Dobrý den,

Vím, že tento dotaz jste zřejmě už řešili milionkrát, ale nedohledal jsem. Koupil jsem stavební pozemek, ke kterému nevede zpevněná příjezdová cesta, ale jedná se pouze o mez skrz louku, na kterou je psána služebnost (břemeno jízdy). Vlastník této louky vyhrožuje tím, že louku zaorá a už absolutně nechce slyšet o tom, že tam povede zpevněná silnice.
Můžu se zeptat jak to tedy je s povinností vlastníka, stavbou cesty a následnou údržbou? Děkuji mnohokrát!!! Hrbáček.

Dotaz pro právníka. Jde o občanskoprávní záležitost…

Já si myslím, že služebnost jízdy a chůze neznamená v žádném případě, že vlastník musí strpět vybudování zpevněné komunikace (jak pro stavební pozemek vyžaduje vyhláška 501/2006 S.). Takže asi nezbývá, než opatrně se sousedem mluvit a mluvit …. Protože na stavebníkovi je povinnost prokázat, že k parcele vede zpevněná komunikace (šířky 2,5 m - do 50 m délky).

Tam kde se to nepodaří dohodnout, tak se může stát, že 20 let nic nepostavíte…. Bohužel.

Krejčí

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování