Zdvíhací zařízení jeřábů pro manipulaci s materiálem na stavbách Zobrazit fotky zobrazit 17 fotek

Mezi zvedací příslušenství jeřábů patří badie (koše) na beton s rukávem či skluzavkou (korýtkem) pro přesné lití, závěsné klece a koše určené pro servisní a údržbové práce, čili pro přepravu osob, manipulační kleště a svěrky, výklopné a univerzální kontejnery a paletové vidle a závěsy.

Závěsné paletové vidle a závěsy na palety

Závěsné vidle a závěsy na palety mají na stavbách, ale i v průmyslu a skladovém hospodářství, široké využití. Samozřejmě především při přepravě palet a beden. Závěsné vidle dělíme podle způsobu jejich použití na vidle pevné, které jsou vhodné pro nákladní auta s hydraulickou rukou a autojeřáby, vidle s plynulým nastavením šíře až do 100 cm a s automatickým vyvážením, které jsou vhodné pro stavební jeřáby, vidle s příčným nosníkem a automatickým vyvážením a vidle s příčným nosníkem a hřebenem. Jednotlivé typy vidlí se navíc liší svou výškou a únosností od 600 kg do tří tun. Rozpětí mezi vidlemi může být pevně dané a nebo nastavitelné, stejně jako může být nastavitelná výška vidlí - třeba za pomoci vysouvání a zasouvání středového sloupu. Vidle mohou být navíc vybavené stahovacím řetězem, který zajistí náklad na paletě ke konstrukci vidlí. Praktickým řešením je též vyvažování podle zatížení, které může být automatické pomocí pružiny upravující polohu závěsného oka.

Závěsné badie (koše) na beton

Badie na beton jsou určené k vertikální a horizontální dopravě betonu a jiných sypkých materiálů na stavbách až na místo použití. A právě konstrukce badií se liší podle způsobů jejich použití. Nejjednodušší badie je naprosto jednoduchou nádobou se spodním otevíráním, ovšem badie může být též vybavena rukávem či skluzavkou (korýtkem) pro přesnější aplikaci betonu a také pracovní plošinou, kdy je spolu s badií přepravována osoba, která ovládá vypouštění materiálu. Badie se spodním otevíráním jsou vhodné i k dopravě písku, kačírku, štěrku a dalších sypkých materiálů. Badie se spodním otevíráním a gumovým rukávem přesně nasměrují beton i do velmi úzkého bednění, badie se spodním otevíráním a korýtkem mají podobnou funkci a vybaveny též mohou být úpravou pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem, či čelním nakladačem. Ležaté badie jsou zase vhodné k plnění domíchavačem atd.

Badie mají objem od 350 do 3000 litrů a zavěšují se pomocí sdruženého řetězu s okem, nebo jeřábovým okem uprostřed badie. Vypouštění materiálu z badie se provádí mechanicky a nejideálnější je právě badie s plošinou, kdy obsluha sama reguluje množství a směr vypouštěné hmoty.

Výklopné kontejnery

Výklopné kontejnery se používají k dopravě suti ze staveniště a naopak různých stavebních materiálů na staveniště a po staveništi, především pak materiálů sypkých. Samozřejmě se předpokládá jeřáb na stavbě, ovšem některé kontejnery jsou vhodné i pro vysokozdvižné vozíky a nebo čelisťové nakladače. Kontejnery se vyrábí s výklopným dnem, jako jednostranně či oboustranně výklopné a jako čelisťové. 

Závěsné manipulační kleště

Jeřábové manipulační kleště jsou určené pro manipulaci s břemeny na stavbách. Vyráběné jsou například kleště pro ruční i strojní manipulaci s obrubníky, samosvorné kleště pro manipulaci se skružemi (a dalšími dutými předměty), samosvorné kleště pro manipulaci s kompaktními předměty, zvedáky pro manipulaci s rourami, návlačky na vidle vysokozdvižných vozíků, traverzové háky pro Big bag vaky a kleště pro vytahování dlažby. Kleště se liší vhodností pro konkrétní typ přepravovaného materiálu, ale i rozpětím a nosností. 

Závěsné klece a koše

Pracovní závěsné klece pro kontrolní, revizní, servisní a údržbové práce ve výškách a nebo naopak výkopech jsou určené k zavěšení na hák jeřábu a nebo pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Revizní klec obsahuje všechny potřebné bezpečnostní prvky a její součástí je též schránka pro odložení nářadí a používaného příslušenství. Hmotnost klecí a košů je do 200 kg a přitom unesou 250 až 500 kg, určené jsou pro jednu či dvě osoby. Vstup do klece bývá proveden v boční stěně pomocí výsuvné střední příčky tak, že po zvednutí a držení této příčky lze pod horní tyčí zábradlí podlézt a příčka pak po uvolnění samovolně klesne do střední polohy, kde plní roli střední příčky zábradlí. Některé klece lze opatřit stříškou a ochrannou sítí. 

Zdvíhací zařízení a zvedací příslušenství v legislativě

Zdvíhací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určené ke zdvihání a přepravě břemen a osob. A právě proto je zásadním předpokladem pro jejich bezpečný a bezporuchový provoz pravidelné provádění prohlídek, revizí a zkoušek, kterými se ověřuje stav a spolehlivost. Nebezpečí pádu osob při obsluze či pádu předmětů je značné. Zdvíhací zařízení se používají takzvaná vyhrazená a nevyhrazená a jejich užívání v provozu je legislativně ošetřeno vyhláškou č. 19/1979 Sb. (definuje vyhrazená zdvíhací zařízení a stanovuje některé podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti), vyhláškou č. 394/2003 Sb. (definuje změny vyhlášky č.19/1979 Sb. o určení vyhrazených zdvíhacích zařízení) a vyhláškou č. 392/2003 Sb. (předepisuje bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti). Jednou z nejrozšířenějších skupin vyhrazených zdvíhacích zařízení jsou právě jeřáby, které by nemohly správně fungovat bez svého „zvedacího příslušenství.“

Vyhrazená zdvíhací zařízení podle vyhlášky č. 19/1979:

Mezi vyhrazená zdvíhací zařízení patří zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.), jeřáby o nosnosti nad 5000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, kterými se dopravují také osoby, výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m a též regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Nevyhrazená zdvíhací zařízení:

Všechna ostatní zdvíhací zařízení jsou takzvaně nevyhrazená. Mezi ně patří zdvihadla a pojízdná zdvihadla do nosnosti 5t, jeřáby mostové a výložníkové do nosnosti 5t, pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu do 3 m, jimiž se dopravují také osoby a stavební vrátky bez dopravy osob, automobilové zvedáky, vyrovnávací můstky, zdvihací stoly a plošiny do nosnosti 4t, nakládací čela vozidel do nosnosti 3t, pojízdné výsuvné žebříky s ručním pohonem a vratové systémy se svislým pohybem, zdvižné vozíky, stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.), závěsné dopravníky, nakladače, zdvihací čela nákladních automobilů, mechanické rampy, plošiny pro zdvihání automobilů, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení, pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.
Zdroj: www.staveza.cz