Roubenku nebo montovanou dřevostavbu?

Pod pojmem „dřevostavba“ se může ukrývat více různých typů domů: dřevostavby z montovaných sendvičových panelů, konstrukce z fošen či hranolů (tzv. rámové dřevostavby), skeletové systémy z trámů a nakonec roubenky a sruby. Jednotlivé typy dřevostaveb se od sebe zásadně liší konstrukcí i vlastnostmi včetně energetických úspor. Společnost CEDAR HOME s.r.o. vás zve na svůj stánek D1 v hale 5 na letošním ročníku veletrhu FOR ARCH, kde si můžete porovnat moderní roubenky a montované dřevostavby ve standardu nízkoenergetickém, pasivním a nulovém.

Roubenky z cedru

Roubenky z cedru nabízí komfortní bydlení ve dřevě, čili určitý velkorysý a neupjatý přístup k životu, návrat k přírodním hodnotám, ale též pocit útulného, příjemného, pohodlného a teplého prostředí. Roubené domy mají přitom naprosto nenapodobitelný a jedinečný půvab. Vzhledem ke specifickým vlastnostem dřeva jsou roubené domy výborné pro zdravý způsob života a styl bydlení.
Dřevo dýchá, uvolňuje kyslík do prostředí, ve kterém žijeme, stará se o příjemné klima a vlhkost v interiéru v každém ročním období. Odbourává též prach, což uvítají lidé, kteří trpí alergiemi. Díky svým vlastnostem též udržuje elektrostaticky neutrální prostředí s vyrovnaným mikroklimatem.

V každém případě je dřevo obnovitelná přírodní surovina, která je plně recyklovatelná a při „rozumném hospodaření“ v podstatě nevyčerpatelná. Ke stavbě dřevěného domu je zapotřebí mnohem méně energie než při použití ostatních stavebních materiálů. Produkované množství odpadu při výstavbě je minimální a jeho složení umožňuje další využití či recyklaci. Hovoříme proto o šetrnosti k životnímu prostředí a jeho ochraně.
Pokud je roubenka dobře navrhnuta, postavena a udržována, dosáhne velmi dlouhé životnosti. Důkazem je řada dochovaných roubených historických památek ze 16. a 17. století. V té době ani neznali hydroizolace, impregnace, ochranné prostředky a kvalitní střešní krytiny, přesto stojí tyto domy dodnes. Domy ze dřeva jsou přitom požárně odolné, což dokládá odborné posouzení požární odolnosti dřevěné stěny na 60 minut.

Dřevo má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, vykazuje menší vodivost a výrazně vyšší akumulaci tepla. Dřevěné stavby velmi rychle reagují na potřebu tepla i při použití malých výkonů pro vytápění. V roubeném domě je v létě příjemný, osvěžující chládek a v zimě příjemné teplo. V domě ze dřeva navíc získáme při stejné zastavěné ploše o 8 – 10% více užitné plochy oproti klasické zděné konstrukci, což je dáno menší tloušťkou obvodových stěn při srovnatelné tepelné izolaci.

Ze dřeva též lze stavět po celý rok, přičemž doba výstavby činí pouze několik týdnů. Výstavba probíhá bez mokrých stavebních procesů a technologických přestávek. Roubený dům lze přitom pořídit za minimálně stejnou cenu jako dům zděný, lze jej však postavit i za cenu výrazně nižší.

Typy montovaných dřevostaveb

Každá dřevostavba je domem, jehož nosnou konstrukci tvoří především dřevěné prvky nebo prvky vyrobené z materiálů na bázi dřeva. Dřevostavby představují ve stavebnictví moderní, perspektivní a neustále se rozvíjející odvětví. A právě montované dřevostavby můžeme rozdělit podle spotřeby energie nezbytné k jejich užívání na nízkoenergetické, pasivní a nulové.

Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetickou dřevostavbou je dům, u něhož se roční spotřeba energie pohybuje od 15 do 50 kWh/(m2a). K dosažení takových hodnot je třeba použít vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 220 až 300 mm, kvalitní výplně stavebních otvorů a správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U tohoto druhu dřevostaveb není nutné instalovat systémem nuceného větrání (tzv. rekuperaci), ovšem případná instalace tohoto systému není vůbec na škodu.

Pasivní a nulové dřevostavby

Pasivní dřevostavbou rozumíme dům, jehož roční spotřeba energie nepřevyšuje 15 kWh/(m2a). Aby bylo možné dosáhnout takových hodnot, je třeba použít vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 360 až 400 mm, kvalitní výplně stavebních otvorů a správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U tohoto druhu dřevostaveb je vyloženě třeba instalovat systém nuceného větrání (tzv. rekuperaci). Vzduch odcházející z budovy nahřívá instalovanou jednotku, která následně ohřívá vzduch přicházející do budovy, zároveň díky tomuto systému získáváme neustále čerstvý vzduch bez nutnosti tradičního větrání nebo zamezení vzniku plísní a zápachu. Energie na vytápění je u těchto domů přijímána převážně od uživatelů domu a elektrospotřebičů. Specifickým znakem nulových domů je schopnost nejen maximální úspory energie, ale též její výroby a dokonce schopnost vytvořit přebytek energie, který můžeme prodat do sítě.

Proč stavět s CEDAR HOME s.r.o.?

Na úplném začátku je navrženo společné setkání a prohlídka vzorových domů, klient si pošle náčrtek, plánek či studii domu, načež jsou pro jeho lepší představu nakresleny izometrické pohledy, předložena cenová nabídka a uzavřena smlouva o dílo. Součástí realizace nového domu je řešení projektu pro stavební povolení a řešení realizační dokumentace. Poté je dům vyroben, dopraven na místo stavby a zde smontován. Předáno je dokončené dílo.

Zákazník si též může prohlédnout vzorové domy a získat zprostředkovaně zkušenosti s celoročním bydlením v těchto domech, přičemž získává dodavatele s technologicky vyspělou strojovou výrobou, dlouholetými zkušenostmi v oboru s více než 150 realizacemi. Získá vypracovaný dokument s technickými detaily, vizualizace a cenovou nabídku zdarma. Působnost má přitom po celé ČR.

Navštivte stánek D1 v hale 5 firmy CEDAR HOME s.r.o. na letošním FOR ARCHu. Získáte o dřevostavbách a jejich výstavbě bližší informace a přinesete si domů spoustu inspirace.

Zdroj: www.cedar-home.cz