Tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj vytápění Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Proč nechat vytápět dům a ohřívat užitkovou či bazénovou vodu právě tepelným čerpadlem? Jak rychle se nám vrátí vyšší vstupní investice a co je topný faktor (COP)? Představujeme tepelná čerpadla Protherm a Vaillant.

Tepelná čerpadla jsou a vždy budou nejlevnějším způsobem vytápění elektřinou. Ta je zde využita pouze k chodu zařízení, které pak získává energii slunečního záření z okolního prostředí (vzduch, země, voda). Tepelným čerpadlem získáme až 75% energie na vytápění zdarma, zbylých cca 25% činí spotřeba elektřiny nutná k chodu zařízení. Tepelná čerpadla tedy šetří provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Instalací tepelného čerpadla snížíme roční provozní náklady na vytápění o 50 až 70% oproti vytápění zemním plynem, přímotopy či vytápěním akumulačním.

Při provozu tepelného čerpadla navíc nevznikají žádné exhalace, zařízení jsou šetrná k životnímu prostředí a obvyklá doba návratnosti investice činí cca 5 až 7 let, protože vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány nižšími náklady provozními. Zbavíme se přitom závislosti na cenách energií, jelikož spotřeba elektřiny je minimální. Komfortní a bezobslužný provoz tepelného čerpadla nám zajistí tepelnou pohodu v celém bytě či domě, přičemž jsou tepelná čerpadla naprosto bezpečná, nehrozí u nich výbuch, vznícení ani otrava oxidem uhelnatým.

Tepelná čerpadla dovedou z dodaného 1 kW elektrické energie získat 3 kW energie tepelné. Využívají k tomu v podstatě nevyčerpatelné zdroje tepla ze vzduchu, země a případně vody. Toho tepla, které vzniklo díky slunečnímu záření, tepla zbytkového. Výše zmíněný příměr energie dodávané a získané je vlastně základní charakteristikou takzvaného topného faktoru (COP = Coefficient of Performance). COP je bezrozměrové číslo, které vypovídá o účinnosti tepelného čerpadla, čili o teoretickém poměru mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor je, tím větší účinnost má tepelné čerpadlo a tím levnější je jeho provoz. Topný faktor se přitom běžně pohybuje v hodnotách 2,5 až 5, ovšem mění se v závislosti na podmínkách, za jakých tepelné čerpadlo funguje. V praxi pak může topný faktor během roku kolísat v rozmezí hodnot 1,5 až 7. Proto také výrobci například uvádějí, že COP je 4,5 při teplotách 0 °C / 35 °C je 4,5 dle EN 14 511. Čili konkrétní tepelné čerpadlo při vstupu tekutiny o teplotě 0 °C z primárního okruhu vypouští na výstupu do sekundárního okruhu tekutinu o teplotě 35 °C a to odpovídá topnému faktoru 4,5. A uvedená norma znamená, že měření proběhlo v exaktních podmínkách podle metodiky normy EN 14 511.

Tepelná čerpadla pro Rakovník, Louny a Beroun a okolí

Pokud jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo jako moderní a vysoce úsporný zdroj vytápění a ohřevu vody svého domu či bytu a bydlíte v oblasti Rakovníku, Loun a Berounu a okolí, kontaktujte firmu Jan Nerad - ELEKTRUM – Lužná, která nabízí kompletní dodávky, montáže a servis kvalitních tepelných čerpadel značek Vaillant a Protherm a je autorizovanou firmou pro tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla představují ideální řešení efektivního využívání energie z přírody. Umožňují velmi účinně a bezstarostně vytápět, ohřívat teplou vodu a dokonce i chladit vaši domácnost.

Tepelná čerpadla GeniaAir split

Nová tepelná čerpadla systému vzduch/voda GeniaAir split dosahují energetické třídy A++ pro vytápění, určena jsou však též k přípravě teplé vody a aktivnímu chlazení. Typická je pro ně nízká hlučnost (jedna z nejtišších na trhu), vysoká účinnost a snadná instalace oproti systémům země/voda a voda/voda. Tato tepelná čerpadla jsou vybavena technologií rozděleného chladivového okruhu, která usnadňuje instalaci. Proto jsou tato zařízení vhodná jak pro novostavby, tak modernizace budov, pro domy jednogenerační, ale i vícegenerační.

Tepelná čerpadla GeniaAir split jsou kompletně nakonfigurována již z výroby. Ideální je využití tepelných čerpadel vzduch/voda v nízkoteplotních otopných systémech (např. podlahové vytápění), lze je však využít i v případě stávajících topných systémů s vhodnými radiátory. Vnitřní jednotka GeniaSet split má navíc integrovanou 190 litrovou nádrž na přípravu teplé užitkové vody.

Jednoduchá instalace tohoto tepelného čerpadla znamená, že stačí propojit chladivový okruh, čili žádné vrtání a kopání.

Tepelná čerpadla aroTHERM Split

Rodina tepelných čerpadel Vaillant byla rozšířena o o nová čerpadla aroTHERM již v říjnu 2013. Tato kompaktní venkovní tepelná čerpadla systému vzduch/voda se vyznačují především kompaktní konstrukcí nenáročnou na půdorysnou plochu instalace. Lze je proto umístit i na malé venkovní plochy. I tato tepelná čerpadla nabízí stejně jako výrobky GeniaAir split značky Protherm možnost využití pro aktivní chlazení objektu. Při instalaci těchto tepelných čerpadel a uvedení do provozu není třeba zasahovat do okruhu chladiva, který je uzavřený. Instalace je proto také časově méně náročná.

Tepelná čerpadla aroTHERM lze použít pro otopné soustavy v novostavbách, stejně jako pro stávající budovy s hybridní otopnou soustavou. Jednoduchou instalaci a především pak oživení celého systému napomáhá a podporuje také funkce instalačního asistenta v ekvitermní regulátoru calorMATIC 470/3. Stačí zadat typ použitého hydraulického schématu a automaticky se nastaví všechny parametry důležité pro bezproblémový a hospodárný provoz celé otopné soustavy.

Zdroj: www.elektrum.cz, www.vaillant.cz, www.protherm.cz

Nerad Jan - elektrum.cz Poslat poptávku