Vyberte si solárně termický kolektor

Fotovoltaické panely nebo solárně termické kolektory nám umožňují převést sluneční energii na elektřinu či teplo. Na střechách rodinných domů se solární panely objevují stále častěji a v domácnostech šetří výdaje za energie.

Typy solárně termických kolektorů

Pokud se rozhodujeme pro typ solárně termického kolektoru, musíme si rozmyslet, jaký bude pro nás nejvhodnější. Vše záleží na podmínkách v místě, kde je chceme instalovat a k jakému účelu (příprava teplé vody, ohřev bazénu, přitápění). V našich klimatických podmínkách se zejména v zimě setkáváme s nižší intenzitou slunečního záření a tomu musí odpovídat účinnost použitých kolektorů. Dalšími velice důležitými parametry, které zvyšují účinnost kolektorů, je jejich tepelná izolace a kvalita selektivní vrstvy.

Můžeme se setkat s několika druhy solárně termických kolektorů: bazénovými, vakuovými či plochými. Jednotlivé druhy se odlišují účinností v běžných a méně příznivých podmínkách.

Bazénové kolektory

Nejjednodušším typem solárních kolektorů je bazénový. Nároky na jeho použití jsou nejnižší a proto je tvořen pouze absorbérem černé barvy (černá nejlépe pohlcuje světlo). Neobsahuje skříň chránící teplo ani skleněnou desku. Už z názvu vyplývá, že tyto kolektory jsou určeny pro ohřev vody v bazénech. Stupeň účinnosti je při malých rozdílech mezi absorbérem a okolím poměrně velký, větší než u vakuových nebo plochých. Při rozdílech teplot nad 10 oC se však účinnost snižuje.

Ploché kolektory

Jsou nejčastěji používanými kolektory. Sluneční záření je v nich zachyceno absorbérem a přímo se transformuje na tepelnou energii. Ta je přenášena pomocí teplonosné kapaliny do výměníku a tam je vzniklé teplo využito k ohřevu užitkové vody, pro vytápění nebo případně uskladněno k pozdějšímu využití (na dobu, kdy je slabý sluneční svit). Teplonosnou (vodivou) kapalinou (teplonosným médiem) bývá nejčastěji voda s přídavkem ekologicky nezávadné nemrznoucí směsi (sloučeniny glykolu).

Moderními typy jsou ploché kapalinové sluneční kolektory vybavené selektivní absorpční vrstvou. Ta dokáže zachytit i tzv. difúzní záření (záření rozptýlené v atmosféře, které vzniká odrazem slunečního záření) a tím zvyšuje účinnost zařízení.

Vakuové kolektory

Tento typ je vlastně zdokonaleným typem kapalinového slunečního kolektoru. Má nižší tepelné ztráty a tím i větší účinnost. Rozdíl je patrný zejména v zimních měsících a při slabším slunečním záření. Ztráty se zmenšují odstraněním vzduchu z kolektoru. Tohoto principu bylo již kdysi využito při výrobě termosky.

Vakuové kolektory se používají pro nucené (s čerpadlem) či samotížné solární systémy (bez čerpadla), určené k vytápění budov a ohřevu teplé užitkové vody. Můžeme je najít na činžovních domech, penziónech, průmyslových komplexech, objektech občanské vybavenosti, ale hlavně na rodinných domech.

Abychom neměli na střeše „málo,“ ale ani „hodně,“ je nutné dobře spočítat celkovou potřebnou plochu kolektorů. Při pořizování solárně termických kolektorů počítejme 1 m2 pro přípravu teplé vody na osobu. Na přitápění přidáme 1,2 m2 plochy za každý kW tepelné ztráty domu.
K Mont Choceň, s.r.o. Poslat poptávku