Dobrý den, koupili jsme pozemek, který leží podél obecní komunikace, v tuto chvíli se na něj dá dostat teoreticky po celé délce hranice pozemku, ale je tam mírné převýšení. V projektu se počítá s umístěním parkovacího stání při komunikaci, které bude zároveň oficiálním vjezdem na pozemek a povolení s rozhledovými trojúhelníky apod. řeší projektant. Od plotu pak povede jen od branky chodník k domu, tj. na pozemek nepovede dále žádná cesta, z komunikace se jen přímo vjede na stání, které bude oplocené po stranách a vzadu a bude v oplocení branka k chodníku. Můj dotaz zní, jestli je nutné ještě nějak zvláště povolovat vjezd na pozemek za účelem stavby rodinného domu, jde o to, že teoreticky auto může sjet už teď přímo z cesty (ale kvůli trávy a mírnému převýšení by to nebylo pohodlné, auto by muselo být terénní např.) a z toho důvodu bych rád část hranice pozemku dočasně upravil hlínou/šterkem pro zpevnění, aby se mohla stavební technika pohodlně dostat na pozemek, tj. hlavně bagry apod. s tím, že by to sloužilo po dobu stavby. Jde mi o to, jestli je třeba na něco takového připravovat projekt a veškerá povolení pro oficiální vjezd na pozemek z komunikace, projektant mi radí, že se tím nemám zabývat a prostě to takto postavit a užívat, já mám obavu, jestli z toho nemůže být nějaký problém. Děkuji za odpověď.

Podívejte se můj názor: k povolení rodinného domu musí být právně vyřízen sjezd. Tedy musí existovat rozhodnutí např. MěÚ ……. odboru dopravy. Bez tohoto rozhodnutí nemůže být povolení vydáno.

Ale jednorázově sjet s bagrem na parcelu nevyžaduje nic. Ovšem nesmíte poničit krajnici. Ale slušnost je slušnost, na katastru nemovitostí bych si vyhledal vlastníka komunikace (např. SUS nebo o obec) a tam bych dopředu zavolal, informoval bych je o tom, že tam bagrem sjedu a pro jistotu bych před sjetím na mobil to místo vyfotil. Pokud narazíte na normální lidi, tak to úplně bude postačovat.

Tak hodně stavebních úspěchů…

Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování