Sdílet
 
Požární zabezpečení

Zabraňte šíření požáru stavebními prostupy

Datum vydání: 25.02.2011 | autor:

Prostupy odpadů, kabelů, instalace vody a jiných trubních vedení jsou místy s největším rizikem šíření požáru. Proto jsou budovy dělené do požárních úseků a toto členění je zakotvené v legislativě. Právě jednotlivými požárními úseky procházejí dílčí prvky technického zařízení budov (TZB) – hlavně trubní a kabelová vedení. Šíření požárů mezi jednotlivými požárními úseky domu zamezíme právě speciálním protipožárním technologiím – vytváříme zde takzvané „ucpávky,“ které odolávají průniku ohně a kouře 90 až 180 minut. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby byly požár a jeho zdroj v domě odstraněny. Od ucpávek vyžadujeme výbornou izolační schopnost a celistvost. 

Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Zákonná norma

Zákon č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ a Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. ukládají povinnost právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního nebezpečí jimi provozovaných a vlastněných objektů. Zákon popisuje i výkon státního požárního dozoru, vykonávaný posuzováním stavební dokumentace konkrétních výrobků
dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Protipožární systémy HILTI

Osvědčenými protipožárními systémy jsou například produkty značky HILTI. Tyto systémy protipožární ochrany byly odzkoušené a schválené podle nejpřísnějších mezinárodních norem, platných i u nás. Jsou snadno a rychle aplikovatelné a existují rozsáhlé reference jejich účinku v případě vzniku požáru v budově. Do základního sortimentu patří elastický protipožární tmel, zpevňující protipožární tmel, protipožární pojivo, manžety, polštáře, zátky a povlaky.

Těsníme potrubní prostupy (z nehořlavých i hořlavých materiálů) zpevňujícími tmely (silikonovými nebo akrylátovými) a protipožárními manžetami. Uzavíráme malé prostupy ve stěnách a stropech protipožárními zpěňujícími tmely, utěsňujeme kabelové prostupy větších rozměrů protipožárními povlaky (zpěňující protipožární tmely a nátěry). Dále zabezpečujeme dodatečné změny ve vedení kabelů pomocí protipožárních zátek (kruhové prostupy), protipožárních cihel nebo protipožárních polštářů. 
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Elastický protipožární tmel
Byl vyvinut pro maximální dilataci při protipožárních aplikacích v budovách. Používá se k ucpávkám prostupů a spár pro kovové trubky. Jeho požární odolnost je 180 minut.

Zpěňující protipožární tmel
Používá se k požárním ucpávkám pro kabely a plastové trubky. Jeho požární odolnost je 90 minut při užití pro kabely a 180 minut při užití pro plastové trubky.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární pojivo
Používá se k požárním ucpávkám kabelových prostupů. Jeho požární odolnost je 90 minut.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární manžety
Používají se k požárním ucpávkám hořlavého potrubí. Jejich požární odolnost je 180 minut.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární polštáře
Používají se k požárním ucpávkám kabelových prostupů. Můžeme je využít vícenásobně a jejich požární odolnost je 90 minut.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární výplň
Používá se k požárním ucpávkám kabelových prostupů (flexibilní utěsnění). Jeho požární odolnost je 120 mnut podle ČSN.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární zátky
Používají se k požárním ucpávkám prostupů s kruhovými otvory. Jejich požární odolnost je 90 minut.
Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz
Protipožární povlak
Je to ablativní nátěr umožňující rychlou, spolehlivou a cenově příznivou protipožární ochranu. Používá se k požárním ucpávkám kabelových prostupů v kombinaci s deskami z minerální vlny. Jeho požární odolnost je 90 minut.

Součástí aplikace protipožárních systémů HILTI jsou i pravidelné revize.
Obr: www.hilti.cz Obr: www.hilti.cz
Obr: www.hilti.cz

Jak třídíme konstrukce podle požární odolnosti?

Stavební konstrukce v praxi třídíme podle množství a způsobu zabudování hořlavých hmot na kategorie DP1, DP2 a DP3.

Konstrukce zařazené do kategorie DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Tyto konstrukce se skládají jen z výrobků třídy reakce na oheň A1, případně třídy A2 – musí však být celistvé, homogenní a mohou obsahovat maximálně 5% organických látek. Konstrukce DP1 mohou obsahovat i výrobky třídy reakce na oheň B až F. Ty však musí být umístěné uvnitř konstrukcí mezi výrobky třídy A1 či celistvými a homogenními výrobky třídy A2. Navíc nesmí být na výrobcích třídy B a F závislá stabilita a únosnost konstrukce.

Konstrukce zařazené do kategorie DP2 opět nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru.

Konstrukce zařazené do kategorie DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Nesplňují tedy požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

Jak třídíme konstrukce podle reakce na oheň?

Reakce na oheň je klasifikována ČSN EN 13501-1 do tříd A1, A2, B, C, D, E, F. Klasifikace probíhá zásadně na základě výsledků zkoušek podle následujících norem:

  • ČSN EN 13501-1 - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  • ČSN EN ISO 1182 - Zkouška nehořlavosti
  • ČSN EN ISO 1716 - Stanovení spalného tepla
  • ČSN EN ISO 9239-1 - Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň (stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla)
  • ČSN EN ISO 1925-2 - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene (zkouška malým plamenem)
  • ČSN EN 13238 - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
  • ČSN EN 13823 - Stavební výrobky (kromě podlahových krytin, které zahrnuje odlišná norma) vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (SBI)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
A1 servis CZ, s.r.o.

A1 servis CZ, s.r.o.

Brno, Tuřany, Glocova 680/39, 62000
Tel: 541 229 452
Web: http://www.foukanaizolacebrno.cz
E-mail: info@foukanaizolacebrno.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

A1 servis CZ, s.r.o.

Brno, Tuřany, Glocova 680/39, 62000
Tel: 541 229 452
Mobil: 777 824 714
Web: http://www.foukanaizolacebrno.cz
E-mail: info@foukanaizolacebrno.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zabraňte šíření požáru stavebními prostupy"

Buďte první a napište komentář k  "Zabraňte šíření požáru stavebními prostupy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE