Sdílet
 

Znáte omyly a mýty při budování základů?

Datum vydání: 23.06.2011 | autor:

Nosné zdivo je totiž možné v případě běžných základů stavět pouze na základové pasy. Betonem vylitá plocha mezi nimi je jen nenosnou podlahovou konstrukcí přízemí. Mýtů a omylů je však v oblasti budování základů ještě víc.

Foto: Základové desky Foto: Základové desky
Foto: Základové desky

Rozdíl mezi běžnými základy a plovoucí základovou deskou

Mylně nazýváme jakékoli základy novostavby rodinného domu základovou deskou. Jde jen o vžitou obchodní terminologii, jako betonová deska totiž vypadají každé základy nepodsklepeného domu. Před vybudováním základů nového rodinného domu, respektive už při jeho projektování, nás ve skutečnosti čeká zásadní otázka. Postačí základové pasy, které zatížíme nosným zdivem, nebo musíme vybudovat plovoucí základovou desku, kterou lze nosným zdivem zatížit kdekoli?

Pokud budujeme základové pasy, je vybetonovaná plocha mezi nimi jen nenosnou podlahou přízemních obytných místností a technického zázemí, případně garáže. Pro běžné rodinné domy nejčastěji budujeme základové pasy a finančně mnohem náročnějšímu řešení plovoucí základové desky se vyhneme. Má-li však náš pozemek málo únosné podloží, bude řešení nejčastěji opačné a musíme tedy počítat s vyšší investicí - zhutnělý jíl, suť, kamenivo a štěrk jsou zde betonem nahrazené v celé tloušťce vrstvy základové desky. 
Foto: Základové desky Foto: Základové desky
Foto: Základové desky

Další omyly a mýty

Běžné je také nesprávné označení betonů. Běžné betony se totiž nemají označovat písmenem B (B15, B20, …), ale písmenem C a s lomítkem (C12/15, C16/20, C20/25). Označení písmenem B je obchodním zjednodušením směřujícím na běžné uživatele. Pokud tedy přijedete do stavebnin a budete požadovat beton B15, odvezete si beton s označením C12/15.

Dalším omylem je všeobecně rozšířené tvrzení (laicky a často i mezi odborníky), že na základové pasy vystačí beton B15 (resp. C12/15) a na nenosnou plochu mezi nimi a ztracené bednění na základových pasech beton B20 či B25 (resp. C16/20 a C20/25). Základové pasy totiž budou nejzatěžovanější konstrukční částí domu. Kromě maximálního tlaku shora na ně působí i voda v podloží, mrazy, živé organismy a tah. Proto platí, že na jejich životnosti bude závislá životnost celé stavby domu.
Foto: Základové desky Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Důvodem pro neopatrné používání méně kvalitního betonu na vylití základových pasů jsou finanční úspory. Opak je ale pravdou. Když do základových pasů použijeme kvalitnější beton (třeba C20/25), bude cena každého kubíku oproti betonu C12/15 jen o zhruba 12% vyšší. Přitom bude jeho odolnost v tlaku vyšší o cca 40% (číslo za lomítkem ve značení druhu betonu vyjadřuje právě odolnost v tlaku v megapascalech).

Pokud chcete uspořit, pak to lze pouze použitím kvalitnějšího betonu, a to i u plovoucích základových desek či výplně nenosných ploch běžných základů mezi ztraceným bedněním. Lze zde totiž snížit tloušťku betonové vrstvy, přitom navýšení ceny za každý kubík je jen mírné. Zároveň ušetříme i za dopravu menšího objemu materiálu a na spotřebě stavebního dřeva pro bednění (pokud samozřejmě nepoužijeme dnes nejčastěji používané ztracené bednění z tvárnic).

Vrstvu betonu a jeho třídu by však měl vždy určit projektant (nebo statik na základě statického a geodetického průzkumu) a zanést tyto informace do projektu domu. Rozhodnout se svévolně pro druh betonu a tloušťku nenosné vrstvy základů či základové desky by bylo velmi nemoudré.
Foto: Základové desky Foto: Základové desky
Foto: Základové desky

Další chyby při budování základů

Vyhloubené spáry pro vylití základového pasu je třeba nejprve pořádně očistit a zbavit srážkové či podzemní vody. Poté je až můžeme vylít betonem konkrétní třídy.

Pro ztracené bednění uložené na základové pasy je nezbytné použití ocelové armatury, která je v pravidelných rozestupech kotvena do základových pasů. Stejně tak je nutné vyztužit nenosnou betonovou plochu či základovou desku kari sítěmi.

Do betonové vrstvy základů a vylité betonové plochy zásdně nevkládáme kameny, natož pak cihly. Byla by tím narušena pevnost a celistvost základů, byť se nám může na první pohled zdát, že třeba kámen „je pevnější než beton.“ Nepodléhejme mýtům a ptejme se odborníků.

Ztracené bednění se zásadně ukládá na dostatečně vyzrálé základové pasy. Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Nepodceňujte izolaci základů

Nepodceňujte izolaci základů (hydroizolaci a případně i izolaci proti radonu). Nejčastěji se používají asfaltové pásy (oxidované i modifikované asfalty). Pokud hrozí riziko tlakové vody, používají se dvě vrstvy těchto pásů a pokud ještě navíc hrozí zvýšené riziko radonu, je nutné použít pouze k tomu účelu vhodný typ asfaltových pásů.

Izolace se ukládají na rovinný povrch, který je předem opatřen penetračním nátěrem. Přesah ukládaných pásů musí být alespoň 100 mm (optimálně 150) mm) a pozor na provedení detailů – prostupů inženýrských sítí a ohybů.

Základy lze izolovat i stěrkovými hmotami (uzavřou povrch podkladního betonu pomocí krystalizace a vlhkost pak nemůže prostoupit) či PVC fóliemi - měkčené PVC o tloušťce 1 nebo 1,5 mm (1,5 mm při riziku tlakové vody), aplikuje se vždy v jedné vrstvě. Známé jsou i nopové izolace, vhodné pro obvodové izolace domu v kombinaci s izolací tepelnou. Jsou velmi odolné vůči agresivní vodě.
Základové desky s.r.o.

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 24 uživatelé
Diskuze na téma "Znáte omyly a mýty při budování základů?"

Celkem komentářů: 9

Blabol 27.11.2017, 15:16:31

To je blabol.

fama nebo fakt? 16.09.2017, 22:38:56

je nutné šalovat ztracené bednění že je to nutné minimálně 5cm nad ztracené bednění je to tak nebo jen fáma??

Neodbornost článku 24.04.2017, 08:59:07

Článek se tváří jako odborné pojednání o základech, ale jsou v něm základní a zásadní chyby. Laika uvede akorát tak v omyl. Doporučuji autorovi nepsat články o věcech, kterým nerozumí. Bude to ku prospěchu všech. On nebude k smíchu, čtenáři nebudou chybně informováni.
Ing. Věra Kacerovská

25.04.2017, 14:01:53

Můžet být prosím konkrétnější? mě by zajímalo co je zde špatně abych nebyl uveden v omyl. Děkuji

Nahlásit příspěvek jako nevhodný
05.05.2017, 12:23:49

Souhlasím s paní Ing. Kacerovskou. Oxidovaný asfalt, geodetický průzkum, k čemu vám bude základ z betonu 20 MPa, když zemina bude mít na základové spáře únosnost třeba 0,2 MPa? K tomu je potřeba posuzovat stupně vlivu prostředí a mnoho dalšího. Jsou základové podmínky i takové, kde stačí i obyč C12/15…. Článek je založen na okrajové znalosti problematiky.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný
Základová deska bez zákl. pasů RD bungalov 05.11.2016, 20:04:19

Dobrý den,
stavební firma nám nabízí tuto základovou desku. Geolog má posoudit základovou spáru, která dle projektu má být 0,08 MPa. Bývá však kolem 0,2 MPa potom se naveze 30 až 50 betonového reciklátu
a pak dvěma kari sítěmi 8 mm s oky 15 x 15 cm a udělá se deska síly 20 až 23 cm z betonu C 20/25 .
Nevím jestli je to standartní řešení. Děkuji za odpověď

Kámen je pevnější než beton a má větší trvanlivost 27.05.2015, 08:12:26

Viz např. http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?t=9. Kámen se může přidat do betonu! Je i jeho součástí v různých frakcích. Důležité je, aby byl řádně očištěn, aby došlo ke spojení s betonem. Problematické může být hutnění betonu, ale při použití samozhutnitelných směsí to není problém. Zcela nevhodné je vkládat kámen do vyztužených základových pasů. Avšak to není obsahem tohoto článku. zde se mluví o nejvíce používaném prostém betonu do základových pasů pro RD!

Doplnění - inženýrská geologie 2 06.08.2013, 08:53:59

Pokud byste chtěli nějaké info více vysvětlit, napište mi na web geotechnik.cz a poradím vám zbytek.
Pěkný den
Mgr. Jeroným Lešner, inženýrský geolog

Doplnění - inženýrská geologie 06.08.2013, 08:51:45

Dobrý den,
rád jsem si přečetl Váš článek a doplnil bych k němu několik detailů, aby byl ještě lepší.
Geodetickým průzkumem jste nejspíš měli na mysli průzkum geologický, kterému se v případě projektování staveb říká Inženýrskogeologický. Tímto průzkumem, který využívá sondy (vrty, bagr či jiné) se v předstihu zjistí jednak únosnost podloží (tzv. v úrovni základové spáry a pod ní) a také odpověď na otázku, jak je to s podzemní vodou, tj. jak odolný beton je potřeba použít a jestli voda ovlivňuje či neovlivňuje únosnost základů. Na základě kvalitního průzkumu lze zlevnit založení domu o desítky až sto tisíc, v případě nějakého průšvihu (zavezená skládka, bahno, poddolování apod) i o vyšší stovky tisíc.

Při zakládání na jíly není vhodné používat slovo zhutnělý, protože jednak taková klasifikace jílu neexistuje, jednak to připomíná slovo zhutněný (lidově upěchovaný), které popisuje kvalitu násypu nebo třeba zásypu inženýrských sítí. Zakládání na zhutněné jíly jen v krajním případě pod dozorem geotechnika a statika přímo na stavbě.

V praxi se setkávám s tím, že pod základy mají někteří stavebníci vcelku dobré zeminy, ale pod samotnou podlahu ponechají málo únosný nebo nevhodně zhutněný materiál, který pochopitelně z dlouhodobého hlediska bude na podlahu vyvíjet tendenci k ohýbání a praskání.

Pokud byste cht

Přidat nový komentář k  "Znáte omyly a mýty při budování základů?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE