Sdílet
 

Stavební dozor?

Manažer stavby, rádce investora, záruka dobré spolupráce.

Datum vydání: 04.12.2007 | autor:
Kdo je stavební dozor (správně: technický dozor investora)? Jaké služby nabízí, co vše vám ohlídá a kde všude můžete díky stavebnímu dozoru ušetřit čas, peníze i své zdraví? Jaké výhody vůbec stavební dozor investorovi přináší? A proč je nutné stavebnímu dozoru naslouchat?
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Podle psychologů mohou mnozí začínající, ale i zkušenější stavebníci a investoři podlehnout důvěřivosti, únavě, nezkušenosti a nedisciplinovanosti. Následky těchto chyb se projeví buď záhy a nebo až po letech, o to však budou větší a drtivější.
Důvěřivý stavebník se poprvé pustil do nějaké stavby a jako slušný člověk předpokládá slušnost i u stavební firmy a vůbec u všech dodavatelů.
Unavený stavebník už chce mít stavbu za sebou a každou její fázi odškrtává jako položku, aniž by se důsledně věnoval kontrole. Takové jednání je ale velmi riskantní a stavebník vlastně hraje obraznou ruskou ruletu. Podobně se chová i stavebník zapálený, chvátající z důvodu úplného pohlcení stavbou. Pro nic jiného snad ani nežije.
Nezkušeného stavebníka přemluví i podprůměrný řemeslník slovy „my už jsme toho udělali, nechte to na nás, jde o maličkost“ a stavebník nedisciplinovaný si prostě postaví hlavu, nenaslouchá či nechce uvěřit námitkám, nebo je přehlíží a nakonec zaplatí za nekvalitně odvedenou práci i nekvalitní materiál.

Pro všechny takové stavebníky je stavební dozor (technický dozor investora) ideálním a dnes již standardním řešením. Ale nejen pro ně, i kdybyste totiž byli sebedůslednějšími, pokud svěříte starost o stavbu dobrému stavebnímu dozoru, zbavíte se tak hlavně velké části svých starostí. I stavební firmy a projekční kanceláře využívají služeb stavebního dozoru a také je nabízejí a provádějí.
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Za stavební dozor se označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Stavební dozor je veden především z důvodů zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem.

Osoba stavební dozor vykonávající musí být člověkem odborně velmi erudovaným a musí mít velké praktické zkušenosti. Musí rozeznávat nedůležité maličkosti od vážných problémů a kolizí a musí umět předem odhadnout hrozící závady a poruchy všeho druhu, musí být dostatečně nekompromisní, ale také musí umět hledat řešení. Dobrý stavební dozor je manažerem stavby, rádcem investora a zárukou dobré spolupráce všech zúčastněných stran.

Smlouvu na vykonávání stavebního dozoru můžete uzavřít na přesně stanovenou dobu jako dozor nepřetržitý (po celou dobu stavby až k jejímu předání, nebo přesně od … do …). Ten bude na stavbě podle potřeby téměř nepřetržitě. Levnější a často postačující variantou je stavební dozor nepravidelný, který je prováděn na výzvu stavebníka (investora). Ten musí být se stavebním dozorem předem domluven, ve kterém okamžiku bude přivolán a musí to být vždy, když se uzavírá konkrétní dílčí část stavby. V tu dobu je nutné zkontrolovat kvalitu práce a použitého materiálu.

Stavební dozor má přesně stanovené úkoly před zahájením stavby, v průběhu výstavby, po dokončení stavby a při přípravě ke kolaudačnímu řízení. Nezapomeňte, že u staveb prováděných svépomocí je externí stavební dozor povinný podle českého stavebního zákona 183/2006 Sb, HLAVA IV, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ STAVEB. Stavební dozor je tedy osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při výstavbě svépomocné. Před zahájením stavby vám stavební dozor pomůže zkontrolovat projektovou dokumentaci, případně navrhne její úpravu. Pomůže vám při výběru dodavatele stavby, vyhodnotí nabídky stavebních firem a pomůže i s přípravou smlouvy s dodavatelem stavby.
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář

V průběhu výstavby sleduje stavební dozor její postupné kroky podle uzavřené smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního povolení a časového plánu a informuje investora o postupu. Zejména v případech, kdy se navyšují náklady a kdy jsou ohroženy termíny dokončení stavby. Stavební dozor využívá právní nástroje dané smlouvou o dílo a obchodním zákoníkem a musí od dodavatele docílit hospodárného, kvalitního a termínového postupu stavby. Provádí odběratelské kontroly v průběhu výstavby, obstarává řádný průběh přejímek, zkoušek a prověrek dodávek, které si investor ke kontrole vyhradil. Stavební dozor kontroluje vedení stavebního deníku, řeší případné změny při stavbě a zpracuje vám soupis vad a nedodělků.

Po dokončení stavby spolupracuje stavební dozor při přípravách ke kolaudačnímu řízení, chystá podklady (revizní zprávy, prohlášení o shodě, atd.). Kontroluje odstranění vad z předávacího protokolu, případně uplatní slevy na některé práce či materiál.

Rozhodnutí stát se stavebníkem a investorem, byť by šlo i o jedinou životní akci, totiž postavit si svůj jediný dům, je velmi závažným závazkem. Stavba je složitý řetězec na sebe navazujících kroků, které zahrnují celou řadu oborů a řemesel. Nejpodstatnější částí celého úkolu je projektová dokumentace, která jednotlivé díly stavby popisuje a vytváří z nich funkční celek. Vlastně je to scénář stavby a jím vládne stavební dozor nejlépe. Podle projektové dokumentace pak stavební dozor kontroluje plnění zadání.
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Stavebnímu dozoru je ale také nutné naslouchat a brát jeho názory a doporučení vážně. Nároky jsou tedy kladeny i na investora a platí obecné pravidlo, že bez dobré komunikace ze strany stavebníka není nic platný ani ten nejlepší stavební dozorce.

Vždy je však na rozhodnutí stavebníka, jak a kdo bude dohled nad prováděním stavby vykonávat. Mnohé jednoduché části stavby si každý stavebník a investor určitě dokáže pohlídat sám, například kolik materiálu bylo přivezeno a kolik aut se zeminou odvezeno, jak dlouho pracoval určitý stroj a zda přítomní řemeslníci vůbec pracovali. Jakmile ale začne se založením stavby, mohou se chybné kroky s určitým časovým odstupem projevit nejdrtivěji.

Využít služeb stavebního dozoru je nejen povinné u staveb prováděných svépomocí, ale nutné u všech staveb, od kterých očekáváte, že přinesou výsledek odpovídající vašim představám.
Stavební dozor vám skutečně pomůže a ušetří mnoho času, zdraví a hlavně finančních prostředků, které byste jinak vynakládali úplně zbytečně. Bez kvalitní a fundované kontroly své stavby nemůžete mít jistotu, zda jste zaplatili za kvalitu a zda byly vaše peníze investovány účelně.
ing. Petr ČERNÝ

ing. Petr ČERNÝ

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Web: http://jiho.ceskestavby.cz/cerny
E-mail: cerny_projekce@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Mobil: 728 202 036
Web: http://www.ceskestavby.cz/cerny/
E-mail: cerny_projekce@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Stavební dozor?"

Buďte první a napište komentář k  "Stavební dozor?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE