc pracovníků ŘSD i SFDI s posouzením a navržením způsobu opravy. Předpokládá se též využití zálohových plateb, aby se opravy rozběhly co nejrychleji.

Přitom jsou nastavena taková pravidla pro zadávání zakázek, aby bylo možné financovat poškozenou dopravní infrastrukturu za souhlasu Evropské komise v rámci silniční sítě TEN-T také z prostředků OPD.
Rekonstrukce silnice Rekonstrukce silnice
Rekonstrukce silnice
Nová silnice Nová silnice
Nová silnice

Nabídka společnosti Lesní stavby s.r.o.

Firma byla založena v roce 1997 po privatizaci podniku Západočeské státní lesy Plzeň. Dnes má zavedený certifikovaný integrovaný systém řízení managementu kvality odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Firma provádí především inženýrské a pozemní stavby v jakémkoli odvětví, nejen v lesním hospodářství. Především pak účelové komunikace pro obce, lesní hospodářství, ale i mosty menšího rozsahu, opěrné zdi, parkoviště, stavby průmyslové, výrobní haly, obytné objekty, stavby občanské vybavenosti, rodinné domy, vodovody, kanalizace, úpravy toků, stavby vodní a meliorační a jiné. Má k dispozici vlastní betonárku a pilu na výrobu a zpracování dřeva. Za svou hlavní přednost považuje technologickou kázeň, dobrou kvalitu řemeslné práce a kvalitní vedení (řízení) staveb.

Dodávka inženýrských staveb

  • rekonstrukce komunikací a chodníků včetně infrastruktury (sítí)
  • rekonstrukce vodovodů a kanalizací
  • rekonstrukce lesních a polních cest
  • rekonstrukce mostů a propustků
  • rekonstrukce veřejných osvětlení včetně revizí
  • demolice a zemní práce

Zdroj: www.lesnistavby.cz, www.doipo.cz, www.dnoviny.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Lesní stavby s.r.o.

Lesní stavby s.r.o.

Nýrsko, Nýrsko, Palackého 764, 34022
Tel: 376 571 106
Web: http://www.lesnistavby.cz
E-mail: info@lesnistavby.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Lesní stavby s.r.o.

Nýrsko, Nýrsko, Palackého 764, 34022
Tel: 376 571 106
Mobil: 602 428 391
Web: http://www.lesnistavby.cz
E-mail: info@lesnistavby.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Rekonstrukce komunikací a infrastruktury po povodních"

Buďte první a napište komentář k  "Rekonstrukce komunikací a infrastruktury po povodních"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE