Dobrý den,

prosím o radu s následujícím dotazem.

Musí budova zkolaudovaná v roce 1999 splňovat dnešní požadavky a parametry co se týče vzduchotechniky dle aktuálních právních norem nebo stačí, že splňovala požadavky v době kolaudace? A z čeho to případně vyplývá?

Mockrát děkuji.

A.

Nemusí.

Ještě k tomu přeposílám formulaci od našeho právníka p. Mgr. Holého.

Ovšem už se mi v praxi stalo, že nějaký dotčený orgán státní správy vysloveně podá podnět na odstranění nějaké závady na stavbě. Může jít o bezpečnostní hledisko, které je dnes známé a tak (přestože v roce 1989 to bylo v pořádku) bezpečnostní hlediska převáží nad vším ostatním. Ovšem je to výjimečná situace a stavební úřad pak musí vyzvat vlastníka k úpravám (nicméně ten nic neporušil).

Dobrý den, Navrhoval bych následující:

Užívání předmětné stavby bylo schváleno kolaudačním rozhodnutím ze dne xy…, které nabylo právní moci dne xy…. Stavba byla zkolaudována včetně „vzduchotechniky“, když tato splňovala technické parametry podle tehdejších právních předpisů. Vydáním kolaudačního rozhodnutí bylo fakticky řádně skončeno kolaudační řízení. Z hlediska platného práva a právní jistoty nelze v tuto chvíli dodatečně rušit či doplňovat předmětné kolaudační rozhodnutí a stanovovat tak stavebníkovi nové podmínky. Takovýmito úkony by se správní orgán (stavební úřad) dostal do rozporu se základními zásadami správního práva.

Kdybyste potřeboval něco doplnit, stačí zavolat.

Mgr. Karel Holý
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování