Dobrý den,

moc prosím o radu. Na dvoře RD mám v zemi vybetonovaný sklep-zásobník na palivo. Strop tohoto sklepa je betonový, pojezdný. Beton je již starý, oloupaný a prosakuje jím voda. Čím ošetřit povrch betonu, aby nepropouštěl vodu, byl odolný vůči mrazu a soli a maximální „přibetonovaná“ vrstva byla do 4 cm?

Děkuji.

Dobrý den.
Správným postupem je následující výčet kroků k opravě železobetonu.

1. Stávající podklad je nutné očistit, zbavit nesoudržných částí, a to na horním i spodním líci konstrukce
2. Odhalená výztuž musí být ošetřena pomocí materiálu DENSOCRETE 111. Konstrukce stropní desky by měla být samozřejmě regulérně izolována. Pokud není, bylo by vhodné horní líc desky natřít nátěrem XYPEX CONCENTRATE.
3. Vzhledem k tomu, že je nutné opravit na horním líci zřejmě nemrazuvzdorný podklad bude nutné nové materiály k podkladu tzv. mechanicky přikotvit. To představuje navrtání otvorů do podkladu a umístění kotviček pomocí materiálu na cementové bázi SUPERFIX, nebo pomocí chemické kotvy PERFIX SF. Na ty jsou vyvázány výztužné sítě ARMOBET 40/40/2. Na připravené kotvy bude v celé ploše na horním líci aplikována reprofilační hmota MONOCRETE MONOMIX XP a to v tl. min 25 mm.
4. Spodní líc bude opraven buď stejným způsobem v případě celoplošné opravy, nebo lokálně následovně.

Na očištěný podklad bude naaplikován adhezní můstek DENSOCRETE 111 a do živého adhezního můstku bude aplikována hmota WATERFIX XP TH.
Vaše aplikace je celkově složitější a bylo by potřeba konstrukci vidět. Pokud Vám výše popsaný postup nebude stačit, kontaktujte nás, pokud možno telefonicky, nebo na email praha@betosan.cz

Ing. Zdeněk Vávra, BETOSAN s.r.o.
BETOSAN s.r.o.