Tepelná čerpadla pro rodinné domy, která ještě více ušetří Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Systém odtávání MACH VHM dosahuje výrazného zvýšení průměrného ročního topného faktoru (poměr tepelného výkonu k elektrickému příkonu) tepelného čerpadla. Ušetřit jím lze až dalších 6000 korun ročně. A právě odtávání je u vzduchových tepelných čerpadel jednou z nejdůležitějších podmínek úspory provozních nákladů. Principiálně je tento systém založen na odtávání venkovního výparníku zbytkovým teplem z chladícího okruhu bez výpadku topného výkonu. Systémem odtávání MACH VHM jsou vybavena tepelná čerpadla MACH V, Chameleon nebo MACH Chameleon AKU. A právě tepelná čerpadla MACH V a MACH Chameleon AKU jsou následovníkem oblíbeného systému Chameleon. Systém odtávání MACH VHM je patentován patentem 2004-459 na způsob odtávání vzduchových tepelných čerpadel okolním vzduchem.

Pozor na úspory při pořizování tepelných čerpadel

Na první pohled mohou mít různá tepelná čerpadla stejné či velmi podobné parametry, ovšem rozdíl v ceně může být třeba i 20 až 50%. Ale právě tento rozdíl je nejčastěji reflexí zpracování, použitých komponent, inteligentního řídícího systému a technického řešení. Zákazník pak v konečném důsledku ušetří na provozních nákladech a vyšší investice se nám rychle vrátí. A právě u tepelného čerpadla typu vzduch-voda je jednou z nejdůležitějších podmínek úspory provozních nákladů systém odtávání.

Proč je odtávání klíčové?

V režimu topení je provozní topný faktor do topné soustavy cca 3. Odtávání sice trvá 2 až 3 minuty, což je poměrně krátká doba, ovšem nesmíme zapomenout, že je při něm běžně (u reverzních systémů) dosahováno topného faktoru 6. Odebíráme teplo z topného systému o teplotě cca 40 oC a přemisťujeme je do venkovní jednotky, kde je teplota výrazně nižší (+5 až -5 oC). Čili v režimu odtávání je spotřebováváno až 2 krát více energie než v režimu vytápění. Kromě dvou až třech minut odtávání navíc trvá dalších 4 až 6 minut navracení odebraného tepla topné soustavě a celkový energetický výpadek tak může trvat až 9 minut. Tepelné čerpadlo je navíc po ukončení odtávání na 2 minuty zastaveno a celkový výpadek nám narůstá na 11 minut. A jelikož méně kvalitní tepelná čerpadla odtávají již po 20-40 minutách provozu, činí výpadek 20% až 30% a chybějící topný výkon musí být topnému systému dodáván ze záložního zdroje, což je nejčastěji elektrická energie (elektrokotel). Je nasnadě, že se pak lekneme při ročním vyúčtování spotřeby elektřiny.

Jak funguje patentovaný systém odtávání MACH VHM

Patentovaný systém odtávání MACH VHM využívá k odtávání výparníku zbytkové teplo v jednoduchém chladivovém okruhu. Kapalné chladivo proudí od kondenzátoru, ve kterém se ohřívá voda, prochází jedním výparníkem a poté vstupuje do vstřikovacího ventilu druhého výparníku. Správný směr toku chladiva je řízen dvěma elektronickými expanzními ventily.

Pokud dojde ke zvýšené námraze, uzavře se za provozu příslušný směr kapalného chladiva a otevře se elektronický ventil, který zajistí přívod kapalného chladiva přes namrzlý výparník ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku. A právě toto zapojení zajišťuje pozvolné odtávání výparníku s námrazou. A jelikož zbytkového tepla není mnoho, musí být každý výparník dimenzován na 100% chladícího výkonu. Oproti reverznímu systému odtávání lze ušetřit systémem MACH VHM dalších až 6.000 korun ročně.

Vypočtěte si své úspory systémem MACH VHM na www.tepelna-cerpadla-mach.cz.

Tepelná čerpadla MACH V

Tepelné čerpadlo MACH V je následovníkem oblíbeného systému Chameleon. Bylo však přizpůsobeno nižším nárokům na regulaci a nabízí uživatelům vyšší komfort vytápění a ohřevu užitkové vody. Díky svému kompaktnímu provedení má minimální nároky na prostor a také instalace je poměrně jednoduchá a rychlá. Úsporu nákladů na vytápění přitom zajišťuje právě unikátní patentovaný systém odtávání MACH VHM, který je principiálně založen na odtávání venkovního výparníku zbytkovým teplem z chladícího okruhu bez výpadku topného výkonu. Nabízené jsou výkonové řady tohoto tepelného čerpadla 5 kW až 15 kW.

Venkovní jednotka je vybavena chladícím okruhem včetně kompresoru a vnitřní regulační jednotkou. Tepelná čerpadla MACH V se vyrábí ve dvou základních typových řadách - s venkovním výměníkem chladivo/voda a nebo s vnitřním výměníkem chladivo/voda. Regulace tepelných čerpadel je rozdělena na dva základní typy:
  • řízení ekvitermní regulace pro podlahové vytápění, radiátorový okruh, předehřev užitkové vody a ovládání pomocného zdroje tepla s možností napojení na počítač
  • druhý typ regulace je jen v základním provedení a umí hlídat požadovanou teplotu topné vody v centrálním zásobníku

Tepelná čerpadla Chameleon

Tepelná čerpadla Chameleon jsou oproti čerpadlům MACH V vyráběna ve výkonových řadách 8,5 kW - 40 kW. I tepelná čerpadla Chameleon jsou vybavena unikátním patentovaným systémem odtávání MACH VHM, který byl navržen pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Tato čerpadla zajišťují ohřev topné vody, vody užitkové a chlazení. Jsou typická svým tichým chodem, minimálními nároky na prostor a vysokým komfortem řízení. Do základního vybavení těchto tepelných čerpadel též patří připojení na internet (stačí pouze zapojit kabel), čímž je umožněn nonstop dispečink výrobce a vy sami můžete systém ovládat přes uživatelsky příjemné webové rozhraní z libovolného místa na světě. Elektronicky řízené expanzní ventily a kompresory Copeland řady ZH zajišťují ve spojení s vyspělou inteligentní regulací požadovanou tepelnou pohodu a zároveň výrazně zlepšují ekonomiku provozu.

Tepelná čerpadla MACH bodovala v E.on ENERGY GLOBE AWARD 2013

Absolutním vítězem E.on ENERGY GLOBE AWARD 2013 se stal Hotel-vinařství Galant v Mikulově, kde bylo instalováno 6 tepelných čerpadel MACH. Projekt tohoto hotelu získal ocenění Ekologický Oskar za snížení energetické náročnosti. Navíc nechal autor projektu také využít skleníkové plyny (CO2 vznikající při kvašení vína) k výrobě vína i ve wellness programu.
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o. Poslat poptávku