Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Znáte nominované na titul STAVBA ROKU 2009?

Datum vydání: 16.11.2010 | autor:

Celkem 17 nominačních diplomů bylo v úterý 2. 11. 2010 předáno soutěžícím v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt - STAVBA ROKU 2010 v Martinickém paláci. Oceněno bylo 5 staveb a 12 projektů a technologií. Tituly budou vyhlášeny na galavečeru soutěže 24. 11. 2010 na pražském Žofíně. Porota hodnotila 56 přihlášených prací.

Dostavba správního pavilonu ZŠ Slivenec Dostavba správního pavilonu ZŠ Slivenec
Dostavba správního pavilonu ZŠ Slivenec

NOMINOVANÉ STAVBY: 

Kategorie A

METROSTAV a.s., Divize 8: DOSTAVBA AREÁLU HVM PLASMA
Výrobně administrativní komplex s moderními materiály a technologií využívající tepelnou energii z výroby pro vytápění a klimatizaci objektu.

ECOMODULA s.r.o.: DOMY POP
Nízkoenergetická stavba využívající moderní ekologické materiály, moderní technologie s možností variabilního uspořádání interiérů, doplňků a celkového vzhledu dle požadavků legislativy a zákazníka.

AB ateliér + Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: DOSTAVBA SPRÁVNÍHO PAVILONU ZŠ SLIVENEC
Rekonstrukcí a dostavbou školní budovy došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o 89%. Instalací řízené výměny vzduchu s rekuperací došlo k výraznému zkvalitnění hygienických podmínek ve vnitřním prostředí budovy.
Domy POP Domy POP
Domy POP
Multi-komfortní dům ISOVER Multi-komfortní dům ISOVER
Multi-komfortní dům ISOVER
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: MULTI-KOMFORTNÍ DŮM ISOVER
Jedná se o pilotní stavbu dle mezinárodního konceptu Multi-komfortního domu Isover. Multi-komfortní dům splňuje všechny požadavky definované pro pasivní dům (měrná spotřeba tepla na vytápění do 15 kWh/(m2a) dle TNI, celková primární energie nižší než 120 kWh/(m2a) / 60 kWh/(m2a) dle TNI). Dále však klade důraz na zvýšený akustický komfort a požární bezpečnost. Pouze tak lze zajistit uživatelům domu skutečně komfortní bydlení

H.L.C. spol. s r.o.: PASIVNÍ RODINNÝ DŮM DUBŇANY
Rodinný dům je konstrukčně proveden jako ekologická dřevostavba, zároveň jako experimentální objekt s ohledem na použité systémy řízení pro inteligentní domy. Konstrukce obvodového pláště (obvodové stěny a střechy) jsou vybaveny čidly na měření vlhkosti a teploty v konstrukci.
Pasivní rodinný dům Dubňany Pasivní rodinný dům Dubňany
Pasivní rodinný dům Dubňany
Bytové domy U BORU II., České Budějovice Bytové domy U BORU II., České Budějovice
Bytové domy U BORU II., České Budějovice

NOMINOVANÉ PROJEKTY:

Kategorie B

Atelier EIS, s.r.o.: BYTOVÉ DOMY U BORU II., ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Bytové domy jsou umístěny na západní straně MČ Zavadilka v ČB v obci Haklovy Dvory. Pozemek umožňuje ideální orientaci bytových domů na jih, na severní straně navazuje místní komunikace. Čtyřpodlažní bytové domy jsou navrženy jako terasové, kde každý byt má terasu na jih. Na severní straně domu jsou orientovány garáže, vstupy, schodiště, výtahy, skladovací prostory a chodby. Byty jsou orientovány převážně na jih. Tato orientace a návrh obvodových konstrukcí umožňuje dosáhnout nízké potřeby energie na vytápění a dosažení pasivního standardu. Potřeba tepla na vytápění je 9kWh/m2 na rok. Technologie budovy bude doplněna o solární kolektory na střeše, tepelným čerpadlem voda země, větracími rekuperačními jednotkami pro každý byt. Stavebně konstrukční řešení klade velký důraz na akustiku, kvalitu detailu, aj.

INTOZA s.r.o.: ŠKOLICÍ STŘEDISKO INTOZA OSTRAVA
Budova bude sloužit jako ,,školicí pomůcka'', návštěvníci si budou moci prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě energeticky úsporných staveb. Dům je koncipován v duchu filozofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energetická pasivní stavba. Aby objekt splnil kritéria Pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem, prosklené plochy jsou navrženy s kvalitním izolačním trojsklem a tepelné ztráty jsou minimalizovány nuceným větráním s rekuperací. 
Školicí středisko INTOZA Ostrava Školicí středisko INTOZA Ostrava
Školicí středisko INTOZA Ostrava
VILA POD ALTÁNEM VILA POD ALTÁNEM
VILA POD ALTÁNEM
JRD s.r.o.: ENERGETICKY PASIVNÍ BYTOVÁ VILA POD ALTÁNEM
Energeticky pasivní bytový dům se šesti byty ve třech nadzemních podlažích. Jako hlavní zdroj energie pro přípravu TUV a vytápěn je použito solárně-termického systému. Vytápění bytů je řešeno teplovodním systémem s min. otopnými tělesy, větrání bytů autponom. VZT jednotkami ATREA s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.

MASÁK & PARTNER s.r.o.: MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALNÍKOVA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Novostavba nízkoenergetického objektu mateřské školy o kapacitě 124 dětí, jednopodlažní kompaktní dřevostavba s optimalizovanými zasklenými plochami vzhledem ke světovým stranám, teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

AB ateliér: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRAZE -  SLIVENCI 
Mateřská školka se čtyřmi odděleními je navržena v areálu ZŠ společně s navazujícím foyer a tělocvičnou, která bude přistavena později. Školka dosahuje pasivního standardu s potřebou tepla na vytápění do 15kWh/m2. V mantinelech daných požárními předpisy jsou navrženy přírodní přírodní či recyklované materiály.
Novostavba MŠ v Praze - Slivenci Novostavba MŠ v Praze - Slivenci
Novostavba MŠ v Praze - Slivenci
RD NERO 2030.1 RD NERO 2030.1
RD NERO 2030.1
Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.: RODINNÝ DŮM NERO 2030.1
Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům moderního vzhledu, koncipovaný do městské zástavby. Dům má jednoduchý obdélníkový tvar s přistavěnou garáží a ustupujícím 1. nadzemním podlažím. Moderní vzhled domu je doplněn železobetonovými kruhovými sloupy, rohovými okny v podkroví, dřevěným obkladem části fasády.

G SERVIS CZ, s.r.o.: GS PASIV 3
Projekt GS Pasiv 3 vychází z typového RD Atomik. Dům má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené tašky Tondach. Jako konstrukční systém je navržen POROTHERM, zateplený systémem ISOVER Grey Wall. Stropní konstrukce - nosníky a vložko Miako, schodiště železobetonový monolit., dřevohliníková okna Internorm. zast. plocha: 86,7m2; užitná plocha: 125,1 m2; obestavený prostor: 605,98 m3; měrná roční potřeba tepla: 15 kWh/m2.
GS PASIV 3 GS PASIV 3
GS PASIV 3
GS PASIV 3 GS PASIV 3
GS PASIV 3
PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR FINANCOVANÝ METODOU EPC  V NÁRODNÍM DIVADLE  PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR FINANCOVANÝ METODOU EPC V NÁRODNÍM DIVADLE
PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR FINANCOVANÝ METODOU EPC V NÁRODNÍM DIVADLE
Město Chropyně: ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY J. FUČÍKA 675 CHROPYNĚ
Projekt připraven a realizován v souladu s Implementačním dokumentem OPŽP pro oblast podpory 3.2.1. Revitalizace úspor energie. Spočívá v zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří) tak, že dosažená úspora energie je 229 Gj/rok a úspora emisí je 17 t/rok

ENESA a.s.: PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR FINANCOVANÝ METODOU EPC V NÁRODNÍM DIVADLE
Komplexní modernizace systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, přípravy TUV, MaR, elektočásti s využitím fotovoltaiky metodou EPC, tj. se splácením investice z úspor garantovaných dodavatelem.

ZS BOHUSLAVICE,a.s.: REVITALIZACE FARMY KLUŽÍNEK
Záměrem projektu je obnovit produkční potenciál areálu, který je od roku 1993 nevyužíván a spadá do kategorie zemědělských BROUNFIELDS. Původní zaměření tzn. Chov skotu nahradit technologií na výrobu tvarovaných biopaliv z biomasy v kombinaci s kogenerační výrobou tepla a elektřiny ze zemního plynu, která efektivně pokryje energetické nároky na úpravu vstupních surovin.
Projekt bioplynové stanice Projekt bioplynové stanice
Projekt bioplynové stanice
Kogenerační blok na biomasu Kogenerační blok na biomasu
Kogenerační blok na biomasu
BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.: PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE S VYSOKÝM STUPNĚM VYUŽITÍ VYRÁBĚNÉHO BIOPLYNU PRO DODÁVKY ELEKTŘINY A TEPLA
Bioplynová stanice (BSP) je situována severně od města Třeboň. Hlavním vstupním substrátem je kukuřičná siláž a doplňkovým vstupem travní siláž a prasečí kejda. Celková kapacita výroby bioplynu odpovídá cca 1 MWe a je rozdělena do dvou částí. Malá kogenerační jednotka umístěná u BPS o výkonu 175 kWe a slouží pro vlastní spotřebu, přebytek bioplynu je dopravován plynovodem o délce 4 km do lázní Aurora ve městě, kde je instalována velká jednotka o výkonu 844 KWe, která dodává elektřinu do místní distribuční sítě a teplo do otopné soustav lázní a dalších budov. Díky tomu klesne spotřeba zemního plynu lázeňského provozu cca 450 tis. m3 ročně.

Plzeňská teplárenská, a.s.: KOGENERAČNÍ BLOK NA BIOMASU
Kogenerační blok na spalování čisté biomasy skládající se z fluidního kotle se stacionární vrstvou v topeništi a kondenzační odběrové turbíny s parametry 35 MWt a 11,5 Mwe.

Více informací na www.top-expo.cz

Kontakt pro média:
Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz, GSM: 723 950 992
Dostavba areálu HVM PLASMA Dostavba areálu HVM PLASMA
Dostavba areálu HVM PLASMA
TOP EXPO CZ s.r.o.

TOP EXPO CZ s.r.o.

Praha, Vinohrady, Belgická 38, 12000
Tel: 222 222 936
Web: http://www.top-expo.cz
E-mail: sekretariat@top-expo.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

TOP EXPO CZ s.r.o.

Praha, Vinohrady, Belgická 38, 12000
Tel: 222 222 936
Mobil: 721 257 122
Web: http://www.top-expo.cz
E-mail: sekretariat@top-expo.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Znáte nominované na titul STAVBA ROKU 2009?"

Buďte první a napište komentář k  "Znáte nominované na titul STAVBA ROKU 2009?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE